HK.dk logo

DSB Lokalaftaler

17. maj 2018  |  HK Trafik & Jernbane  | 

Her finder du alle gældende lokalaftaler i DSB. 

Aftale om aflønning af medarbejdere til regionens salgsteams

Kriterier for tildeling af funktionstillæg

Kriterier for tildeling af funktionstillæg for salgskonsulenter

Tildeling af funktionstillæg

Netværksvagt i IT

Bonusløn i DSB Kundecenter

Ekstraordinært bidrag til asbestudsatte

Fleksibel arbejdstid for administrative medarbejdere

Vagt i operatørvirksomheden DSB

Vagt i DSB produktion

Honorering for indøvelse af nye medarbejdere i DSB Trafik Driftsledelsen

Funktionstillæg for personale beskæftiget med Salg adm. 

Aftale om funktionstillæg til tjenestefordelingen

Aftale om kvalifikationstillæg til administrative overenskomstansatte i Togpersonalekontoret

Aflønning af tjenestemandsansatte edb medarbejdere

Bestilling og administration af uniformer

Pensionsgivende funktionstillæg

Rammeaftale om resultatlønskontrakter for ledere 

Arbejde på andet tjenestested

Salgstrænertillæg

Salgssupervisortillæg 

Bonusløn - dækningsområde

Bonusløn

Funktionstillæg til OK operationsledere i S-tog

Bonus i S-tog Trafikinformation

Rådighedsvagt i Teknik og Vedligehold, klargøring

Pilotprojekt for Bonusløn i S-tog produktion

Rammeaftale om arbejdsmiljøarbejde i DSB

Distancearbejdsaftale 

Fleksibilitet og tilkald i personale planlægning O&S

Beredskabsvagt i DSB Kommerciel

Tilkald ved større trafikale hændelser

Vagthavendetillæg i DSB Kundecenter

Døgnmedarbejdere- skæve helligdage

Trafikal beredskabsvagt

Trafikal chefvagt

Ledervagtaftale

Kommerciel systemvagt

Telefonvagtordning for forretningsstøtte

IT driftsvagt

Vagthavende tillæg i DSB Kundecenter

Funktionstillæg som fagkoordinator i DSB Kundecenter

Rådighedsvagter og systemafhængigt ekstraarbejde i IT

Sporarbejdskoordinator i trafikinformation S-tog

Prøvetogsleder

Indøvere i Trafikinformation S-tog

Skifteholdsarbejde i DCDK og TKCS

Asbestudsatte

Aftale med akademikere i DSB


Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem