HK.dk logo

Vedtægter

 |  Midt

 § 1. Foreningens navn er: KUNSTFORENINGEN I ODIN HAVNEPARK.

 

§ 2. Foreningens opgaver er:

 at udbrede interessen for kunst blandt sine medlemmer og øge kendskabet til forståelsen af kunst,

 at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne.

 

§ 3. Bortlodning finder sted på den ordinære generalforsamling i årets første kvartal.

 

§ 4. Som medlem kan optages enhver, der er ansat eller forbundsmedlem af henholdsvis HK Midt eller de organisationer/virksomheder, som HK Midt er i bofællesskab med.

 

§ 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen, såfremt et medlem af HK Midt eller de organisationer/virksomheder, som HK Midt er i bofællesskab med, overflyttes til et andet anerkendt forbund, kan man mod betaling af kontingent fortsætte sit medlemskab af kunstforeningen.

 

§ 6

 a. Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, som anvendes til køb af kunst, museumsbesøg, foredrag etc.

 b. Regnskabsåret i Kunstforeningen i Odin Havnepark går fra den 1.1. til den 31.12.

 Såfremt der ikke er indbetalt rettidigt, fremsendes en rykker med en indbetalingsfrist på 14 dage - og overholdes denne ikke, slettes medlemmet af foreningen.

 

§ 7. For at kunne deltage med 1 lod i lodtrækning om kunstværker skal medlemskabet for hele kalenderåret før generalforsamlingen være betalt. Herefter vil man stige med 1 lod for hvert år, indtil et af medlemmets numre udtrækkes. I det kommende år deltager man med 1 lod igen og følgende år stiger man med 1 lod o.s.v.

 Dersom et medlem har opnået 6 eller flere lodder, forhøjes antallet med 50 %. Ved ulige antal forhøjes til nærmeste hele tal (ex. 7 + 50% = 11). Skulle 2 eller flere numre til samme medlem blive udtrukket, er det kun det første lod, der er gevinstgivende.

 Ønsker man ikke at vælge en af de tilstedeværende gevinster, kan man afslå og overføre sine lodder til følgende år. Dette kan dog kun finde sted 1 gang.

 

§ 8. De indkøbte kunstgenstande udstilles på Lumbyvej 11 i Odense senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 9. Foreningens 6 bestyrelsesmedlemmer sidder 2 år af gangen, dog således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ULIGE årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på LIGE årstal.

 

§ 11. Ligeledes vælger generalforsamlingen en revisor for en 2 årig periode og 1 revisorsuppleant for en 1 årig periode.

 

§ 12. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen. Den er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 13. Bestyrelsen fungerer som indkøbskomite.

 

§ 14. Bestyrelsen holder møde efter behov og indkaldes af formanden. Bestyrelsen skal også indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

 

§ 15. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Den indkaldes senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

 

§ 16. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger årsberetning.

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

7. Bortlodning.


§ 17. Forslag som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 18. På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, træffes beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

 

§ 20. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 % af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringen.

 

§ 21. For at vedtage ophævelse af foreningen fordres at 4/5 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 Eventuelle midler som foreningen måtte være i besiddelse af, skal da anvendes til indkøb af kunstværker, som bortloddes blandt medlemmerne efter de gældende regler.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 2. februar 1988.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 1989.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 1992.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1998.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 2002.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2004.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 7. april 2005.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 2008.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2010.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2013.

 Vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2016.

 

INDBETALING AF KONTINGENT

 Kontingentet, er fastsat til kr. 600,00 pr. år, som betales forud i januar måned.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kunstforeningen.


vil du tilmeldes kunstforeningen, eller har du spørgsmål?


kontakt Joan Thygesen

Aktuelt


Bliver dine kompetencer overhalet indenom?

Det gør de ikke hos den gruppe HK’ere hos Socialstyrelsen i Odense, der valgte at sige ja tak til...

Uddannelse Udvikling

Fyret under barsel – vinder sag

Selvfølgelig var det en glædelig begivenhed, da guldsmede-uddannede Sadieh Barat blev gravid og...

Barsel Fyret

Vinder af førstepræmie i skaf medlemmer konkurrencen

Lena Rasmussen vandt hovedpræmien ved at skaffe nye medlemmer til HK Midt. Hun har fået besked.


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Gratis til basketballkamp

HK Midt har indgået sponsoraftale med Svendborg Rabbits. Med sponsoratet ønsker HK Midt at...

Medlemsfordele

Personlig samtale om karriere og uddannelse

Book en vejledningssamtale med dig i fokus! Du kan som medlem af HK Midt booke en personlig...

Efteruddannelse Karriereudvikling Kompetencer


 Se flere artikler
Aktuelt

Bliver dine kompetencer overhalet indenom?

Det gør de ikke hos den gruppe HK’ere hos Socialstyrelsen i Odense, der valgte at sige ja tak til...

Uddannelse Udvikling

Fyret under barsel – vinder sag

Selvfølgelig var det en glædelig begivenhed, da guldsmede-uddannede Sadieh Barat blev gravid og...

Barsel Fyret

Vinder af førstepræmie i skaf medlemmer konkurrencen

Lena Rasmussen vandt hovedpræmien ved at skaffe nye medlemmer til HK Midt. Hun har fået besked.


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Gratis til basketballkamp

HK Midt har indgået sponsoraftale med Svendborg Rabbits. Med sponsoratet ønsker HK Midt at...

Medlemsfordele

Personlig samtale om karriere og uddannelse

Book en vejledningssamtale med dig i fokus! Du kan som medlem af HK Midt booke en personlig...

Efteruddannelse Karriereudvikling Kompetencer


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk