HK.dk logo

Afsnit 5 - Afdelingssektorernes/brancheafdelingernes bestyrelser/tillidsrepræsentanter

Afdelingssektorernes/brancheafdelingernes bestyrelser/tillidsrepræsentanter

§ 8Stk. 1. I afdelingssektorer/brancheafdelinger fastsættes antallet af bestyrelsesmedlemmer på den enkelte afdelingssektor/brancheafdelings generalforsamling, dog vælger branchenetværkene på Bornholm på deres årsmøde ét bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode til hver afdelingssektors/afdelings bestyrelse. Valget sker i de år, hvor der ikke er valg af afdelingssektor/brancheafdelingsformand.

Stk. 2. Afdelingssektorernes/brancheafdelingernes generalforsamling vælger afdelingssektor-/brancheafdelingsformand og kan vælge en næstformand. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende, dog kun for så vidt de på valgdagen ikke er fyldt 62 år, ved nyvalg dog 63 år. De valgte fortsætter valgperioden ud. I de tilfælde, hvor en af de nævnte tillidsrepræsentanter således ikke kan genvælges, gælder de i standard afdelingslovenes § 18 og 18a nævnte bestemmelser. Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Foruden afdelingssektor-/brancheafdelingsformand og eventuel næstformand består afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen af et antal bestyrelsesmedlemmer, som vælges på afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen.Valgbar til afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen/suppleant er kun afdelingssektorens/brancheafdelingens erhvervsaktive medlemmer. Medlemmer på frikontingent er dog ikke valgbare til hvervet som afdelingssektorformand. 

Stk. 4. På samme måde vælges et passende antal suppleanter. Branchenetværkene på Bornholm vælger på deres årsmøde mindst én suppleant. Suppleanternes valgperiode er 1 år.

Stk. 5. Valgene i stk. 2 og 3 er gældende for to år, således at halvdelen af bestyrelsen vælges og afgår samtidig med afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden.

Stk. 6. Et medlem skal udtræde af afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Stk. 7. Afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden leder afdelingssektorens/¬brancheafdelingens virksomhed i overensstemmelse med de på afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen trufne beslutninger. Desuden har afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden ansvaret for udførelsen af de pligter, som forbundets love og hovedbestyrelsen pålægger afdelingssektoren/ brancheafdelingen.

Stk. 8. Såfremt et afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræde i stedet.

Stk. 9. Afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen afholder møde, så ofte afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden finder det nødvendigt, eller når mindst tre afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring herom.

Stk. 10. Der udarbejdes et referat over afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsens og afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Referatet skal godkendes af afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen og underskrives af afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem, der har deltaget i det pågældende møde. 


Referatet fra afdelingssektor-/brancheafdelingsgeneralforsamlingen skal underskrives af dirigenten og afdelingssektor-/brancheafdelingsformanden.Økonomi og revision

§ 9 Stk. 1. De valgte revisorer foretager den kritiske bedømmelse af økonomiske dispositioner i henhold til instruks og vejledning for kritiske revisorer. De valgte revisorer bør være til stede ved forelæggelse af årsregnskabet. Den af HK/Danmark valgte statsautoriserede revision reviderer HK-afdelingens regnskaber i overensstemmelse med revisionsbestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger.

Stk. 2. Den af den statsautoriserede revision udførte revision skal være i overensstemmelse med gældende god revisionsskik for statsautoriserede revisorer.

§ 10 Stk. 1. HK-afdelings-/afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelsen forpligter ved sine handlinger og beslutninger HK-afdelingen/ afdelingssektoren/brancheafdelingen i alle forhold under ansvar over for generalforsamlingen.Afdelingssektor-/brancheafdelingsbestyrelserne kan dog ikke i økonomiske forhold træffe dispositioner, der rækker ud over de rammer, der er godkendt/bevilget af HK-afdelingens bestyrelse.

Stk. 2. Til at forpligte HK-afdelingen ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, ved transport og kvittering af obligationer, aktier, pantebreve og andre værdipapirer kræves der bestyrelsens godkendelse samt fællesformandens og mindst 2 af HK-afdelingens bestyrelsesmedlemmers underskrifter, den ene af disse bør være næstformanden.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for HK-afdelingens gældsforpligtelser.Aktuelt


Få styr på tillæggene 2018

De nye tillæg for 2018 er trådt i kraft, og der er god grund til at bruge to minutter på at...

Løn Overenskomst


Forhandlere sendt hjem uden resultat

Der er ikke noget perspektiv i at fortsætte forhandlingerne med vores arbejdsgivermodpart. Derfor...

OK18 Stat Konflikt 2018

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


LO har brug for dig

LO mangler gæstelærere, der kan tage ud på skolerne og fortælle eleverne om bl.a. fagbevægelsen,...
 Se flere artikler
Aktuelt

Få styr på tillæggene 2018

De nye tillæg for 2018 er trådt i kraft, og der er god grund til at bruge to minutter på at...

Løn Overenskomst


Forhandlere sendt hjem uden resultat

Der er ikke noget perspektiv i at fortsætte forhandlingerne med vores arbejdsgivermodpart. Derfor...

OK18 Stat Konflikt 2018

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

LO har brug for dig

LO mangler gæstelærere, der kan tage ud på skolerne og fortælle eleverne om bl.a. fagbevægelsen,...
 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk