HK.dk logo

DSB Vedligehold A/S tjenestemand

 |  HK Trafik & Jernbane

Tjenestemandsansatte medlemmer i DSB Vedligehold A/S, der arbejder med administration eller ledelse er først og fremmest omfattet af reglerne i tjenestemandsloven og det centrale aftaleforlig mellem finansministeren og centralorganisationerne, også kaldet CFU-forliget eller CFU-aftalen.

Tjenestemanden er desuden omfattet af alle øvrige centrale aftaler i staten, med mindre det i aftalen er defineret, at aftalen gælder en helt bestemt gruppe ansatte i staten.

Endelig er de tjenestemandsansatte medlemmer omfattet af flere lokale aftaler og aftaler indgået af HK Trafik & Jernbane.


Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem