HK.dk logo

Afsnit 4 - HK-afdelingsbestyrelsen

HK-afdelingsbestyrelsen

§ 7Stk. 1. HK-afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af 16 bestyrelsesmedlemmer inkl. fællesformanden. Hver afdelingssektor/brancheafdeling vælger 2 repræsentanter til bestyrelsen. Der skal ved bestyrelsens sammensætning sikres en passende geografisk fordeling af bestyrelsesposterne. 

Stk. 2. Fællesformanden vælges for en 2-årig periode på den årlige repræsentantskabsgeneralforsamling. Hvis der er opstillet mere end én kandidat til posten som fællesformand kan et flertal på generalforsamlingen beslutte, at lade valget af fællesformand foregå ved urafstemning bland afdelingens medlemmer.

Stk. 3. Herudover tiltrædes bestyrelsen af de på afdelingssektorernes og brancheafdelingernes generalforsamlinger valgte formænd.

Stk. 4. Resten af bestyrelsesmedlemmerne vælges på de respektive afdelingssektorers og brancheafdelingers ordinære generalforsamlinger. Valgene sker inden for følgende områder:• HK it, medie & industri• HK Service Hovedstaden• HK Handel Hovedstaden• HK/Kommunal Hovedstaden• HK/Stat Hovedstaden

Stk. 5. Der vælges det fornødne antal suppleanter for hver afdelingssektors og brancheafdelings bestyrelsesmedlemmer. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. 

Stk. 7. Valgbar til fællesformand, næstformand, bestyrelse eller revisor er alle medlemmer med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til HK/Danmark, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende dog kun for så vidt de på valgdagen ikke er fyldt 62 år. Ved nyvalg efter kongressen 2005 dog 63 år. Medlemmer, der skriftligt tilkendegiver, at de er villige til at modtage valg, er valgbare, selv om de er forhindret i at give møde på generalforsamlingen. De valgte fortsætter valgperioden ud (se dog stk. 8). I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i standardafdelingslovenes § 18 og 18a nævnte bestemmelser.

Stk. 8. Forudsætning for valg i henhold til stk. 7 er, at de pågældende skal være erhvervsaktive inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal udtræde af HK-afdelingens bestyrelse, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Formanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Stk. 9. Repræsentantskabsgeneralforsamlingen vælger fællesformanden jf. § 7, stk. 2 og eventuelt fastlønnet næstformand for en periode på to år. Såfremt flere bringes i forslag til posten, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 10. HK-afdelingens bestyrelse vælges for to år ad gangen, således at halvdelen afgår og vælges samtidig med formanden. Desuden vælges der i HK-afdelingen to revisorer, hvis funktionstid er to år, og som afgår skiftevis. Derudover vælges det fornødne antal suppleanter for HK-afdelingens bestyrelse og revisorer for en periode af et år. Såfremt et af HK-afdelingens bestyrelsesmedlemmer afgår i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil førstkommende repræsentantskabsgeneralforsamling.

Stk. 11. For de i stk. 10 omhandlede suppleanter gælder samme valgbarhedsbetingelser som for bestyrelsen i øvrigt, jf. stk. 7 og 8.

Stk. 12. Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand. Et eventuelt valg af fastlønnet næstformand skal dog altid foretages af repræsentantskabsgeneralforsamlingen.

Stk. 13. Såfremt et af HK-afdelingens bestyrelsesmedlemmer i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter HK-afdelingens bestyrelses beslutning suspenderes og suppleanten indtræde i stedet.

Stk. 14. HK-afdelingsbestyrelsen afholder møde så ofte fællesformanden finder det nødvendigt, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring herom. HK-afdelingsbestyrelsen afgør selv, om suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder.

Stk. 15. En repræsentant for de afdelingsansatte, kontorchefen, og en repræsentant for HK-Ungdom har ret til at deltage i HK-afdelingens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. 

Stk. 16. Såfremt ingen medlemmer af branchenetværkene på Bornholm opnår direkte valg til HK-afdelingens bestyrelse, har de valgte netværk i forening ret til at udpege en tilforordnet fra netværkene, til deltagelse i HK-afdelingens bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.Aktuelt


Få styr på tillæggene 2018

De nye tillæg for 2018 er trådt i kraft, og der er god grund til at bruge to minutter på at...

Løn Overenskomst


Lokalt held og lykke til ny næstformand

- Vi er sikre på, at HK Danmark får en dynamisk, engageret og udadvendt næstformand, siger Pia...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler
HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


 Se flere artikler
Aktuelt

Få styr på tillæggene 2018

De nye tillæg for 2018 er trådt i kraft, og der er god grund til at bruge to minutter på at...

Løn Overenskomst


Lokalt held og lykke til ny næstformand

- Vi er sikre på, at HK Danmark får en dynamisk, engageret og udadvendt næstformand, siger Pia...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler


HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk