HK.dk logo

Vedtægter

03. marts 2015  |  HK Service Hovedstaden

VEDTÆGTER FOR Den tværgående Brancheklub for læge- og sygeplejesekretærer

§ 1. OMRÅDE
Enhver der er medlem af HK Hovedstaden, beskæftiget som lægesekretær, sygeplejesekretær eller ansat hos kiropraktorer og fysioterapeuter er medlem af brancheklubben, såfremt de enkelte brancheafdelinger træffer beslutning herom.
 

 

§ 2. FORMÅL
Brancheklubbens formål er, i samarbejde med afdelingerne, at skabe gode rammer for medlemmernes løn- og ansættelsesforhold. Dette skal ske gennem informationsmøder med fagligt indhold, efteruddan-nelse og etablering af kontakt til de respektive arbejdspladser.
 

§ 3. FORHOLDET TIL HK
Klubben er en brancheforening under HK Hovedstaden og er tilsluttet DL – PATIENT | ADMINISTRATION | KOMMUNIKATION.

Klubben må i alle tilfælde, hvor der tages spørgsmål op / tilrettelæggelse af aktiviteter, handle i fuld forståelse med Regionsbestyrelsen i HK/Hovedstaden og de enkelte faglige afdelinger i HK Hovedstaden, ligesom det skal ske i overensstemmelse med HK’s love.
 
HK Hovedstaden varetager brancheklubbens administration.

Det faglige arbejde henføres under den enkelte faglige afdeling.

Tvivlsspørgsmål vedrørende tværgående arbejde, bliver afgjort af Regionsbestyrelsen i HK Hovedstaden, efter indstilling fra brancheklubben og de respektive faglige afdelinger.
 

§ 4. GENERALFORSAMLING

1. Klubben afholder generalforsamling en gang årligt i årets 1. kvartal.

2. Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel.

3. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.
 
4. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden afholdelsen.
 

§ 5. BESTYRELSEN

1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Valg af bestyrelsen foregår således: ulige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
2. Der vælges for 1 år ad gangen 4 bestyrelsessuppleanter på hver generalforsamling.
 
3. Herudover vælges som observatør en sekretær-elev. Valget er gældende for 1 år.
 
4. På førstkommende møde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær.
 
5. Sekretæren udarbejder et referat af bestyrelsesmøderne.

6. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes således, at der fra det private område vælges minimum 2 og maksimum 3 medlemmer.
 
Fra sygehusområdet tilstræbes det, at bestyrelsen repræsenteres med mindst 4 medlemmer.
Det tilstræbes, at suppleanterne vælges fra begge områder.

7. Suppleanter modtager referat fra bestyrelsesmøderne, og har ret til at deltage i møderne uden stemmeret.
 

§ 6. VEDTÆGTER

Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Regionsbestyrelsen i HK/Hovedstaden.
 

§ 7. OPHÆVELSE

Klubben kan ophæves, hvis ¾ af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2009.


Aktuelt


Jasmin blev medlem af HK og Tillidsrepræsentant i CinemaxX

Mine kolleger kommer og spørger mig om alt muligt. Det er den vigtigste grund til, at jeg gerne...

Tillidsrepræsentant

Generalforsamling 2018 i ord og billeder

Ekstraordinær kongres, sammenlægning af LO og FTF, psykisk arbejdsmiljø og overenskomsterne for...

Generalforsamling

Discount-tolkning koster knaster

De offentlige udbudsrunder betyder løndumping for tegnsprogstolkene. Det er både dyrt og...

Organisering

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Bestyrelsen

Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden


Aktiviteter

Her har du en samlet oversigt over arrangementer og fyraftensmøder for medlemmer af HK Service...


Feriehusene

”Feriehusene” er HK Post & Kommunikations udlejning af ferieboliger. Tilbud om at leje en...


 Se flere artikler
Aktuelt

Jasmin blev medlem af HK og Tillidsrepræsentant i CinemaxX

Mine kolleger kommer og spørger mig om alt muligt. Det er den vigtigste grund til, at jeg gerne...

Tillidsrepræsentant

Generalforsamling 2018 i ord og billeder

Ekstraordinær kongres, sammenlægning af LO og FTF, psykisk arbejdsmiljø og overenskomsterne for...

Generalforsamling

Discount-tolkning koster knaster

De offentlige udbudsrunder betyder løndumping for tegnsprogstolkene. Det er både dyrt og...

Organisering

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Bestyrelsen

Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden


Aktiviteter

Her har du en samlet oversigt over arrangementer og fyraftensmøder for medlemmer af HK Service...


Feriehusene

”Feriehusene” er HK Post & Kommunikations udlejning af ferieboliger. Tilbud om at leje en...


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-16

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-16

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk