HK.dk logo

Trafik & Byggestyrelsen tjenestemand

 |  HK Trafik & Jernbane  | 

Hvis du er tjenestemandsansat i Trafik & Byggestyrelsen og arbejder med administration eller ledelse, så gælder nedenstående aftaler for dig.

Du er først og fremmest omfattet af tjenestemandsloven og det centrale aftaleforlig mellem finansministeren og centralorganisationerne, også kaldet CFU-forliget eller CFU-aftalen.

Som tjenestemandsansat i Trafik & Byggestyrelsen er du desuden omfattet af alle øvrige centrale aftaler i staten, med mindre det i aftalen er defineret, at aftalen gælder en helt bestemt gruppe ansatte i staten.

Trafik & Byggestyrelsen - Nyt lønsystem for tjenestemænd

Trafik & Byggestyrelsen - Fornyelse af aftale om ny løn 1. april 2015


Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem