HK.dk logo

HK'ere der stiller op til kommunal- og regionsrådsvalget 2017

23. oktober 2017  |  Hovedstaden

På denne side kan du danne dig et overblik over hvilke HK'ere, der stiller op til kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017. Kandidaterne til kommunalvalget er listet op som de første - listen er sorteret alfabetisk alt efter hvilken kommune, de stiller op i. I bunden finder du kandidaterne til regionsrådsvalget.

Vi opdaterer siden løbende, når vi modtager information fra kandidaterne. Mener du, der mangler nogen på listen, så skriv til os på sekretariatet.hovedstaden@hk.dk.


Kandidater til kommunalvalg 2017

 

  Navn: Lars Bremer

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Albertslund

Parti: Enhedslisten

Læs mere her: 

 

  Navn: Stig Larsen

Stilling: It-konsulent

Politiske hverv:

Tillidsposter: Ledelsesgruppen Albertslund afd., Kommunalpolitisk baggrundsgruppe, og Medlem af Ledelsen for Enhedslisten Region Hovedstaden.
Politiske poster: Medlem af Integrationsrådet i Albertslund. Bestyrelsesformand for DIK, Danmarks Internationale Kollegium. Medlem af Regionstandlægeklagenævnet.

  
Stiller op i:
 Albertslund

Parti: Enhedslisten

Arbejder for:
For mig handler politik om mennesker og et samfund med plads til alle. Men flere og flere bliver udstødt. Arbejdsløshed og sygdom rammer alt for mange. Politikken skal ændres fra udsigtsløse beskæftigelsesprojekter til almindelig beskæftigelse. Vi kan gøre det meget bedre, og måske kan det oven i købet betale sig. Firmaerne omgår for nemt de sociale klausuler om lærepladser på de kommunale projekter - kontrollen skal styrkes. Kommunen skal selv oprette langt flere lærepladser i forvaltningen.

Læs mere her:
http://albertslund.enhedslisten.dk/ta-velfaerden-tilbage

 

  Navn: Kartsen Kriegel

Stilling: Administrativ sagsbehandler

Politiske hverv: Tidligere medlem af Kommunalbestyrelsen (2006-2013)


Stiller op i: Ballerup

Parti: Det Konservative Folkeparti

Arbejder for:
"Der bliver talt meget om kolde og varme hænder i den offentlige sektor - underforstået, at HK´ere er kolde hænder. Men HK Kommunals medlemmer yder hver dag direkte service for borgerne eller sikrer rammerne for at andre kan gøre det.
Det er også en del af velfærdsstatens ydelser, at borgerservice fungerer og at borgerne får hurtigt svar på deres henvendelser til kommunen eller at sikre indkaldelser og journaler ved indlæggelse på sygehus." 

Læs mere her:

http://kriegel.konservative.dk/

https://www.facebook.com/karsten.Kriegel

 

  Navn: Susanne Hegelund

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Ballerup

Parti: Enhedslisten

Læs mere her:

 


Navn: Irene Jørgensen

Stilling: Socialformidler og HK-tillidsrepræsentant

Politiske hverv: Medlem Kommunalbestyrelsen, medlem af Social- og Sundhedsudvalget, medlem af Teknik og Miljøudvalget, medlem af IT-udvalget, politisk repræsentant i beboerpårørende rådet på botilbuddet Rødbo, politisk repræsentant i Boligseskabet Kirstinevangs bestyrelse og repræsentantskab.


Stiller op i: Ballerup

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for: 
Ledigheden i Ballerup Kommune er faldet fra 6,3 % i 2013 til 3,6 % nu. Det er flot, men vi skal have flere med. Derfor er opkvalificering af ledige vigtig.
Vi oplever en stigende mangel på faglærte. Derfor skal vi holde fast i de arbejdsklausuler og sociale klausuler vi har i Ballerup Kommune, så vi blandt andet sikrer flere praktikpladser.
Vi skal ligeledes holde fokus på indsatserne ift. børn og unge, samt en velfungerende ældre- og hjemmepleje.

Læs mere her: 

https://www.facebook.com/Irene-Jørgensen-Kommunalpolitiker-Nr-8-på-Liste-A-KV17-345328355596679/


 


Navn: Maria Lunddahl Assov

Stilling: Grafiker

Politiske hverv:
Kommunalbestyrelsesmedlem siden januar 2010.

I indeværende periode næstformand i Børne- og Skoleudvalget og medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Formand for bestyrelsen på Ballerup Sprogcenter.

Medlem af Handicaprådet.

Medlem af bestyrelsen i Almenbo.

Observatør i to skolebestyrelser.

Kommunalbestyrelsens repræsentant i pårørenderådet på aflastningstilbuddet Torvevej.


Stiller op i: Ballerup

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Danmark har brug for, at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Derfor vil jeg fortsat arbejde for, at vi i Ballerup kommune får skabt fantastiske udskolingsafdelinger på folkeskolerne, med linjer efter interesse og med uddannelsesvejledning for alle i samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervslivet. Jeg tror, det er uvidenhed, der gør, at mange unge vælger gymnasierne, derfor er vejledning vigtig. Det vil forhåbentlig også medvirke til, at flere unge gennemfører deres uddannelse.

 


Navn: Jonna Nielsen

Stilling: Faglig Sekretær

Politiske hverv:  Bestyrelsesmedlem 3F Bornholm, Arbejdsmiljørepræsentant. Bestyrelsesmedlem LO Bornholm. Bestyrelsesmedlem Campus Bornholm. Bevillingsnævns medlem. Næstformand Det Lokale uddannelsesudvalg ”Mad til mennesker”. Formand Praktikpladscenteret. Medlem Det Regionale Arbejdsmarkeds Råd. Medlem Bornholms Vækstforum. Partiformand Socialdemokratiet Rønne – Hasle. Kommunalbestyrelsesmedlem A i Bornholms Regionskommune. Medlem i Erhvervs og beskæftigelsesudvalget.


Stiller op i: Bornholm

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
For at sikre vores velfærd og trivsel på Bornholm skal der skabes gode betingelser for virksomheder.
Bekæmpe social dumping.
Vækst og arbejdspladser er vigtigt for øens udvikling.
Børn og unge skal have de bedst mulige skole og undervisningstilbud. De ældre skal have tryghed, omsorg, flere varme hænder og en god alderdom.
Ansvarlig beskæftigelses – og uddannelsespolitik.
Fair sagsbehandling til sygemeldte.
Alle unge skal have en uddannelse og praktikplads.
Gode videre- & efteruddannelsesmuligheder for voksne.

Læs mere her: 

https://www.facebook.com/jonna.nielsen.12


 

 

  Navn: Michael Buch Barnes

Stilling: Kontormedarbejder

Politiske hverv: Idræts-fritidsudvalgsformand og medlem i Kulturudvalget.


Stiller op i: Brøndby

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Ved indkøb skal Brøndby kommune bedst muligt sikre, at leverandørerne overholder ILO-konventionen gående ud på, at eventuel udenlandsk arbejdskraft har løn- og ansættelsesvilkår efter dansk standard. Det vil være til gavn for beskæftigelsen hos Brøndbys borgere. Vi vil desuden arbejde for at undgå social dumping. Når Brøndby Kommune har anlægsopgaver, skal der indarbejdes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i tilbuddet og hovedentreprenøren har kædeansvar!

Læs mere her:

http://www.michaelbuchbarnes.dk

https://www.facebook.com/michael.b.barnes

https://twitter.com/mbbbarnes


  Navn: Nicolaj Bertal Riber

Stilling: Forsikringsrådgiver

Politiske hverv: 1. suppleant til Dragør Kommunalbestyrelse og næstformand for Socialdemokratiet i Tårnbykredsen (Dragør, Tårnby og Kastrup).


Stiller op i: Dragør

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Velfærdsområdet
Jeg går til valg med ordnende ”vilje til velfærd” og det gør jeg fordi det er vigtigt at man forstår, at velfærd kræver vilje og prioritering. Den kommer ikke af sig selv.
Ledighed
Vi står overfor et arbejdsmarked i rivende udvikling. Som forsikringsrådgiver i en a-kasse ser jeg det hver dag. Udfordringen er et arbejdsmarked med mange flere løsansættelser og freelancere. Vi bliver nødt til, at finde en løsning på hvordan vores arbejdsmarkedsmodel rummer de nye beskæftigelsesformer.

Læs mere her: 

https://www.facebook.com/NicolajBRiberDragoer/

 

  Navn: Ea Damgaard

Stilling: 

Politiske hverv: 


Stiller op i: Dragør

Parti: Tværpolitisk borgerliste

Arbejder for:

 

  Navn: Per Gudmundsen

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Egedal

Parti: SF

Læs mere her:

 

  Navn: Pernille Kristensen

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Egedal


Parti: SF

Læs mere her:

 

  Navn: Henriette Thirup-Bielefeldt

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Egedal


Parti: Socialdemokratiet

Læs mere her:

 

  Navn: Vicky Holst Rasmussen

Stilling: Administrativ medarbejder

Politiske hverv:
Egedal byråd siden 2006
Formand for Social- og sundhedsudvalget
Medlem af handicaprådet
Formand for § 60 selskabet Hjælpemiddeldepotet Egedal-Frederikssund
Formand for Familieudvalget 2010-2013


Stiller op i: Egedal


Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Jeg vil arbejde for at Egedal fortsat er attraktiv for familier, unge og ældre med plads til alle.
 - at børn får de bedste rammer og trygheden til at blive hele mennesker
 - at ældre i Egedal får et trygt og værdigt liv med ressourcer tilpasset det stigende behov
 - at vi alle bliver lidt sundere, og at det er nemt at leve sundt
 - at vi bevarer naturområdernes oprindelige skønhed, med plads til udvikling 
 - at økonomien har reel balance mellem indtægter og udgifter - altid med borgerne i centrum

Læs mere her:

https://s-egedal.dk/valg/kandidater/vicky-holst-rasmussen/

https://www.facebook.com/vicky.h.rasmussen

 

  Navn: Dorte Funch

Stilling: HK-konsulent

Politiske hverv: Ingen


Stiller op i: Egedal


Parti: Venstre

Arbejder for:
Hvad er god velfærd?
 Det er der lige så mange holdninger til, som der er mennesker. Med budgetaftalen for 2018 er vi gået et skridt i den rigtige retning, men der er fortsat plads til forbedringer.
Vi er fortsat udfordret på vores økonomi og velfærd koster, jeg mener dog ikke, at løsningen er at hæve skatten. Løsningen er flere skatteindtægter. Det gør vi ved at få flere virksomheder til at slå sig ned i kommunen, hvilket bevirker flere arbejdspladser og vækstmulighed for vores beboelsesområder.

Læs mere her:

https://www.facebook.com/pg/stemdortefunch/posts/?ref=page_internal

http://dortefunch.venstre.dk/

 

  Navn: Rasmus Østrup Møller

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Fredensborg


Parti: Socialdemokratiet

Læs mere her:

 


Navn: Anja Camilla Jensen

Stilling: Specialkonsulent

Politiske hverv: Jeg er medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, herunder Undervisningsudvalget og Sundhed- og Omsorgsudvalget. Og så er jeg Næstformand i Børne- og Ungeudvalget (de tunge familiesager, tvangsfjernelser mm).


Stiller op i: Frederiksberg


Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Jeg arbejder for et Frederiksberg, der:
Har stærke folkeskoler med fokus på både høj faglighed, trivsel og fællesskab
Sikrer og bygger ordentlige familieboliger, der er til at betale for en almindelig funktionærfamilie
Genindfører anstændig ældrepleje med tid til omsorg Indfører skolemad på alle folkeskoler, i kantiner, hvor børnene deltager i arbejdet  
Samarbejder med virksomheder, der både sikrer lærepladser og beskæftigelse
Vil målrettet efteruddannelse og rigtige jobs til vores ledige 

Læs mere her: 

www.anjacamillajensen.dk

https://www.facebook.com/AforAnja/ 

https://twitter.com/AnjaCJensen


  Navn: Jakob Nerup

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Frederiksberg


Parti: Enhedslisten

Læs mere her:

 

  Navn: Hanne Illum

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Frederiksberg


Parti: Socialdemokratiet

Læs mere her:

 

  Navn: Anne-Lise Kuhre

Stilling: 

Politiske hverv:
Byrådsmedlem (A) Frederikssund kommune, Medlem af: Velfærdsudvalget,  Sundhedsudvalget,  Fritidsudvalget,  Børn og ungeudvalget 


Stiller op i: Frederikssund

Parti: Socialdemokratiet

Læs mere her: 

 

  Navn: Bo Finsen

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Furesø


Parti: SF

Læs mere her:

 

  Navn: Jesper Kampmann

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Gentofte


Parti: Socialdemokratiet

Læs mere her:

 


Navn: Anne Breum

Stilling: Laborant

Politiske hverv: Tillidsrepræsentant


Stiller op i: Gladsaxe


Parti: SF

Arbejder for:
En tidlig og fokuseret indsats for de dårligst stillede - forskning viser at det kan gøre livet betydelig lettere i familier med psykiske syge.
Større fokus på socialt dårligt stillede - kommunal indsats for forebyggelse, både hos børnene og de voksne. Alle har ret til en fair og lige behandling uanset sociale kår.
En attraktiv kommune - fra cykelstier til god kollektiv trafik. Gladsaxe skal udvikles til en grøn vækst kommune med aktive byrum. Grøn energi skal tænkes ind i fremtidige projekter.
Læs mere her:

http://www.altinget.dk/kandidater/kv17/Anne-Breum

 

  Navn: Kristine Henriksen

Stilling: Jobcenterleder

Politiske hverv: Medlem af Byrådet i Gladsaxe, formand for Seniorudvalget, Næstformand for Beskæftigelses- og Integrationsrådet, medlem af Sundhed- og Handicapudvalget, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Næstformand i Handicaprådet, medlem af Integrationsrådet


Stiller op i: Gladsaxe

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
I fremtiden kommer vi til at mangle faglærte håndværkere, og det bliver sværere at rekruttere SOSU-assistenter. Vores faglærte og SOSU’er gør et kæmpe arbejde for vores fælles velfærd, og det skal vi huske – hver dag.
Vi skal positivt italesætte erhvervsuddannelserne og SOSU-uddannelsen, så flere søger i den retning, for det er et vigtigt arbejde, de gør. Vi skal sammen tage ansvar og skabe elevpladser, både i private virksomheder og i kommunerne, så vi får vendt udviklingen.
Alle skal med.

Læs mere her:

https://www.facebook.com/kristine.gladsaxe/

 


Navn: Jesper Kirkebye Andersen

Stilling: Laboratorieteknikker

Politiske hverv: Idrætsordføre, skole, unge og uddannelse


Stiller op i: Halsnæs

Parti: Radikale Venstre

Arbejder for:
Stigende frivilligt arbejde på velfærdsområdet, giver en udhuling af servicefagene, hvor flere ellers kunne finde beskæftigelse.
Flere erhvervsskoler i yderområderne, så unge kan få en erhvervsuddannelse uden at skulle ind til de større byer og kæmpe om få studieboliger. Det et fokus emne for mig.
Mentorordning i 9. og 10. klasse vil hjælpe unge, som har det ekstra svært, til at komme videre med uddannelse.
Bedre mulighed for at skifte spor/uddannelse så man kan tage andre jobs og få ønskejobbet. 

Læs mere her:

https://halsnaes.radikale.dk/content/jesper-kirkeby-andersen-stiller-op-radikale

https://www.facebook.com/jesper.k.andersen.7

https://halsnaes.radikale.dk/

https://www.facebook.com/Radikale-Venstre-Halsnæs-1720847361463469/

 


Navn: Annette Frøhling

Stilling: Ledelsessekretær

Politiske hverv: Fællestillidsrepræsentant for HK Kontor på DTU, medlem af Hovedsamarbejdsudvalget og det lokale Samarbejdsudvalg, medlem af DTU’s bestyrelse, domsmand ved Helsingør Byret og 1. suppleant til byrådet i Helsingør Kommune for Enhedslisten


Stiller op i: Helsingør

Parti: Enhedslisten

Arbejder for:

Henvisning til Danmark for Velfærd hvor du med din underskrift kan støtte kampen for velfærd. Velfærdstiltagene bliver forringet – der ses ingen forbedringer. Det fører til fattigdom. De gyldne håndtryk skaber mere rigdom til de rige. Der sker en skævvridning pga. manglende solidaritet fra de rige til de fattige. I dag går den social deroute meget hurtig – fra et godt liv med arbejde til arbejdsløs med efterfølgende indtægt på 0 kr. på kun to år. Det er fattigdom i ekstrem fart. Fagbevægelsen har en opgave i at blive ved med at råbe Folketinget op for at få velfærden tilbage.  

 

  Navn: Gitte Kondrup

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Helsingør


Parti: Socialdemokratiet

Læs mere her:

 

  Navn: Anne-Marie Helt

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Herlev


Parti: SF

Læs mere her:

 


Navn: Teis Bo Rasmussen

Stilling: Salgsassistent

Politiske hverv:
Bestyrelsesmedlem hos Socialdemokratiet i Herlev, Bestyrelsesmedlem hos Socialdemokratiet i Rødovrekredsen, Tillidsrepræsentant, Arbejdsmliøjsrepræsentant, Næstformand i Landsklubben Irma-Butikker (LIB)


Stiller op i: Herlev


Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for: 
Der blev tage nogle vigtige valg og har betydet at vi har en solid økonomi som er godt for et velfærdssamfund som Herlev. En vigtig prioritering for mig er at bygge økonomi større og stærkere, med nye boliger, nye virksomheder og flere arbejdspladser som vil give bedre velfærd.  Herlev havde en stigning på 13 pct. i beskæftigelsen på 8 år og er 4. bedst i Danmark. Jeg vil arbejde for en prioritere indsats og økonomi, for tidlig forebyggende og effektiv beskæftigelsesindsats til uddannelse og job.

Læs mere her:

http://forherlev.dk/Teis_Bo_Rasmussen_kandidat11.html

https://m.facebook.com/teisborasmussen

 

  Navn: Anja Løkken Stiil

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Holbæk


Parti: Radikale Venstre

Læs mere her:

 

  Navn: Rukhsana Bibi 

Stilling: Lægesekretær

Politiske hverv: Medlem af integrationsrådet i Høje Taastrup Kommune


Stiller op i: Høje-Taastrup

Parti: Alternativet

Arbejder for: 
Fremtidens velfærd handler om mennesker. Om folkelige fællesskaber, der skaber værdi. Om medborgerskab, relationer og samfundssind. Udgangspunktet er ikke noget for noget – men at flere kan være noget for nogen. 
Velfærdssamfundet skal bekæmpe fattigdom og marginalisering. Heldigvis har vi et godt udgangspunkt med stor økonomisk lighed og en lang tradition for at tage hånd om socialt udsatte. Vores fri og lige adgang til sundhed og uddannelse giver gode muligheder for social lighed og udvikling.

Læs mere her: 

http://www.altinget.dk/kandidater/kv17/rukhsana-bibi

rel="noopener noreferrer"

https://alleos.alternativet.dk/user/13945

 


Navn: Ole Hyldahl

Stilling: Folkepensionist

Politiske hverv: Jeg hjælper ledige borgere i Jobcentret, det er som Partsrepræsentant.  Byrådsmedlem i HTK for Enhedslisten Høje-Taastrup.  Jeg er med i Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Institutions- og Skoleudvalget og det særlige Børene & Unge udvalg.


Stiller op i: Høje-Taastrup

Parti: Enhedslisten

Arbejder for:
Ingen borgere i Høje-Taastrup Kommune må miste deres forsørgelsesgrundlag. Kommunen skal sikre oprettelse af det nødvendige antal fleksjob og senior job. Indsatsen for et bedre miljø skal styrkes og der skal indføres en affaldssortering i HTK. Ældreplejen skal forbedres bl.a. med en demens handlingsplan. Arbejdsgiverne skal oprette lærepladser, kommunen skal have det med som et krav i udbuds kontrakterne.

Læs mere her:

https://www.facebook.com/Enhedslisten-Høje-Taastrup-100406347555/

 


Navn: Michael Rask Christensen

Stilling: It-arkitekt

Politiske hverv: Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Høje Taastrup Kommune


Stiller op i: Høje-Taastrup

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
 Den konservative ledelse i Høje Taastrup kommune har netop sendt deres valgavis ud til alle borgerne i kommunen, hvor de postulerer, at de har forbedret beskæftigelsen med 30 procent siden 2013. Faktum er desværre bare at for eksempel 3F i Høje Taastrup stadig har en af landets højeste ledighedsprocenter. Det vil vi gøre noget ved i Socialdemokratiet ved at investere i Jobcentret og ved at kræve sociale klausuler, når Kommunen snart skal udliciterer store byggeopgaver.

Læs mere her: 

https://www.facebook.com/michael.i.byraadet/


 


Navn: Marcus Guldager

Stilling: Studerende

Politiske hverv: Formand for DSU Øresundskysten. Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet Hørsholm. Kandidat til kommunalbestyrelsen i Hørsholm (S)


Stiller op i: Hørsholm

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Velfærden i Hørsholm skal forbedres. Vi skal bruge færre penge på prestigeprojekter som en ny ishockeybane, og flere på den borgernære velfærd.
Vi er den kommune, der bruger den mindste del af vores budget på ældre, og det skal laves om. Derudover skal der flere pædagoger i institutionerne, og priserne skal sættes ned. Endelig skal vi sikre gratis psykologhjælp til unge under 25. 
Derudover bør der indføres klausuler i virksomheder, der skal sikre, at alle unge kan skaffe en læreplads.

Læs mere her: 

https://www.facebook.com/StemGuldager/

 

  Navn: Vibe Kathrine Fangel-Hansen

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: København

Parti: Enhedslisten

Læs mere her: 

 


Navn: Grethe Shibli

Stilling: Account Manager

Politiske hverv: Bestyrelsesmedlem Socialdemokratiet 1. kreds Østerbro (2014-2017)


Stiller op i: København

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Vores velfærd er mangelfuld, og der mangler varme hænder.
Mange har det svært fordi de bliver presset uanset arbejdsevne og af lave ydelser.
Et fremtidigt arbejdsmarked, hvor sikkerheden i ansættelsen forsvinder og uden overenskomst truer. Det giver en stresset hverdag for alle med og uden job, og for de ansatte i kommune og jobcentre.
Vi skal se på ledige mere individuelt, opkvalificere og flere skal have en faglig uddannelse.
Motivation og social kapital er en overset faktor.

Læs mere her: 

https://www.facebook.com/gretheshiblikv17/?fref=ts

 


Navn: Jesper Christensen

Stilling: Socialborgmester i København

Politiske hverv: Socialborgmester i København


Stiller op i: København

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
København har udviklet sig - fra nedslidt og fattig til en by med fremgang. Jeg ønsker en by, hvor alle får del i fremgangen, hvor alle kan bo i ordentlige boliger, få uddannelse og job, en aktiv og tryg hverdag med høj livskvalitet. En solidarisk by, som hjælper hjemløse til en bolig og en vej tilbage til livet. En by der tager bedre hånd om psykisk syge og anerkender mennesker med forpinte sind. Et fællesskab, som sikrer udsatte børn og unge en uddannelse, og en fremtid de ser sig selv i.

Læs mere her: 

https://www.facebook.com/jesperChristensen.soc

www.jesperchristensen.kk.dk

 

  Navn: Keith Alexander Gray

Stilling: Souschef

Politiske hverv: Ingen


Stiller op i: København

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
I København har udviklingen desværre været, at os der arbejder på en almindelig HK overenskomst snart ikke har råd til at bo i kommunen. Vise dele af byen er allerede et lukket land for folk på almindelige indkomster.
En stemme på mig er en stemme for, at den almindelige HK'er ikke bliver glemt. At 25% af de nye boliger, der bliver bygget, er almennyttigt og, at København bliver ved med at være en by vi har råd til at bo i.

Læs mere her: 

facebook.com/kommunevalg2017


 

  Navn: Susan Hedlund

Stilling: Leder

Politiske hverv: 
Politisk ordfører for Socialdemokratiet i København

 

Stiller op i: København

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Jeg vil arbejde for lokale jobformidlinger i samarbejde med de faglige organisationer, som har kendskab til virksomhederne og lokalområderne. Indsigten betyder at vi kan uddanne mennesker i retningen af efterspørgslen på arbejdskraften. Jeg kæmper for, at ændre den nedsættende retorik der er om ledige. Ingen skal føle skyld og skam på grund af ledighed eller sygdom. Trygheden og sikkerhedsnettet er blevet hullet så for mange mennesker falder igennem. Fællesskabet skal være bærende i vores samfund.

Læs mere her: 

www.susanhedlund.dk

https://www.facebook.com/susan.hedlund.1

 

  Navn: Bente Blumensaat

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Lejre

Parti: Socialdemokratiet

Læs mere her: 

 

  Navn: Charlotte Shafer

Stilling: 

Politiske hverv:


Stiller op i: Lyngby-Taarbæk

Parti: Det Konservative Folkeparti

Læs mere her: 

 


Navn: Mette Poulsen

Stilling: Kommunikations- og marketingansvarlig

Politiske hverv: Ingen


Stiller op i: Rudersdal

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Jeg går ind for en stærk velfærdsstat, som tager hånd om sine borgere. Det er skræmmende at være vidne til, at mange års såkaldte effektiviseringer nu skaber unødvendig stress og dårligt arbejdsmiljø på hospitaler, plejehjem og institutioner. Vi skal ansætte flere varme hænder i velfærdssektoren og så skal vi stoppe de evindelige tidsrøvende kontroller.
Vi skal have vendt udviklingen, så det også er prestigefyldt at tage en faglig uddannelse. Endelig skal alle ledige tilbydes efteruddannelse.

Læs mere her:

https://www.facebook.com/mettepoulsenrudersdal/

http://socialdemokraterneirudersdal.dk/mettepoulsen

 


Navn: Peter Mikkelsen

Stilling: Jobkonsulent

Politiske hverv: Kommunalbestyrelsesmedlem i Rødovre Kommune, valgt i 2005 og 2013, medlem af Økonomiudvalget.


Stiller op i: Rødovre

Parti: Enhedslisten

Arbejder for:
Øget ulighed er et større problem end flygtninge og indvandrere. Bidrager alle, er der råd til velfærd. Vi vil arbejde for de små i samfundet, for en åben kommune med plads til alle. Rødovre skal fortsat være en god by at bo i. Det kræver flere kommunalt ansatte at løfte velfærdssamfundets opgaver, så de, der er ansat, ikke nedslides. Kommunen skal have de penge, der skal til at drive en kommune, så vi handler ikke med virksomheder, der snyder i skat. Fællesskab fungerer.

Læs mere her: 

http://facebook.com/peter.mikkelsen1

http://roedovre.enhedslisten.dk/


Navn: Michel Berg

Stilling: HR-konsulent

Politiske hverv: Formand - Det særlige børne- unge udvalg & Næstformand - Teknik og Miljø udvalget.


Stiller op i: Rødovre

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Miljø: Vi skal udlede mindre CO2, skabe grønne områder, udbygge vores affaldsordning og sikre rent drikkevand.
Børn: I kommunens institutioner og skoler skal vi have fokus på sprog, IT-læring og bevægelse.
Cykelstier og veje: Asfalt er kedelig, men nødvendig. Vi skal investere i vores cykelstier, veje og bygninger.
Arbejdsmarked: Jobcenteret skal styrkes i at nedbringe ledigheden, samt sikre at ufaglærte får mulighed for, at få en faglært uddannelse.
Læs mere her: 

www.MichelBerg.dk

https://www.facebook.com/XvedMichelBerg.dk/

 


Navn: Birgitte Glifberg

Stilling: Selvstændig Leder- og organisationskonsulent

Politiske hverv: 
Medlem af Socialdemokratiet siden 2007 og er tidligere medlem af bestyrelsen i Rødovre
Nævning og domsmand ved Østre Landsret.  
Udpeget af Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden til at deltage i mødeforum Dialog Ledelse med direktionen i Region Hovedstaden Psykiatri.  
Udpeget af Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden  til at deltage i dialogmøder med Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden.
Tidligere Medlem af Patientinddragelsesudvalget (PIU) i Region Hovedstaden. SIND Hovedstadens Regionskreds kandidat, Udpeget af Danske Handicaporganisationer (2015-2016)


Stiller op i: Rødovre

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Jeg vil som nyt medlem af KB arbejde for:
- at Rødovre fortsat har en stærk social profil, og vi skaber en målrettet byudvikling, så både borgere og virksomheder har lyst til at være her.
- mere kunst, sang, musik, dans og kultur i byens rum og få en skaterbane til byen, som gør Rødovre verdenskendt.
- forebyggende og koordinerede indsatser med deltagelse af pårørende og netværk, så børn, unge og ældre i udsatte positioner får den fornødne støtte og hjælp. Der skal være lighed i sundhed.

Læs mere her: 

https://www.facebook.com/pg/Birgitte.Glif/

http://socrodovre.dk/birgitteglifberg/

https://twitter.com/XvedB_Glifberg


https://www.linkedin.com/in/birgitteglifberg/

 


Navn: Lars Hein

Stilling: Faglig konsulent

Politiske hverv: 1. suppleant til Kommunalbestyrelsen i Tårnby og bestyrelsesmedlem i Kastrup Partiforening for Socialdemokratiet


Stiller op i: Tårnby

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Velfærden er under pres. Regeringen ønsker skattelettelser. Samtidig er kommunerne bundet af servicerammer og anlægsloft. Det kræver benhårde prioriteringer af nogen, der virkelig vil vores velfærdssamfund. Ellers bliver det ham med den største pose penge, der vinder.
Jeg er klar til at arbejde for en god kommune for alle i Tårnby.
Vi har allerede den 4. laveste kommuneskat i landet. Nu gælder det om at udvikle kvalitet og velfærd til gavn for borgerne i Tårnby.
Stem personligt den 21. november.

Læs mere her: 

www.larshein.dk


 

 

Kandidater til regionsrådsvalg 2017


  Navn: Stig Larsen

Stilling: It-konsulent

Politiske hverv:
Tillidsposter: Ledelsesgruppen Albertslund afd., Kommunalpolitisk baggrundsgruppe, og Medlem af Ledelsen for Enhedslisten Region Hovedstaden.

Politiske poster: Medlem af Integrationsrådet i Albertslund. Bestyrelsesformand for DIK, Danmarks Internationale Kollegium. Medlem af Regionstandlægeklagenævnet.

Stiller op i: Region Hovedstaden

Parti: Enhedslisten

Arbejder for:
For mig handler politik om mennesker og et samfund med plads til alle. Men flere og flere bliver udstødt. Arbejdsløshed og sygdom rammer alt for mange. Politikken skal ændres fra udsigtsløse beskæftigelsesprojekter til almindelig beskæftigelse. Vi kan gøre det meget bedre, og måske kan det oven i købet betale sig.
Firmaerne omgår for nemt de sociale klausuler om lærepladser på de kommunale projekter -  kontrollen skal styrkes. Kommunen skal selv oprette langt flere lærepladser i forvaltningen

Læs mere her:
http://albertslund.enhedslisten.dk/ta-velfaerden-tilbageNavn: Karoline Vind

Stilling: Salgsassistent

Politiske hverv:
Kandidat for SF til Region Hovedstaden

Stiller op i: Region Hovedstaden

Parti: SF

Arbejder for:
Regeringen bliver ved med at skære på velfærden og det rammer dem, som har mest brug for den.
Jeg forstår oprigtigt ikke, hvordan man kan mene at det er vigtigere, at gøre en Mercedes lidt billigere, end at sikre at der er nok sengepladser i psykiatrien eller sygeplejersker på vores sygehuse.
En stærk velfærd er helt afgørende, hvis vi skal skabe det samfund, som jeg drømmer om: Et samfund hvor det ikke er ens pengepung, der afgør ens levevilkår.

Læs mere her:

https://www.facebook.com/KarolineVind/
Navn: Lars Gaardhøj

Stilling: Forbundskonsulent

Politiske hverv: 
Medlem af Regionsrådet siden 2009, Budgetordfører for Socialdemokratiet, formand for erhvervs- og vækstudvalget, næstformand i Danske Regioners udvalg for regional udvikling, næstformand i bestyrelsen for Copenhagen Capacity.

Stiller op i: Region Hovedstaden

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Vi skal passe på velfærdssamfundet. Jeg går til valg på at styrke det offentlige sundhedsvæsen, der sikrer fri og lige adgang til behandling for høj som lav. Vi skal investere i sundhed, så vi får høj kvalitet i behandling, korte ventetider og et godt arbejdsmiljø.  
Der er brug for faglærte. Jeg arbejder for flere praktikpladser og fokus på erhvervsuddannelser fx ved at støtte Copenhagen Skills, så unge, undervisere, vejledere og forældre opdager de mange muligheder på erhvervsuddannelserne. 
Læs mere her:

http://www.facebook.com/LarsGaardhoej

http://www.twitter.com/LarsGaardhojNavn: Lisbeth B. Ritter

Stilling: Beskæftigelseskonsulent

Politiske hverv: 
Tillidsrepræsentant for HK

Regionskandidat til Region Hovedstaden, Bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet Valby, og Natteravn i Valby


Stiller op i: Region Hovedstaden

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
80% af al investering er i Hovedstaden. En rivende udvikling til gavn for hele Danmark.
Udviklingen skal fortsætte, ikke bremses i bilkøer og overfyldt offentlig transport.
Kollektiv transport er en forudsætningen for udvikling af nye boligområder uden for byen.
Vores egne faglærte folk skal bygge de nye boligområder og de specialiserede sygehuse, som vores egne folk skal at arbejde på. Sociale klausuler om praktikpladser. Alle skal med på vognen.
👍Regionen forhandlede reduktion i medicinpriserne.

Læs mere her: 
https://www.facebook.com/RitterLisbeth/


  Navn: Rie Holst

Stilling: Faglig Konsulent

Politiske hverv: Formand for AOF Egedal

Stiller op i: Region Hovedstaden

Parti: Socialdemokratiet

Arbejder for:
Vores velfærdssamfund er under et voldsomt pres. Vi skylder vores børn og børnebørn at udvikle det til glæde for alle. Denne opgave skal vi løfte i fællesskab. Vi skal sikre vi har den rigtige arbejdskraft til fremtidens opgaver. Vi skal have flere praktikpladser og det skal ske ved et konstruktivt samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, region, kommuner og fagforeninger. Arbejdsforholdene skal leve op til arbejdsmiljøkravene og løn- og arbejdsvilkårene skal være i orden.

Læs mere her: 
https://www.facebook.com/RieHolst


Navn: Lamberto Koffi Da Cruz

Stilling: Tolk

Politiske hverv: Ingen

Stiller op i: Region Syddanmark

Parti: Venstre

Arbejder for:
Lang ventetid kan koste liv. ”Vi har travlt, og vi har brug for flere ansatte på sygehusene”, siger de ansatte.
Det skal være attraktivt for medicinstuderende - også udenlandske - at tage praktikken her. Vi har udstyr der ikke bliver brugt, mens patienter venter. Vi bliver nødt til at hjælpe med nye løsninger.
En kontrakt med udenlandske studerende om at bruge deres uddannelse her i et antal år, for at få lov til læse til medicin, SOSU assistent og sygeplejerske. De skal bidrage til vores samfund.
Læs mere her: 

https://www.facebook.com/Lamberto-Koffi-da-Cruz-din-kandidat-i-Region-Syddanmark-1907163129549300/

www.lambertokoffi.comAktuelt


Tillykke, Jens Christian!

Jens Christian Olsen erstatter Ernst Jensen som formand for LO Bornholm


Fokus på fællesskab, solidaritet og sammenhold

Den mulige konflikt på det offentlige arbejdsmarked var i fokus, da HK Hovedstadens...


HK betyder mere, end du tror

Nu ruller HK Hovedstadens kampagne 'HK betyder mere, end du tror' i gadebilledet i...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artiklerYou Look Fine! - 8. marts 2018

Kom og vær med til at fejre Kvindernes Internationale Kampdag, når HK Hovedstaden torsdag den 8.... Se flere artikler
Aktuelt

Tillykke, Jens Christian!

Jens Christian Olsen erstatter Ernst Jensen som formand for LO Bornholm


Fokus på fællesskab, solidaritet og sammenhold

Den mulige konflikt på det offentlige arbejdsmarked var i fokus, da HK Hovedstadens...


HK betyder mere, end du tror

Nu ruller HK Hovedstadens kampagne 'HK betyder mere, end du tror' i gadebilledet i...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

You Look Fine! - 8. marts 2018

Kom og vær med til at fejre Kvindernes Internationale Kampdag, når HK Hovedstaden torsdag den 8.... Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-16

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-16

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk