HK.dk logo

OK 2014

13. marts 2014  |  HK Service Hovedstaden

DU STEMMER OG BESTEMMER
OK-resultatet 2014

Der er nu indgået forlig på alle HK's landsdækkende overenskomsten. Som medlem af HK inden for det private område, skal du nu stemme JA eller NEJ til resultatet. Din stemme er vigtig, fordi mange stemmer er med til at vise arbedjsgiverne, at vilkårene for vores arbejdsliv er vores valg.

Hvis flertallet stemmer JA, bliver resultatet som bekrevet i punkterne "Det får du" og "Det har du". hvis flertallet stemmer NEJ, skal forhandlingerne i gang igen, og måske ender det med en strejke/lockout.

HK Service Hovedstadens bestyrelse anbefaler et JA. René Knudsen, formand, siger "Vi havde to hovedkrav: Tryghed gennem uddannelse og overenskomst til alle. Vores krav omkring tryghed gennem uddannelse er blevet imødekommet, og vi bevarer reallønsniveauet for HK'erne. Vi tager igen små positive skridt, der tilsammen giver stadig bedre vilkår for HK'erne".

Her kan du se resultatet af overenskomstforhandlingerne.

Det får du med den nye overenskomst

• Fritvalgskontoen stiger fra 1 % til 2 % over de næste tre år
- stiger til 1,3 % pr. 1. marts 2014 af din årlige løn
- stiger til 1,7 % pr. 1. marts 2015 af din årlige løn
- stiger til 2,0 % pr. 1. marts 2016 af din årlige løn

• En uges ekstra barsel
- En uge ekstra barsel til hver af forældrene med løn op til 23.247,85 kr. pr. måned
- Forældreorlov gælder også for forældre af samme køn
- Betalingen under forældreorloven stiger fra 140 til 145 kr. pr. time
- Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov fra 1.680 til 2040, kr. pr. måned

• 5 ugers uddannelse i opsigelsesperioden
- Du får ret til 3 ugers uddannelse, hvis du har 6 måneders anciennitet
- Du kan bruge 2 uger ekstra, hvis du har 3 års anciennitet
- Du får ret til 2 timers besøg i fagforeningen efter fyring

• Elevlønningerne stiger med 1,9 % årligt d. 1. marts 2014/2015/2016
• Overenskomsten bliver tre-årig (i dag er den to-årig).

• Særligt for Industriens Funktionæroverenskomst
- Pension af ferietillægget
- Merkonom- og akademiuddannelserne bliver omfattet af kompetencefonden til selvvalgt uddannelse.


• Særligt for Overenskomsten med Dansk Erhverv
- Selvvalgt uddannelse bliver permanent til fuld løn og der er ikke noget anciennitetskrav
- Ufaglærte over 25 år med længere 4 års erhvervserfaring får mulighed at uddanne sig til faglært med fuld løn
- Der skal beregnes pension af alle løndele (fx ferietillæg, bonus, overarbejde m.m.)

• Særligt for Horesta overenskomsten
Mindstelønningerne stiger
- 1,50 kr. mere pr. time fra d. 1. marts 2014
- 1,65 kr. mere pr. time fra d. 1. marts 2015
- 1,80 kr. mere pr. time fra d. 1. marts 2016
(Lønnen pr. 1. marts 2014: 17.477,85 kr. pr. måned for ufaglærte og 18.977,85 kr. pr. måned for faguddannede).

Funktionstillæg og forskudttidstillæg stiger
- 1,5 % mere fra d. 1. marts 2014
- 1,6 % mere fra d. 1. marts 2015
- 1,7 % mere fra d. 1. marts 2016

Det har du i dag med din overenskomst
• Overarbejdsbetaling
- 50 % første 3 timer, herefter 100 %
- 100 % for nat, søndage og helligdage

• Fritvalgskonto
- 1 % af ferieberettiget løn årligt
- Kan bruges til pension eller løn (og fritid i nogle overenskomster)

• Pension
- 12 % af ferieberettiget løn - Heraf 8 % betalt af arbejdsgiver og 4 % af dig

• Fridage
- Fri med løn juleaftensdag eller nytårsaftensdag
- Fri Grundlovsdag.

• Barns 1. sygedag
- Ret til fri med løn på barns første sygedag

• Feriefridage
- Ret til 5 feriefridage med fuld løn (også kaldet den 6. ferieuge)

• Selvvalgt uddannelse
- Ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse med løn (85 % for DI-virksomheder og 100 % for Dansk Erhverv)
- Alle kursusudgifter + bøger + transport betalt.

• Barsel med løn
- Ret til barsel med fuld løn i 4 uger før fødsel
- Ret til fuld løn i 14 ugers barselsorlov
- Ret til fuld løn i 2 ugers fædreorlov
- Ret til 11 ugers forældreorlov – 4 til hver forældre og tre til deling - med løn dog max 140, kr. i timen/månedsløn på 22.446,20 kr.

• Mindstelønninger og rettigheder for elever
• Ret til en årlig lønforhandling, samt muligheder for at føre sag om for lav løn
• Ret til at vælge tillidsrepræsentant og føre kollektive forhandlinger med din virksomhed


Det fik vi ikke denne gang
• Højere pensionsbidrag fra arbejdsgiver
• Højere ferietillæg
• Løn under sygdom til ikke-funktionærer (fx vikarer)
• Nedsat arbejdstid for skiftehold
• Indførelse af ekstrabetaling for arbejde på forskudttid
• Fri både juleaftensdag og nytårsaftensdag
• Ret til barns 2. sygedag
• Mulighed for at indgå lokalaftaler
• Fjernelse af 50 %-reglen (reglen som forhindrer HK i at få overenskomst, hvis ikke mere halvdelen af de ansatte er medlemmer af HK).


Overenskomst


Aktuelt


Lad os få solidariteten tilbage d. 1. maj

Ved de seneste overenskomstforhandlinger for det private arbejdsmarked, viste den danske model...

Overenskomst

Kære politiske partier – bland jer uden om overenskomsten!

Overenskomstforhandlingerne for det private arbejdsmarked er nu overstået, og med en historisk...

Overenskomst

Forårets forhandlinger med BL

I de kommende måneder sker der flere ting for dig, der er omfattet af HK´s overenskomst med BL....

Overenskomst

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

Netværk for økonomimedarbejdere

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans


HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


Skolesekretærer på folkeskolerne

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde


Musikskolesekretærer

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning


Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb


Grafiker og ansat i en kommune

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Grafisk arbejde Skole, bibliotek og kultur HR, økonomi, it og stab


 Se mere under Netværk

Andre artikler


Gå i byen med god samvittighed

Vil du gerne have tjek på, at de ansatte har ordentlige løn- og arbejdsforhold, når du går i byen...

Organisering Overenskomst

OK 2014

DU STEMMER OG BESTEMMER OK-resultatet 2014

Overenskomst

 Se flere artikler
Aktuelt

Lad os få solidariteten tilbage d. 1. maj

Ved de seneste overenskomstforhandlinger for det private arbejdsmarked, viste den danske model...

Overenskomst

Kære politiske partier – bland jer uden om overenskomsten!

Overenskomstforhandlingerne for det private arbejdsmarked er nu overstået, og med en historisk...

Overenskomst

Forårets forhandlinger med BL

I de kommende måneder sker der flere ting for dig, der er omfattet af HK´s overenskomst med BL....

Overenskomst

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

Netværk for økonomimedarbejdere

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans


HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


Skolesekretærer på folkeskolerne

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde


Musikskolesekretærer

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning


Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb


Grafiker og ansat i en kommune

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Grafisk arbejde Skole, bibliotek og kultur HR, økonomi, it og stab


 Se mere under Netværk
Andre artikler

Gå i byen med god samvittighed

Vil du gerne have tjek på, at de ansatte har ordentlige løn- og arbejdsforhold, når du går i byen...

Organisering Overenskomst

OK 2014

DU STEMMER OG BESTEMMER OK-resultatet 2014

Overenskomst

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk