HK.dk logo

Beretning

 |  Nordjylland

Beretning til generalforsamlingen 27. februar 2013

Kate Ziegler, formand for HK/Handel Nordjylland, aflægger beretning

Den igangværende krise har mange navne, bag alle disse ord er der mange menneskelige kriser. Medlemmer som er eller bliver ledige, med de usikkerheder det medfører. Handelsvirksomheder, som går konkurs, skærer ned, omstrukturerer osv. Det har vi som fagforening mærket..

Medlemmernes henvendelser er et billede af den krise, vi oplever.

I 2012 har omfanget af sager om afskedigelser, nedskæringer, lønnedgang, arbejdsdeling og støttet beskæftigelse fyldt meget i vores faglige arbejde.

Kongres
For HK Handel har 2012 været et forandringens år på mange måder.

I oktober blev HK Handels 6. ordinære kongres afholdt under sloganet "Et klogt valg".

På kongressen blev der valgt ny formand for HK Handel, idet Jørgen Hoppe gik på pension. Den nye formand blev Per Tønnesen, der indtil da havde været formand i HK Handel Hovedstaden.

Også den siddende næstformand, Herdis Poulsen gik på pension. I stedet for at vælge en ny næstformand vedtog kongressen at afskaffe posten som en lønnet post, og i stedet lade bestyrelsen konstituere en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Efter kongressen har bestyrelsen konstitueret formand for HK Handel Sydjylland, Hanne Kærgaard Mathiasen, som næstformand i HK HANDEL.

Overenskomstforhandligerne - urafstemning
Som I ved forhandlede vi overenskomst i 2012.

Nogle af forhandlingerne var allerede afsluttet og på vej til urafstemning da vi holdt generalforsamling sidste år. Andre er først blevet færdige senere og bl.a. nogle af Coop områderne er faktisk først blevet afsluttet her i januar 2013.

Det er ikke tilfredsstillende at arbejdsgiverne kan trække forhandlingerne så langt, men der er ikke meget vi kan gøre ved det. Medarbejderne på de berørte områder bliver selvfølgelig reguleret med tilbagevirkende kraft.

Som omtalt i sidste års beretning, så ville vi denne gang prøve noget nyt for at højne stemmeprocenten i forbindelse med urafstemningen.

Det var denne gang muligt at stemme elektronisk, både på nettet og via mobiltelefonen.

Samtidig var det muligt for tillidsrepræsentanterne at samle stemmer ind på den enkelte arbejdsplads.

Her i Nordjylland var det stort set alle vores tillidsrepræsentanter som takkede ja til at prøve denne form for afstemning.

Konsulenterne og jeg tog ud på en lang række af de virksomheder hvor der ikke er en TR. Vi medbragte en IPad, så det var muligt at stemme direkte.

Det var en spændende oplevelse, og der var også en del medlemmer som stemte på denne måde.

MEN... for der er et men. Det er ikke altid belejligt når vi kommer i virksomheden. I de tilfælde medbragte vi en lille flyer som kunne udleveres til medlemmerne så de huskede at gå hjem og stemme.

Hjalp det så på stemmeprocenten?

I 2010 var stemmeprocenten i Nordjylland på 21,01 % og denne gang lykkedes det os at få de hævet til 22,73.

Så ja, det lykkedes.

I den forbindelse vil jeg gerne sende en speciel rose til vores tillidsrepræsentanter i Dansk Supermarked. Det lykkedes dem at score en stemmeprocent på 39. Den højeste i hele landet. Den næsthøjeste var Østjylland som kom på 25 %. Super godt arbejde, som viser at det nytter.

Lukkelov
Den 1. oktober 2012 skete det, som HK Handel har kæmpet mod i mange år. Lukkelovens ophævelse blev til virkelighed.

Vi har vedvarende og konstant argumenteret mod at ophæve lukkeloven, men vi talte for døve øre på Christiansborg. Folketinget besluttede at erstatte lukkeloven med en helligdagslovgivning, som gør det endnu sværere for folk med familie at passe deres arbejde i handelsbranchen.

Allerede nu kan vi se, at det vi har advaret imod, er blevet til virkelighed. De små butikker lukker og handelsansatte har endnu sværere ved at få familielivet og arbejdslivet til at gå op i en højere enhed.

Intet er dog så skidt at det ikke er godt for noget.

Med ophævelsen af lukkeloven fremhæves betydningen af at være omfattet af vores butiksoverenskomst. Arbejdstidsparagraffen, herunder reglen om reduktion for helligdage er reelt det eneste som regulerer den enkeltes arbejdstid.

Og netop reduktionsreglen betyder rigtig meget for de medlemmer som er ansat i byggemarkeder, blomsterbutikker, butikker i kystnære områder og andre som indtil 1. oktober 2012 måtte holde åbent på søndage og helligdage. De får nu reduceret deres arbejdstid med 13 ekstra dage.

I ugerne op til den 1. oktober kørte vi ud til en stor del af de virksomheder som er omfattet af overenskomsten, for at fortælle om reduktionsreglen. Vi ved det kan være svært at forstå, og derfor har vi brugt meget tid på at fortælle både medlemmer og virksomheder hvordan man laver arbejdsplanen så de følger reglerne.

Hvorfor er det lige at vi bruger tid på det?

Ja, vi mener faktisk at det er den bedste måde vi kan hjælpe vores medlemmer. Hvis vi hjælper arbejdsgiverne, så de fra starten lærer at bruge reglen rigtigt, så hjælper vi også vores medlemmer.

Der er dog en udfordring i forhold til nogle af vores virksomheder.

Her tænker jeg bl.a. på byggemarkederne. Her er de butiksansatte omfattet af butiksoverenskomsten, men de ansatte på kontoret er omfattet af kontor/lager overenskomsten, og her er der ikke nogen reduktionsregel. Det giver en del frustration, og det må vi så se om vi kan ændre i forbindelse med næste overenskomstforhandling.

Med indførelsen af reduktionsbestemmelse betyder det, at I som medlemmer er nødt til og kræve at der kommer styr på arbejdsplanerne. For hvis I ikke kender start og slut på perioden for arbejdsplanen – Så kan vi ikke kontrollere at I får den frihed som I er berettiget til.

Fyringer
Som I jo allerede kan se så har mange af dagligvarekæderne nu udvidet åbningstiden til at holde åbent alle ugens dage, og gerne til sent på aftenen.

Så kunne man godt tænke: Det må da ha’ skabt nogle flere arbejdspladser til HK Handels medlemmer!

Det er desværre ikke tilfældet. Tværtimod.

Specielt dagligvareområdet har det forgangne år været præget af nedskæringer. Altså fyring i stort omfang.

De store forandringer skyldes mange forskellige faktorer.

Som forudset, har ophævelsen af lukkeloven klemt ikke mindst de små købmænd og tankstationen, men noget mere overrasket kan man være over, at også de største huse (på trods af flere åbningstimer) har skåret kraftigt ned.

Jeg bliver i den grad harm når en virksomhed som Dansk Supermarked igen og igen kalder os til møde for at meddele at de nu planlægger at fyre medarbejdere et sted i kæden.

Siden Dansk Supermarked i slutningen af august meddelte at de lukke kæde Tøj og Sko er det gået støt nedad. På grund af omstruktureringer, samling af funktioner og i øvrigt besparelser er der fyret et meget stort antal medarbejdere på landsplan og det har selvfølgelig også ramt Nordjylland. Det præcise tal er fortroligt, da fyringerne er sket i forhold til lov om massefyringer.

Samtidig kan vi se at de søger unge under 18 år til arbejde som salgsassistent på 30 timer om ugen.

Det er ganske urimeligt at vores medlemmer skal se sig kasseret for at blive erstattet af ufaglært arbejdskraft.

HK har selvfølgelig været i dialog med Dansk Supermarked, og det er aftalt at alle har mulighed for at få uddannelse i opsigelsesperioden, og man vil selvfølgelig forsøge at omplacere medarbejdere. Men der er jo ikke så mange stillinger tilbage.

Nu er det jo ikke kun Dansk Supermarked, men også Coop og andre af de store aktører på området benytter disse fremgangsmåder.

Det kunne se ud til at dagligvareområdet mere og mere udvikler sig til et område for ufaglærte.

Det er dog et paradoks, at de faktisk gerne vil uddanne elever! Hvad hjælper det at uddanne flere i disse butikker, hvis ikke de efterfølgende kan få jobbene, fordi butikkerne ikke vil betale faglært løn? dette er bare en tanke !

Jeg mener vi skal sikre at også dagligvareområdet er et faglært område, ellers risikerer vi at det udvikler sig til at være ”skrællespand” for dem som ikke kan bruges andre steder.

Det kunne se ud som om konkurrencen går ud på at se, hvem der kan klare sig med færrest og billigste medarbejdere.

Derudover ser vi virksomheder der skrupelløst, forsøger at udnytte de offentlige kasser.

Samfundssindet er tilsyneladende afhængigt af hvilket tilskud der kan opnås.

Jobrotation/flexjob
Som formand for HK Handel Nordjylland har jeg engageret mig en del i debatten om jobrotation.

Jeg vil gerne starte med og slå fast at tanken med jobrotation er rigtig. Det er en god ordning som kan hjælpe nuværende medarbejdere med at opkvalificere sig, samtidig med at ledige vedligeholder kompetencer og får mulighed for at komme nærmere et nyt job.

Sådan er det hvis ordningen bruges som den er tænkt.

MEN vi har desværre været vidne til at både jobcentre og arbejdsgivere er endog meget kreative i forbindelse med oprettelse af jobrotationsforløb.

Vi har set gentagne eksempler på at virksomhederne ansætter et ungt menneske, som ferieafløser eller assistance. For efterfølgende at ansætte vedkommende som elev, og i den forbindelse få en ledig i jobrotation som ”erstatning” for den medarbejder som er kommet i gang med uddannelse.

Det er ikke i orden og slet ikke i tråd med intentionerne i loven om jobrotation. Og så sidder I måske og tænker hvordan kan hun være så sikker på det? Jo, jeg har taget initiativ til at holde et møde med Ane Halsboe-Larsen, som sidder i folketingets beskæftigelsesudvalg.

På dette møde fortalte jeg om vores oplevelser.

Ane bekræftede at det ikke er og aldrig har været meningen at jobrotation skulle bruges i forbindelse med uddannelse af helt almindelige lærlinge. Men gerne til opkvalificering fra ufaglært til faglært hvis man har været ansat længere tid indenfor branchen.

Ane har taget problemet med til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, som hun skulle til møde med to dage efter vores møde. Hun har lovet mig at give en tilbagemelding om hvad de vil gøre ved problemet. Det venter jeg stadig på, men I skal nok blive orienteret når svaret er kommet.

På samme møde gjorde jeg også opmærksom på at det er et problem at man ikke genoptjener timer i forhold til dagpengeret når man er i jobrotation. Det var hun faktisk enig med mig i, men problemet er at der ikke er politisk flertal for at indføre denne optjeningsret.

Lønstigninger afløst af lønnedgang og fyringsrunder
Krisen er slået igennem på lønstigningerne inden for vores områder. Vi har oven i købet oplevet, at store virksomheder, med krisen som undskyldning, har forsøgt sig med lønstop eller endda med lønnedgang. Hvis der rent faktisk er krise på virksomheden er det jo reelt nok, men vi har desværre også oplevet, at nogle arbejdsgivere har forsøgt sig med at gennemføre lønstop, selv om virksomheden reelt ikke har været i krise. Virksomheder, der måske endda arbejder inden for områder, der profiterer af krisen. For eksempel discountbutikkerne, der tværtimod har oplevet ekstra vind i sejlene.

Jeg kan godt forstå at et medlem som står overfor valget mellem reduceringer i medarbejderstaben eller endda konkurs, overvejer frivilligt at gå ned i løn. Men HK HANDEL kan aldrig anbefale sådan en løsning. Det er nemlig vores erfaring, at det er en stakket frist, som kan have dagpengemæssige konsekvenser for dem, som alligevel ender med at blive fyret.

Elever
Vi oplever at der er en stigning i antallet af henvendelser fra elever som føler sig dårligt behandlet på arbejdspladsen.

De oplever et stærkt psykisk pres og får mange skideballer både fra chef men desværre også fra kolleger, og det sker tit foran kunderne.

Elverne får sure kommentarer hvis de formaster sig til at blive syge og må sygemelde sig. Flere giver udtryk for at de telefonisk bliver opfordret til at møde på arbejdet selv om de er syge.

Det er urimeligt at nogen tror de kan behandle eleverne som det passer dem.

Samtidig hører vi, at der ikke er styr på deres uddannelsesplan, eller slet ikke er en.

Nogle arbejdsgivere giver udtryk for at det er: ”mest praktisk at eleven sidder ved kassen”.

Det betyder at de lærer for lidt og ikke får noget ansvar. Eleverne føler, at arbejdsgiveren har ansat dem fordi de er billig arbejdskraft.

Det kan skyldes ”krisen” fordi arbejdsgiverne selvfølgelig er presset på ”pengepungen” men vi tror at mange arbejdsgivere ikke sætter sig ind i hvad det vil sige at have en elev.

Det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og vi er løbende i dialog med handelsskolerne som jo godkender virksomhederne til at uddanne elever. Selvom der er mangel på elevpladser, er det ikke alle virksomheder som er i stand til at uddanne eleverne så de kan bruge uddannelsen til noget bagefter. Derfor stiller vi krav til skolerne om at man skal være realistisk kritiske når man godkender en virksomhed.

Samtidig skal vi også være med til at udvikle kriterierne for godkendelse af virksomheder. Sådan at nye brancher kan uddanne elever. Det gælder bl.a. virksomheder som driver E-handel. Hvis vi vil sikre at disse faggrupper hører til under handel, så skal vi engagere os i arbejdet med at udvikle uddannelserne. Det gør vi bl.a. ved at sidde i de faglige udvalg.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø som begreb har sædvanen tro fyldt utroligt meget i mediebilledet i 2012.

Det er som om at det kommer som en overraskelse for medierne, at netop vores medlemsgrupper har et hårdt og til tider opslidende og belastende arbejdsmiljø.

Antallet af røverier, hvor medlemmer trues til at udlevere penge og/eller tobak er desværre fortsat det alvorligste psykiske arbejdsmiljøproblem indenfor vores område. Det er en voldsom og traumatisk oplevelse at stå overfor en bevæbnet røver, der i en meget truende adfærd kræver at få pengene udleveret. En oplevelse, som kan sætte voldsomme ar på sjælen for resten af livet.

Vi kan desværre også konstatere, at røverierne kun i sjældne tilfælde anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Det betyder bl.a. at røverierne ikke bliver registreret som arbejdsulykker, hvilket de i realiteten er. Og samtidig fratages ofrene for røverierne – vores medlemmer – muligheden for at få erstatning.

En af grundene til den manglende anmeldelse skyldes, at arbejdsgiverne ikke opfylder deres anmeldepligt. Men også, at politiet, der næsten altid tilkaldes, ikke har pligt til at underrette Arbejdstilsynet om hændelsen.

HK HANDEL har i år rettet henvendelse til beskæftigelsesministeren med henblik på at få rettet den uhensigtsmæssighed op. Det har ministeren lovet at gøre noget ved, så det håber vi hun husker. Ellers skal vi nok huske hende på det.

HK HANDEL har i regi af BAR HANDEL i samarbejde med arbejdsgiver udgivet en vejledning, som klart og tydeligt opstiller nogle gode råd til, hvordan man kan forebygge røverierne.

Arbejdstilsynet har i det forgangne år haft fokus på tunge løft af mælkekasser og kasser med frugt og grønt. Det har ført til en række påbud, som vi har en klar forventning om vil føre til at bl.a. supermarkedskæderne vil stille krav til leverandørerne om at levere de omtalte varegrupper på en måde, så de ansatte ikke udsættes for unødigt tunge løft.

Vi har desuden en tilsvarende forventning, når det gælder de paller med varer, som pakkes på supermarkedskædernes egne lagre. Disse paller er alt for tit pakket højere end de 180 cm, der er tilladt.

Organiserende fagforening
I HK Nordjylland har vi intensiveret indsatsen i forhold til at få nye medlemmer. Den 1. januar startede Frank Nielsen som organisator indenfor HK Handels område.

Frank er primært ansat til at køre ud på virksomhederne for at hverve nye medlemmer, men han vil også blive involveret i indsatsen med den organiserende fagforening.

På kongressen blev det besluttet at HK Handel skal være en organiserende fagforening. Det betyder at vi skal tænke organisering ind i alle de ting vi gør. Både i dagligdagen og i forhold til de aktiviteter vi laver.

Betyder det så at vi skal til at lave alt anderledes end i dag?

Nej. Mange af de ting vi gør i dag hænger meget godt sammen med den organiserende fagforening. Vi skal bare ha’ det gjort mere struktureret.

Det handler ikke blot om at rekruttere nye medlemmer, det handler om at genskabe magtbalancen og give medlemmerne redskaberne til selv at kæmpe for deres rettigheder og vinde !

Vi vil give fagforeningen tilbage til medlemmerne. Fordi aktive medlemmer er rygraden i det faglige arbejde.

Tillidsrepræsentanter
Arbejdet med den organiserende fagforening kommer i høj grad også til at handle om de tillidsvalgte ude på arbejdspladserne, både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, klubbestyrelser og andre interesserede.

I er og bliver krumtappen i det faglige arbejde på den enkelte arbejdsplads.

I er HK på arbejdspladsen. Derfor vil vi i det kommende år have endnu mere fokus på samarbejdet med jer. Det betyder også at vi vil stille krav til jer.

HK Handel er i gang med at omlægge TR uddannelsen, så den styrkes og sådan at Den organiserende fagforeningsmodel bliver den røde tråd i uddannelsen.

Vi skal sikre at alle vores tillidsvalgte bliver uddannet, så de i højere grad selv kan løse nogle af de daglige udfordringer på arbejdspladsen.

For at sikre den bedste start på dette arbejde, vil vi, i første omgang, indkalde alle tillidsrepræsentanter til en samtale hvor vi bl.a. skal snakke om hvordan vi kan udbygge samarbejdet på din arbejdsplads.

Vi skal sammen finde de uddannelsestilbud som du har brug for i din dagligdag.

Udover samtaler med den enkelte, så vil vi også afholde 2 fælles konferencer for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

I foråret bliver det den 14. 15. maj.

I efteråret bliver det den 10. – 11. september

Stedet er ikke bestemt endnu, men skriv det i kalenderen og sørg for at fortælle din arbejdsgiver at du skal ha’ fri de dage, både forår og efterår. Vi betaler selvfølgelig tabt arbejdsfortjeneste.

Forårets konference vil blive brugt til at blive klogere på begreberne i den organiserende fagforening. I øjeblikket arbejder vi på at få Per Tønnesen, HK Handels nye formand, til at deltage. Så kan I få lejlighed til at høre ham fortælle om hvad der er sket siden kongressen. Samtidig vil I få lejlighed til at fortælle ham hvad der er vigtigt i forhold til jeres dagligdag.

Der vil komme en invitation og et udførligt program ud meget snart.

Kommunikation

HK Handel skal hele tiden ha fokus på hvordan vi kommunikerer med vores medlemmer.

Vi skal sikre en kommunikation som er så enkel og direkte som muligt. Derfor er vigtigt at vi hele tiden følger med udviklingen.

Derfor har HK Handel besluttet at stoppe med og udgive blad. Det har I sikkert allerede set.

Hvad så?

Fremover vil I modtage et nyhedsbrev på mail fra HK Handel. Det nyhedsbrev vil være skræddersyet til det enkelte medlem.

Første nummer udkommer 11. april. Derefter udkommer det med 14 dages interval.

Nyhedsbrevet er bygget op, så vi sorterer efter, hvor medlemmet arbejder. Det vil sige, at hvis man arbejder i en Bilka i Aalborg får man HK Handel Nordjylland – Dansk Supermarked versionen.

Det vil indeholde relevante nyheder og informationer fra afdelingen, landsforeningen, sektoren, forbund og A-kasse. Det betyder selvfølgelig også, at ansatte i Coop får et nyhedsbrev fra den relevante Coop landsforening.

På den måde kan vi både være mere aktuelle, fordi vi nu udkommer hver anden uge og samtidig mere relevante fordi vi sorterer informationerne, så de er målrettet medlemmets interesser og behov. På samme måde vil der være en version kun målrettet tillidsvalgte.

Nyhedsbrevet indeholder kun små uddrag af historierne med et link til hjemmesiden, hvor man kan læse den fulde version.

Nyhedsbrevet er bundet op på hjemmesiden, og bliver derfor også en måde at skabe trafik på hk.dk og en opfordring til medlemmerne om at bruge de værktøjer der ligger på Mit HK. Det slår for alvor igennem med den nye hjemmeside som bliver lanceret til oktober.

Nyhedsbrevet er et samarbejde mellem alle enheder i HK – koordineret af sektoren.

Vi indsamler historier fra A-kasse, forbund, afdelinger og landsforening og sammensætter nyhedsbrevet. Det skulle gerne betyde, at medlemmerne i Handel fremover kun modtager et nyhedsbrev, hvor hele organisationen fremstår samlet frem for et nyhedsbrev fra hver enhed, som det er i dag. Dermed skulle vi også gerne fjerne følelsen af at blive spammet og sikre, at medlemmerne gerne vil læse det vi sender til dem.

E-mail
For at kunne føre dette ud i livet, er det vigtigt for HK Handel at vi har din rigtige mailadresse, og i øvrigt at de oplysninger vi har om dig er opdateret.

Husk derfor at tjekke på www.mitHK.dk om vi har de rigtige oplysninger om dig. Sig det også til jeres kolleger så de får de samme informationer

Aktiviteter
HK Handel har afholdt flere medlemsmøder i 2012.

Bl.a.

Når kunden bider.

Stress nej tak. – hellere nok at lave.

Møder om reduktionsreglen i forbindelse med lukkelovens ophævelse m.m.

Det har været nogle gode arrangementer, som har været fint besøgt. Det har dog krævet lidt ekstra indsat bl.a. ved at sende mails ud. Noget tyder på at der ikke er så mange som opdager arrangementerne i vores lokale blad, eller også glemmer de bare at tilmelde sig.

Medlemsundersøgelse
I HK har vi lige fået lavet en medlemsundersøgelse, der viser hvad medlemmerne forventer af os, og hvor godt vi lever op til de forventninger.

Det er en meget omfattende undersøgelse, men også en undersøgelse som giver os gode input til hvordan vi kan forbedre os så vi hele tiden lever op til de krav medlemmerne stiller.

Bestyrelsen vil straks efter generalforsamlingen gennemgå rapporten og planlægge hvordan vi bliver endnu bedre på de områder hvor medlemmerne forventer det.

En ting som jeg gerne vil fremhæve her i aften er:

Medlemmerne forventer service fra HK. Både når de har en sag som skal løses og når de har brug for gode råd til at agere selv.

På det punkt lever vi fuldstændig op til deres forventninger. Vi er der når de har brug for det. Vi hjælper dem med råd og vejledning hvis de gerne selv vil løse problemet.

Det er bare super godt, og i den forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle de dygtige medarbejdere vi har ansat i afdelingen. Det er jer som leverer denne service, og I er der nå medlemmerne har brug for det.

Tak for det
Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen.

Tak for det samarbejde vi har haft i 2012. I har været der for mig både på det personlige plan og i som sparring til de udfordrende opgaver vi udfører for medlemmerne.

I er engagerede debattører og kritiske bestyrelsesmedlemmer.

Det betyder at vi nogle gange har en udfordring med at blive færdige med bestyrelsesmødet til den tid vi har aftalt, men det er altid en fornøjelse at være sammen med jer.

Tusind tak for samarbejdet.


Aktuelt


Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


Jobræs i Thisted

De nye stillinger ved Gældsstyrelsen i Thisted har medført en intens jagt i området for at komme...

SKAT Udflytning

Sommerferietid med jyske medlemsfordele

Ta’ familien med i Legoland, Jesperhus eller Jyllands Park Zoo. Sommeren er fyldt med oplevelser...

Medlemsfordele Kultur

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Aktuelt

Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


Jobræs i Thisted

De nye stillinger ved Gældsstyrelsen i Thisted har medført en intens jagt i området for at komme...

SKAT Udflytning

Sommerferietid med jyske medlemsfordele

Ta’ familien med i Legoland, Jesperhus eller Jyllands Park Zoo. Sommeren er fyldt med oplevelser...

Medlemsfordele Kultur

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukker snart 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukker snart 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk