HK.dk logo

SJ Danmark A/S

 |  HK Trafik & Jernbane

SJ Danmark A/S opererer på jernbanestrækningen mellem København H og Odense. HK Trafik & Jernbane har indgået aftale med virksomheden om tiltrædelse af overenskomsten mellem HK Privat og Jernbanernes Arbejdsgiverforening i regi af DI. Der er i tillæg hertil indgået protokollater om dækningsområde og basislønninger.

Landsoverenskomst for kontor og lager 2012 - 2014 mellem DI Overenskomst II og HK Privat samt HK Handel

SJ Danmark A/S tiltrædelsesprotokollat

SJ Danmark protokollat om dækningsområde

SJ Danmark A/S protokollat om basislønninger


Overenskomst

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem