Hovedopgaver for afdelingsformanden:

  • Formand for afdelingsbestyrelsen i HK Nordjylland
  • Overordnet personaleansvar
  • Ledelse af administrativ ledelse
  • Afdelingens strategiarbejde
  • Projekttiltag/ målopfølgning
  • Daglig politisk ledelse
  • Kontakter til beslutningstagere
  • Kontakt til relevante samarbejdspartnere
  • Medie- og pressekontakt

Kirsten Estrup Madsen

Kirsten Estrup Madsen. 

Repræsentation Internt i hk

Repræsentant i Kort beskrivelse af opgaven
Hovedbestyrelsen i HK Danmark HK's øverste myndighed mellem kongresserne i HK Danmark
Forretningsudvalget i HK Danmark Består af de 7 afdelingsformænd samt sektorformændende for de 4 sektorer i forbundet og forbundets formand og næstformand
Kursusudvalget i HK Danmark
Arbejdsgruppe for udarbejdelse af ny arbejdsmarkedspolitik i HK
Bestyrelsen i HK's A-kasse Består af de 7 afdelingsformænd samt sektorformændende for de 4 sektorer i forbundet og forbundets formand og næstformand
SAP bestyrelsen - arbejdsgiverforening for provinsafdelingerne i HK
Afdelingsbestyrelsen Afdelingens politiske ledelse
Markedsføring og kommunikation Udvalg i HK Nordjylland Blad, web og facebook o.s.v.
Arbejdsmiljøgruppen i HK Nordjylland Medlemmernes arbejdsmiljø
Samarbejdsudvalg for medarbejderne i HK Nordjylland

Repræsnetation Eksternt 

Repræsentant i Kort beskrivelse af opgaven
RegionaleArbejdsmarkeds Råd - RAR Består af repræsentanter fra de faglige organisationer og rådgiver i forhold til arbejdsmarkdespolitik
FH kommuneudvalg Aalborg
FH kommuneudvalg Jammerbugt
FH kommuneudvalg Thisted
Aalborg Medieselskab af 2002 Aps Bestyrelsesmedlem