HK.dk logo

HK'ere stiller op til kommune og region

11. oktober 2017

Til efterårets valg til kommuner og region i Midt- og Vestjylland er der flere HK'ere som kandiderer til kommunalbestyrelse eller regionsråd. Mød dem her 

  Navn: Tommy Tønning
Alder: 45 år
Stilling: Faglig sagsbehandler ved pædagogernes fagforening BUPL MidtVestjylland i Holstebro

Stiller op i: Herning Kommune
Parti: Socialdemokratiet, borgmesterkandidat
Tommys mærkesager:
 • Min/ vores vigtigste mærkesag til det kommende valg i Herning kommune er tid til fornyelse og forandring. Vi har i Herning kommune gennem rigtig mange år haft et venstreledet byråd med en Venstre-borgmester. Det er nu på tide, han bliver skiftet ud / stempler ud.
 • Jeg vil arbejde for, at det bliver tilført flere midler til borgernær velfærd.
 • Jeg tror på, at vi har penge nok i kassen både til events og til borgernær velfærd såsom småbørn-skolebørn-ældre og handicappede 
 • Vi skal ligeledes arbejde for at styrke og udvikle erhvervslivet og den såkaldte særlige Herningånd. Vi skal gøre vilkårene endnu bedre for iværksættere, så ideerne kan blomstre i vores kommune.
 • Har du spørgmål er du altid velkommen til at skrive på 2017socialdemokrat@gmail.com eller følge mig på min Facebook side.
  Navn: Kirsten Kronborg
Alder: 47 år
Stilling: Sagsbehandler i BUPL MidtVestjylland

Stiller op i: Herning Kommune
Parti: SF

Kirstens mærkesager:
 • Bedre normering i Herning Kommunes dagtilbud, SFO'er og klubber
 • Social normering i de institutioner, hvor der er den største andel af børn fra udsatte familer
 • Større økonomiske ramme på Handicap- og Psykiatri området
  Navn: Bill Pharsen
Alder: 63 år
Stilling: Efterløn

Stiller op i: Skive Kommune
Parti: Socialdemokratiet

Bills mærkesager:
 • Arbejdsmarkedet, en ny og mere menneskelig politik er nødvendig på området. Service til borgerne, borgerne og deres behov skal mere i centrum. 
 • Børn og unge, for at tiltrække borgere bør Skive Kommune forbedre forholdene, det kan evt. ske via billigere/gratis pasning med flere varme hænder, minimum et gratis fritidstilbud pr. barn vi skal gøre Skive til børnefamiliernes kommune.
 • Uddannelse, der skal ske et forandret samarbejde mellem erhvervsskoler/gymnasium/seminarium og folkeskolerne. Nyt politisk udvalg, Skive har alt for mange unge (1000) der er på overførelsesindkomst og det skal ændres ved en forstærket indsats på området, ved at oprette et specielt udvalg og ikke mindst med personale der udelukkende koncentrer sig om dette kan vi nedbringe dette både af økonomiske hensyn men ikke mindst af menneskelige hensyn. Stop for salami nedskæringer, f.eks. Indførsel af etisk regnskab
 • Ønsker du at vide mere så skriv til pharsen@hotmail.com

Lone Fauerholt Knudsen  Navn: Lone Fauerholdt Knudsen
Alder: 55 år
Stilling: Socialfaglig konsulent hos FOA, Herning

Stiller op i: Ringkøbing-Skjern Kommune
Parti: SF

 Lones mærkesager: 
 • Mennesker før systemer: En ny kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor åbenhed er en selvfølge, og hvor borgerne føler sig hørt og forstået. Byrådet har vedtaget, at der skal arbejdes med en tillidsreform. Der skal sættes mere gang i denne proces.
 • Et grønnere ”Naturens rige”: Der skal langt mere fokus på miljø og bæredygtighed. Naturens Rige skal være mere end bare ord. Der skal arbejdes meget mere med affaldssortering og genbrug, og kommunen skal gå forrest med indkøb af miljøvenlige, økologiske og bæredygtige produkter.
 • Hjælp til at finde rundt i det kommunale system. Hvem skal hjælpe, når man ikke kan finde ud af det kommunale system? En borgerrådgiver ansat direkte af byrådet kan hjælpe borgerne med at finde ud af, hvordan de skal få hjælp til at søge om offentlige ydelser m.m. og/eller forstå, hvad der står i de breve, de modtager fra kommunen.
 

  Navn: Bjarne Andersen
Alder: 69 år
Stilling: Folkepensionist

Stiller op i: Viborg Kommune
Parti: Socialdemokratiet

Bjarnes mærkesager:
 • Vores børn og børnebørn skal vokse op i en kommune, der tager sig af, hvordan børn og forældre har det. Der skal være pasningsmuligheder i alle døgnets 24 timer, 7 dage om ugen alle årets 365 dage. 
 • Jeg vil arbejde for, at specielt ”yderområderne” har samme vilkår som borgerne i Viborg By! 
 • At vi ældre borgere ikke spises af med ”ingen hjælp”. 
 • Jeg vil, som jeg hele livet har gjort, arbejde for, at vores børn og unge i idrætten har de allerbedste vilkår.
  Navn: Susanne M. Averhoff
Alder: 50 år
Stilling: Overassistent, med funktionerne sekretær og økonomi, ved Landbrugsstyrelsen i Herning

Stiller op i: Herning Kommune
Parti: Venstre

 Susannes mærkesager:
 • Mere smidige parkeringsforhold i Herning Midtby
 • Mulighed for fritidstilbud for alle i Herning Kommune, uanset hvor du bor, din indkomst og din alder
 • Flere projekter, der støtter de unge, som f.eks. brandkadetter og Team Herning
 • men også for at støtte vores borgmester og Venstre i den kommende kampagne til et godt valg. 
Gennem mine børns opvækst har jeg været forældrevalgt til bestyrelserne i deres daginstitutioner, til institutionsudvalget her i Herning Kommune, Ungdomsskolen og Rydhave Slots Ungdomsskole, hvor jeg sad i min egenskab af forældrevalgt repræsentantskabsformand.
Jeg har siddet i Kredsledelsen ved Brand og Redning MidtVest, og blev i den forbindelse valgt til MED-repræsentant for de frivillige.
Gennem FDF, hvor jeg var leder for bl.a. mine egne børn, samt medlem af bestyrelsen, blev jeg opstillet på FDF-listen og valgt til Menighedsrådsmedlem i Sunds Kirke.

Jeg føler mig helt klar til at tage endnu en tørn, hvor jeg denne gang vil få mulighed for at sætte mit præg og gøre en forskel i Herning Kommune.
 

  Navn: Marianne Aaris Andersen
Alder: 40 år
Stilling: Faglig sagsbehandler i HK Midtvest

Stiller op i: Viborg Kommune, nuværende byrådsmedlem
Parti: Socialdemokratiet

Mariannes mærkesager:
 • Et godt børneliv: Et godt liv starter med et godt børneliv. Alle skal have de bedste muligheder. Vi skal have stærke daginstitutioner og skoler, hvor alle børn får de bedste forudsætninger for at klare sig godt og får en uddannelse. Gode dagtilbud og skoler gør især en forskel for udsatte børn og er en nøgle til at nedbryde negativ social arv – vi skal styrke den helt tidlige indsats. Mit mål er, at alle børn vokser op med lige muligheder for at blive det, de drømmer om. 
 • En tryg og værdig alderdom: Jeg vil kæmpe for en mere værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt. Vi skal derfor investere i mere plejepersonale. Vi skal hjælpe de ældre, som har behov, og vi skal hjælpe de ældre, der har modet til at blive så selvhjulpne som muligt. Det at kunne selv giver frihed. Friheden til at styre eget liv og hverdag. 
 • Et stærkt lokalt arbejdsmarked: Der skal skabes flere arbejdspladser Viborg skal være en erhvervsvenlig kommune. Vi skal sikre uddannelse og opkvalificering. Ja til modige iværksættere – Nej til social dumping. Det er vigtigt, at kommunen, arbejdsgiverne og fagforbundene samarbejder om ordentlige jobs på sikre arbejdspladser og på lige vilkår.
 
 
Navn: Bent Wolder Mortensen
Alder: 63 år
Stilling: Arbejdssøgende indenfor salg/service - jobkonsulent

Stiller op i: Lemvig Kommune
Parti: Socialdemokratiet

Bents mærkesager:
 • Landsbyerne skal styrkes og løftes med byfornyelse og landsbypedeller.
 • En grønnere kommune med meget mere genbrug.
 • Microplast skal forbydes på alle kommunens arbejdspladser og institutioner.
 • Vi skal bevare vores bygningsarv, bl.a. ved at lave registreringer af bygningernes bevaringsværdi. Der er både arbejdspladser og god værdi i, at bevare kultur- og bygningsarven.
 • Der skal indføres ”sociale klausuler” i hele kommunen – de er effektive og fornuftige, både for virksomhederne, borgerne, og for økonomien.
  Navn: Karina Sørensen
Alder: 43 år
Stilling: Sagsbehandler på Jobspor i Viborg Kommune og tillidsrepræsentant for HK’erne i arbejdsmarkedsafdelingen

Stiller op i: Viborg Kommune
Parti: Socialdemokratiet
Karinas mærkesager:
 • Jeg vil arbejde for tillid og respekt - respekt i en den offentlige debat, gensidig respekt mellem politikere og borgere i kommunen. Der skal fortsat være høj tillid fra borgere og politikere til de offentligt ansatte, og den tillid skal være baseret på, at de ansatte i kommunen er kompetente og dygtige. 
 • Jeg er modstander af udlicitering af offentlig velfærd. Jeg mangler endnu at se et godt eksempel på, at det er lykkedes, og for mig at se, er det først og fremmest et udtryk for mistillid til de offentligt ansatte. Hvorfor skal nogen tjene penge på fx pleje af ældre? Jeg kan ikke gennemskue, at noget bliver mere effektivt bare af at blive privat. Det kan være, det bliver billigere, hvis den private overenskomst er dårligere end den offentlige, men så bedriver kommunen jo bare social dumping. Det kan også være, at der er regler, som hæmmer de offentligt ansatte, som falder bort, hvis noget bliver privat, men så er det jo de snærende regler, man skal kigge på i stedet for. De offentligt ansatte skal kunne bruge deres faglighed og professionalisme, og der skal skæres ned på kontrol bare for kontrollens skyld.
Dan Sauer Nielsen
Navn: Dan Sauer Nielsen
Alder: 49 år
Stilling: Trykker på Nørhaven
Stiller op i: Viborg Kommune
Parti: Socialdemokratiet
Dans mærkesager:
 • Vi skal værne om de små byer og deres charme, samt sørge for at ældre, familier og unge føler trygge og som en del af Viborg.
 • I mange år har jeg virket som tillidsmand og kæmpet kampe som kun kan kæmpes med sammenhold og viljestyrke.
 • Det er min overbevisning at der skal fokus på små stærke samfund. Det er klart at skole, fritidsaktiviteter og gode handels muligheder er altafgørende for at sikre nogle gode stabile huspriser og dermed et godt værdigrundlag. 
 • Vi skal samtidigt sørge for at sikre gode vilkår for erhvervslivet, da det er arbejdspladser. Der er ikke stor arbejdsløshed, men der er stadig mennesker der ikke har noget at lave ,det skal det laves om på da jeg mener at der skal være plads til alle.
 • Naturen skal vi passe på men også bruge alt hvad vi kan. Der er nemlig ikke noget der sætter smil på læben som en tur i det blå.
 • Velfærd er smil på læben.

Navn: Lone Pilgaard Sørensen
Alder: 50 år
Stilling: Assistent/blæksprutte på Lemvig Ungdomsgård 
Stiller op i: Lemvig Kommune, nuværende byrådsmedlem
Parti: Socialdemokratiet

Lones mærkesager:

 • Lemvig kommune, skal være rollemodel som den største virksomhed. Vi skal have fokus på arbejdsmiljøet og medarbejderne skal have ordentlige redskaber til at udføre kerneydelsen, herunder den fornødne tid og uddannelse.
  Når vi udliciterer, skal vi sikre at gældende overenskomster følges, og at der tages ansvar gennem klausuler, f.eks. lærlinge og socialt ansvar.
 • Jeg vil også kæmpe for mere åbenhed ved den politiske behandling af budgettet.
 • Jeg er hver eneste dag med til at bekæmpe den trælse fordom om, at det kun er “de varme hænder” der har værdi. Vi HK’ere yder et værdifuldt arbejde, og det er forstemmende, at administration åbenbart er sådan noget man sagtens kan undvære! Det kan man ikke! Vi er grundstenen i, at “de varme hænder” fungerer, og vi har brug for mange flere til at fortælle om, hvor vigtig en god administration er.
 
 

Følg HK MidtVest på Facebook
lokale kurser
nyheder & debat


Se facebookside

Derfor præsenterer vi kandidater:

Som lokal fagforening har vi en interesse i vores medlemmers arbejdsliv, og de rammer, der lægges om det lokalt. At der er et godt og levende arbejdsmarked i landsdelen. Vi har også en interesse i, at vores medlemmer kan komme til og fra job, få deres børn passet, og at der er attraktive muligheder for at bo i aktive lokalsamfund, som giver vores medlemmer lyst til at bo og leve deres liv i landsdelen. 
Vi har brug for lokale politikere, som træffer vigtige beslutninger med ambitioner for fremtiden i vores kommuner og for regionen. Politikere, som forstår HK-medlemmers hverdag. Det gør en HK’er. 

Derfor tilbyder vi alle HK-medlemmer, som stiller op, at de kan få en kort præsentation her på siden.

Aktuelt


Væggene har øjne

Forleden dag ringede Anna* til HK. Hun ville have hjælp til en situation, der var opstået efter...

Ansættelse

Ros til danske rederier

Branchesektionen roser Danske Rederier for sin ambitiøse målsætning om at nå 7.000 ansatte på...


Vil du hjælpe os med dine forventninger?

Vi har brug for din hjælp: hvad er dine forventninger til os, når du ringer ind som medlem? Som...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Praktikantprisen

Dansk Laborant-Forening ønsker at sætte fokus på laborantpraktikanternes uddannelse og faglighed,...Kulturporten

Kulturporten er stiftet af fagforeninger under LO-Aalborg med det formål at tilbyde medlemmerne...


 Se flere artikler
Aktuelt

Væggene har øjne

Forleden dag ringede Anna* til HK. Hun ville have hjælp til en situation, der var opstået efter...

Ansættelse

Ros til danske rederier

Branchesektionen roser Danske Rederier for sin ambitiøse målsætning om at nå 7.000 ansatte på...


Vil du hjælpe os med dine forventninger?

Vi har brug for din hjælp: hvad er dine forventninger til os, når du ringer ind som medlem? Som...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Praktikantprisen

Dansk Laborant-Forening ønsker at sætte fokus på laborantpraktikanternes uddannelse og faglighed,...Kulturporten

Kulturporten er stiftet af fagforeninger under LO-Aalborg med det formål at tilbyde medlemmerne...


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk