HK.dk logo

Frikortsagen

Forord

På denne side kan du se historikken og følge med i udviklingen i retssagerne om afskaffelse af fribefordringen. Siden opdateres løbende og vil rumme informationer om retssagen for de ansatte medlemmer i Banedanmark og retssagen for de medlemmer, der er pensioneret fra Banedanmark. Du vil kunne finde en beskrivelse af sagerne, efterhånden som du arbejder dig ned i menuen.

Stridens kerne

Afskaffelse af fribefordring er en brik i et større nedskæringsfelttog 

Er der en sag, der står mejslet i erindringen hos et stort antal medarbejdere i Banedanmark, så er det, da virksomheden i 2015 besluttede at inddrage retten til fribefordring. Det var ikke bare en økonomisk forringelse, men et brud på den tillid, der hidtil havde eksisteret mellem ledelse og ansatte, samt pensionerede medarbejdere, der havde optjent ret til fribefordring. I 2016 kom turen så til de ansatte, der var blevet pensioneret fra Banedanmark.   

 

Nej til forringelser på statens arbejdspladser 

Undervejs i frikortsagen stod det hurtigt klart, at Finansministeriets Moderniseringsstyrelse spillede en særdeles aktiv rolle og efter alt at dømme havde placeret Banedanmark i kampen for at fjerne historisk erhvervet ”fryns” blandt alle offentligt ansatte. At sådanne goder også eksisterer på store dele af det private arbejdsmarked, f.eks. i form af mærkbare rabatter på egne produkter, distraherer ikke Moderniseringsstyrelsen. 

Vi oplevede også Moderniseringsstyrelsen, i foråret 2016, forsøge at forvandle alle overenskomstansattes forflyttelsespligt til at være landsdækkende – altså fra Gedser til Skagen. Da den var for tyk, måtte Finansministeren imidlertid trække udspillet tilbage efter protester fra især HK. Og i efteråret 2016 gik samme styrelse så ud i en kampagne med at udstille ca. 10 % af alle statsansatte for dovenskab og uduelighed low performance - som man kaldte det. Efter protester, fra ikke mindst HK Stat, måtte de dog undskylde og beklage mange gange. Blandt de seneste tiltag har været jagten på kutyme-fridagene og den betalte frokostpause på en række statslige arbejdspladser. Sidstnævnte problemstilling blev løst ved OK18, efter massivt pres fra organisationerne og opbakning fra medlemmerne.

 

Retssagerne

Højesteret og Østre Landsret har taget stilling til den sag, som HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund anlagde på vegne af de ansatte medlemmer.

Østre Landsret afsagde dom i sagen den 22. december 2017.

Østre Landsret frikendte Banedanmark for, at skulle give fribefordringen tilbage og Østre Landsret frikendte også Banedanmark for kravet om kompensation. Begge dele gælder både tjenestemænd og overenskomstansatte.

Derfor ankede HK Trafik & Jernbane dommen til Højesteret.

Beslutningen er taget efter et opfølgningsmøde med Dansk Jernbaneforbund og begge fagforbunds advokater. Det skulle prøves ved landets højeste retsinstans, om det kan være rigtigt, at Banedanmark havde ret til at inddrage frikortet både for de tjenestemænd og overenskomstansatte, der havde frikortet som en del af deres ansættelse.

Højesteret behandlede sagen i august 2018. og stadfæste den dom, som Østre Landsret tidligere har afsagt. Det betyder, at vores medlemmer ansat i Banedanmark ikke får deres frikort tilbage, ligesom Højesteret heller ikke har tilkendt medlemmerne kompensation. 

Se HK Trafik & Jernbanes kommentar her

Så kom turen til spørgsmålet om retten til fribefordring for ansatte, der er pensioneret fra Banedanmark.

Sagen blev behandlet i Østre Landsret den 10. og 13. maj 2019Sagen blev overværet af medlemmer af Seniorklubben.

Tirsdag den 20. august afsagde Østre Landsret dom, der frikendte DSB og Banedanmark. HK Trafik & Jernbanes havde krævet frikort eller kompensation til medlemmer, der er pensionerede fra Banedanmark. I afgørelsen lagde landsretten sig tæt op ad præmisserne fra Højesteret i sagen for de ansatte. Landsretten sagde, at fribefordringen ikke var en del af medlemmernes pensionsrettigheder, og at hverken DSB eller Banedanmark har afgivet et løfte om livsvarig ret til fribefordring.

Anke

HK Trafik & Jernbane har besluttet sig for at anke dommen i frikortsagen til Højesteret.

HK Trafik & Jernbane har taget beslutningen efter et møde med HK’s juridiske afdeling og et opfølgningsmøde med Dansk Jernbaneforbund og begge forbunds advokater. Det er besluttet, at det skal prøves ved landets højeste instans, om det kan være rigtigt, at arbejdsgiverne har ret til at løbe fra løftet om, at pensionister efter 25 års ansættelse har ret til frikort, når de går på pension.

Kort historisk gennemgang af sagen

Fribefordringen ophører for de ansatte

Den 1. februar 2016 var den første dag uden frikort for medarbejderne i Banedanmark.

Det sidste års forhandlingerne med Banedanmark, høringssvar, lobbyvirksomhed over for folketingspolitikere og transportministeren havde ikke givet resultat.

HK Trafik & Jernbane har gennem tiden flere gange været nødt til at kæmpe for, at arbejdsgiverne opfylder deres løfter om fribefordring. Det er hidtil lykkedes at fastholde retten til fribefordring, men denne gang har vi måttet gå rettens vej.

Fribeforingen ophører for ansatte, der er pensioneret fra Banedanmark

Fra 31. august 2016 blev ophøret af fribefordringen - til alles store overraskelse - udvidet til at gælde for en stor gruppe af ansatte, der var pensioneret fra Banedanmark. Resten af gruppen af pensionister havde kun kortet frem til 31. oktober 2016, så var det bortfaldet for dem også.

HK Trafik & Jernbane går i kamp for fribefordringen og medlemmerne

Der var i HK Trafik & Jernbane imidlertid ikke tvivl om, at sagen ikke var afsluttet med ophøret af fribefordringen. Det var her, at HK Trafik & Jernbane skulle stille sig bag medlemmerne og gøre det, som medlemmerne ikke kan gøre enkeltvis, nemlig at føre en sag om spørgsmålet. Det er ikke uden en betydelig økonomisk risiko, fordi taber vi, så hænger HK Trafik & Jernbane både på egne omkostninger, men måske også på modpartens.


Medlemmer pensioneret fra Banedanmark

Stævningerne indgives og retssagsprocessen starter

Den 6. oktober 2016 havde HK Trafik & Jernbanes advokat en stævning klar mod Banedanmark. Da Kammeradvokaten i sit svarskrift den 5. januar 2017 påstod, at det er DSB, der er ansvarlig for ophøret af fribefordringen, valgte vi efterfølgende den 28. februar 2017 at stævne også DSB i sagen.

Kammeradvokatens svarskrift bekræftede, at der var uenighed mellem Banedanmark og DSB om, hvem der har ansvaret for ophøret af fribefordringen til de tidligere ansatte. I begge stævninger er det vores synspunkt, at de ansatte, der er pensioneret fra Banedanmark, og som har optjent retten til fribefordring som pensionister, har en livsvarig ret til frikort og personalebilletter. Vores medlemmer har leveret deres arbejde i tillid til, at de optjente ret til fribefordring, når de blev pensioneret. Den ret kan man ikke efterfølgende tage fra dem. Det er ikke så afgørende for HK Trafik & Jernbane, hvem der i sidste ende får ansvaret.

DSB anførte i sit svarskrift, at Banedanmark, da Banedanmark blev etableret i 1997, overtog alle forpligtelser for de medarbejdere, der overgik til ansættelse i Banedanmark.

Den 19. april 2017 afsagde Københavns byret kendelse om, at sagen henvises til Østre Landsret. Byretten begrundede henvisningen med blandt andet sagens principielle karakter. Østre Landsret berammende i januar 2017 sagen (hovedforhandlingen) til maj måned 2018.

Sagen blev imidlertid forsinket, fordi modpartens advokater bad om udsættelse. Begrundelsen for ønsket om udsættelse var, at retssagen skulle vente på Højesterets afgørelse i den anden sag om frikort, som HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund har anlagt, nemlig Banedanmarks fjernelse af medarbejdernes frikort. Den sag vandt Banedanmark i Østre Landsret, men HK og DJ havde anket sagen til Højesteret. Det var den ankesag, som de pensionerede medlemmer – på trods af HK Trafik & Jernbanes protester - måtte vente på.

Sagen for Højesteret er, som det fremgår af ovenstående, nu afgjort med frifindelse af Banedanmark. Derfor har HK Trafik & Jernbane, som det fremgår ovenfor, besluttet at anke sagen til Højesteret.

Artiklerne fra nyhedsarkivet om frikortsagen

2015:

11.05.2015: Banedanmark agter at opsige fribefordringen (Link er forældet pr 30/10 2020)

27.05.2015: Transportministeren går ind i sagen om fribefordringen (Link er forældet pr 30/10 2020)

07.07.2015:  Åbent brev til Banedanmarks ledelse (Link er forældet pr 30/10 2020)

15.09.2015: Banedanmark opsiger frikortet endeligt (Link er forældet pr 30/10 2020)

17.09.2015: Hvad så Banedanmark (Link er forældet pr 30/10 2020)

2016:

12.02.2016: Retssag mod Banedanmark om fribefordring (Link er forældet pr 30/10 2020)

02.03.2016: Banedanmark inddrager pensionisters frikort (Link er forældet pr 30/10 2020)

26.07.2016: Inddragelse af togkort for pensionister fra Scandlines (Link er forældet pr 30/10 2020)

12.08.2016: Fejl i inddragelse af frikort (Link er forældet pr 30/10 2020)

14.09.2016: Frikortsagen fortsætter nu for pensionisterne (Link er forældet pr 30/10 2020)

05.10.2016: Delsejr i kampen for fribefordringen

2017:

29.10.2017: Retssag om fjernelse af frikortet i Banedanmark er i gang
29.10.2017: Flere hundrede berørte medarbejdere i frikortsagen
09.11.2017: Frikortsagen: Dom den 22. december 2017

2018:

08.01.2018: Frikortsagen er anket
23.04.2018: Frikortsagen: Pensionisternes sag udsat trods HK-protest
28.08.2018: Et ord er ikke længere et ord

2019:

20.08.2019: Banedanmark og DSB har ret til at inddrage de pensionerede medarbejders frikort
13.09 2019: Frikortsagen bliver anket
01.10.2019: Dom i frikortsagen pensionister (Østre Landsret)

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk