HK.dk logo

Gruppeliv & FORSIKRING

19. januar 2015  |  HK Service Hovedstaden

HK Post & Kommunikations Gruppeliv

Efter aftale mellem HK Post & Kommunikation og FG kan du få gruppelivsforsikring med nr. 71001.

Denne oversigt er et uddrag af gruppelivsaftalen og de tilhørende forsikringsbetingelser. Ved uoverensstemmelser er gruppelivsaftalen gældende. Der kan kun opnås en dækning pr. cpr.nr.

Forsikringssummer
Dødsfaldsdækning: Ved dødsfald før udgangen af den måned, hvor du fylder 70 år, udbetaler vi en forsikringssum efter følgende skala:

Dødsfaldsdækning:
Ved dødsfald før det fyldte 70. år udbetales en forsikringssum efter følgende skala:
Fyldt alder under 45 år 360.000 kr.
fyldt alder 45 år - 56 år inkl. 300.000 kr.
fyldt alder 57 år - 60 år inkl. 240.000 kr.
fyldt alder 61 år 210.000 kr.
fyldt alder 62 år 180.000 kr.
fyldt alder 63 år 150.000 kr.
fyldt alder 64 år 120.000 kr.
fyldt alder 65 år 108.000 kr.
fyldt alder 66 år 84.000 kr.
fyldt alder 67 år 60.000 kr.
fyldt alder 68 år 48.000 kr.
fyldt alder 69 år 36.000 kr.
fyldt alder 70 år 0 kr.

Den månedlige præmie udgør 85,00 kr., som opkræves sammen med kontingentet.

Hvad er gruppelivsforsikring ?
Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing - en såkaldt risikoforsikring - hvor forsikringssummen alene udbetales ved din død, så længe du er omfattet af forsikringen. Det er uden betydning om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder over hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dækker forsikringen ikke ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende.

Hvem tilfalder forsikringssummen?
Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende. Det vil sige ægtefællen / registreret partner eller hvis en sådan ikke efterlades, dine livsarvinger (børn, børnebørn, osv.). Efterlader du hverken ægtefælle / registreret partner eller livsarvinger, udbetaler vi forsikringssummen til dine øvrige arvinger, som det fremgår af testamente eller arveloven.

Indsættelse af særlig begunstiget
Du har ret til at indsætte andre end "nærmeste pårørende" som begunstigede.

Fra 1.1.2008 har ugifte par fået en håndsrækning: Samleveren anses fremover automatisk for ”nærmeste pårørende” på forsikringer og pensioner, hvis parterne venter, har eller har haft et fælles barn eller har levet sammen i to år.

Det skal ske skriftligt til FG.

Ændringer i personlige forhold eller familie kan gøre det nødvendigt at afgive begunstigelseserklæring.

Boafgift
FG skal tilbageholde følgende boafgift af forsikringssummen:

0% ægtefælle/registreret partner

15% børn, forældre samt personer, som har haft fælles folkeregisteradresse de sidste 2 år før dødsfaldet

36,25% alle andre.

Skatter og afgifter
Gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningslovens regler.

Forsikringssummen er ved udbetaling fritaget for indkomstskat og 40% afgift.

Beskatningsform: "Skattekode 5 - Livsforsikring uden fradragsret".

Udbetaling af forsikringssum

Anmeldelse sker til HK Post & Kommunikation, som underretter FG.

Som dokumentation vil der normalt blive bedt om dødsbevis og vielsesattest. Var afdøde ugift, er det som regel nødvendigt at få en erklæring fra Skifteretten, der viser arveforholdene.

Individuel forsikring
Udtræder du af gruppelivsaftalen inden opnået udløbsalder, kan du tegne en individuel forsikring med max. samme dødsfaldsdækning og samme udløbsalder som gruppelivsforsikringen. Det sker uden at afgive helbredsoplysninger men til individuel præmie - altså ikke til den lave gruppelivspræmie. Forsikringen har alene interesse, hvis helbredsforhold ikke tillader tegning af forsikring til normal præmie. Hvis du ønsker en individuel forsikring, skal du inden 3 måneder fra udtrædelsen kontakte FG.

Præmie
Præmien for gruppelivsforsikringen fastsættes for et år ad gangen på grundlag af gruppens aldersmæssige sammensætning.

Præmien betales af medlemmet og trækkes på samme måde som kontingentet til HK Service Hovedstaden.

Præmien medsættes med bonus fra forsikringsordningen, således at egenbetalingen er 85 kr.


Retsgrundlag
Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler samt dansk lovgivning i øvrigt gælder, så længe denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i gruppelivsaftalen.

Forsikringen kan ikke afhændes eller pantsættes.

Opsigelse
Såvel HK Post & Kommunikation som FG kan opsige gruppelivsaftalen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Klageadgang
Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring på en blanket, som du får hos FG. Når du indleverer klagen, skal du betale et gebyr, som du får igen, hvis du får helt eller delvis medhold. Klagenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, Tlf. 33 15 89 00.

Gyldighed
Denne forsikringsoversigt er gældende fra den 1. januar 2015 og indtil ny udgives.

Ønsker du yderligere oplysninger, ring da til FORENEDE GRUPPELIV Krumtappen 4 - Postbox 442 - 2500 Valby Telefon 39167800 - Fax 39167801 Internet: http://www.fg.dk - E-mail: fg@fg.dk


Aktuelt


Jasmin blev medlem af HK og Tillidsrepræsentant i CinemaxX

Mine kolleger kommer og spørger mig om alt muligt. Det er den vigtigste grund til, at jeg gerne...

Tillidsrepræsentant

Generalforsamling 2018 i ord og billeder

Ekstraordinær kongres, sammenlægning af LO og FTF, psykisk arbejdsmiljø og overenskomsterne for...

Generalforsamling

Discount-tolkning koster knaster

De offentlige udbudsrunder betyder løndumping for tegnsprogstolkene. Det er både dyrt og...

Organisering

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Bestyrelsen

Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden


Aktiviteter

Her har du en samlet oversigt over arrangementer og fyraftensmøder for medlemmer af HK Service...


Feriehusene

”Feriehusene” er HK Post & Kommunikations udlejning af ferieboliger. Tilbud om at leje en...


 Se flere artikler
Aktuelt

Jasmin blev medlem af HK og Tillidsrepræsentant i CinemaxX

Mine kolleger kommer og spørger mig om alt muligt. Det er den vigtigste grund til, at jeg gerne...

Tillidsrepræsentant

Generalforsamling 2018 i ord og billeder

Ekstraordinær kongres, sammenlægning af LO og FTF, psykisk arbejdsmiljø og overenskomsterne for...

Generalforsamling

Discount-tolkning koster knaster

De offentlige udbudsrunder betyder løndumping for tegnsprogstolkene. Det er både dyrt og...

Organisering

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Bestyrelsen

Bestyrelsen i HK Service Hovedstaden


Aktiviteter

Her har du en samlet oversigt over arrangementer og fyraftensmøder for medlemmer af HK Service...


Feriehusene

”Feriehusene” er HK Post & Kommunikations udlejning af ferieboliger. Tilbud om at leje en...


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk