HK.dk logo

Beretning 2014

 |  Nordjylland

Sektorformand Brian Andersens beretning ved HK Kommunal Nordjyllands generalforsamling den 24. marts 2014.

Hvad er der sket siden sidste års generalforsamling?

OK 13

Kompetencefonden: Regionspuljen blev brugt meget hurtig. I alt har 359 fået bevilliget penge fra puljen. Lægesekretærerne har fået 74 % af puljen, og kontorområdet 26 %. Nordjylland har desværre kun fået 13 ansøgninger igennem ud af de 359. Da pengene var brugt hurtigt op og mange flere havde søgt, forsøgte Bodil Otto at få Danske Regioner til at finde flere penge. Det ville Danske Regioner desværre ikke være med til. Men det fortæller i hvert fald, at det var rigtig set, at bruge Ok midler til kompetenceudvikling. På KL-området er der afsat 30 mio. kr., og den 11. marts 2014 er der indkommet 841 ansøgninger. Hvis alle ansøgninger søger om det maximale beløb på 25.000 kr., er der plads til 1.500 ansøgninger. Det betyder, at kommunerne har brugt knap halvdelen af den afsatte pulje. Så der skal lyde en opfordring til Jer som er ansat i kommunerne. Gå hjem og snak uddannelse med ledelsen og få så søgt om kompetencemidler. Der er desværre 12 pct. af ikke medlemmer, som har fået andel i puljen på regionsområdet. Vi må jo desværre konstatere, at vi ikke kan lave en overenskomst, hvor det kun er medlemmerne der kan få andel af kompetencemidlerne. Så vi må på anden vis gøre op med et princip om, at det kun er bidragyderne, der alene kan være nyder.

Delpension: Var en anden fornyelse vi fik hjem i OK 13. Det er en ordning hvor man kan lave sin egen senioraftale. En ordning hvor man går ned i arbejdstid og hvor man så bruger af sin arbejdspension. Og så skal man helst lave en aftale med sin arbejdsgiveren om fuld indbetaling til pensionsordningen fortsat. Det skulle alt i alt betyde, at reduktionen i summen på ens pension er minimal. Hvis I gerne vil vide noget mere om denne ordning, så ring til Sampension eller tal med dem ude på standen i forhallen.

Lokalløn: Det lykkes desværre ikke at få forhandlet en pulje hjem til lokalløn, men alligevel er det nogen steder lykkedes at få forhandlet lokale tilbagefaldsmidler hjem til vores medlemmer. Det er ikke de store summer, men lidt er trods alt bedre end ingenting. Vi skal derfor fortsat arbejde for at få afsat en central pulje til lokalløn i overenskomsten. Vi skal jo tænke på, at det var arbejdsgiverne, der gerne ville have lokalløn, frem for et anciennitetssystem. Så nu skal de vise at de mener det de siger!

Urafstemningen: På trods af en særlig indsats blev Nordjylland det område med den laveste stemmeprocent på 37,7 %. Det må kunne gøres bedre til næste gang.

DOF (den organiserende fagforening) blev skudt i gang i juni 2014, hvor alle ansatte og politikere var samlet for at diskutere og lave en handleplan for, hvordan vi får forandret kulturen, kvaliteten og servicen i HK. Således at HK bliver den fortrukne fagforening for de ansatte i offentlige og private virksomheder, som arbejder under for HK’s overenskomster.
I perioden oktober 2012 til oktober 2013, har vi mistet 1 % af medlemmerne i HK Kommunal Nordjylland. Vi kan dog med oprejst pande glæde os over, at vi er den bedst organiserende sektor i hele HK, med en organisationsprocent på 77. Det er rigtig flot og vi skylder en stor tak til Jer som medlemmer, for Jeres opbakning. Samtidig en stor tak til vores tillidsvalgte for Jeres indsats for at fastholde og skaffe nye medlemmer. Vi håber at I som medlemmer, fortsat vil bakke op omkring vores fagforening og gerne således, at du vil være med til at sikre at vi får endnu flere medlemmer. Jo flere vi er i HK Kommunal, jo mere styrke har vi over for arbejdsgiverne i forhandlingerne bl. a. omkring overenskomster, juridiske sager, arbejdsmiljøet og arbejdsforhold i øvrigt.
I forbindelse med DOF skal hver afdeling i HK igangsætte mindst fem aktiviteter, som skal vise, at vi er en organiserende fagforening. Her vil vi blandt andet arbejde med digitalisering og etik. Digitalisering som er brugervenlig. Digitalisering som ikke styrer brugerne, men hvor brugerne styrer digitaliseringen. Foruden arbejdet i afdelingen har HK Kommunal altid har haft fokus på at medlemmerne skal være i centrum. Kort sagt vi er til for medlemmerne.

Arrangementer og uddannelse. Ca. 80 % af nye tillidsrepræsentanter er kommet i gang med TR uddannelsen. Det betyder jo, at selvom man er ny valgt TR, så får I som medlemmer en meget kvalificeret service af Jeres TR. Ud over uddannelse, så er vores dygtige faglige konsulenter jo til rådighed for alle TR og Jer som medlemmer. Ud over TR kurserne har vi i sektoren lavet lokale uddannelser for at klæde TR og AMR bedre på til at udfylde jobbet over for Jer som medlemmer og over for Jeres arbejdsgivere. Vi har lavet medlemsarrangementer som har været meget velbesøgte. Vi har afholdt arrangementer omkring dine pensionsforhold, fleksjob, MED kurser og andre aktuelle emner. Vi er startet på uddannelse specielt målrettet unge under 35 år. Har I ønsker til arrangementer eller temadage, er vi meget lydhøre overfor at arrangere nogle sådanne. Hvis ønskerne komme fra Jer, er vi mere sikker på at ramme rigtig.

Fremtiden.
Økonomien og reduktion i kommunerne og i regionen. Vi har dagligt siden 2008 hørt om finanskrise. Arbejdsløshed og banker der krakker. Heldigvis ser det ud til, at vi går lysere tider i møde. Økonomerne og politikerne taler forsigtigt om, at vi er på vej ud af krisen. Men selvom det øvrige samfund er på vej mod bedre økonomiske vilkår, så taler politikerne stadigvæk om, at den offentlige sektor er for stor. Der skal effektiviseres og spares. Samtidig skal vi have en højere velfærd og bedre service fra det offentlige. Har vi ikke ret, når vi tænker, det er jo modsat rettede krav og ønsker? Senest hører vi om, at Frederikshavn skal spare 100 mio. kr. og reducere med 400 færre stillinger i 2014. Det lyder jo ikke som om man kan få mere velfærd og service i Frederikshavn. Det lyder mere som en ond cirkel, hvor stor ledighed, skaber endnu større ledighed. Det er faktisk spild af muligheder for mere velfærd, at udbetale arbejdsløshedsunderstøttelse, frem for at man kan beholde personen i job, så man netop i kommunerne og regionen kan yde service og velfærd.

Stop Digitaliserings tyranni – luk Udbetaling Danmark. Digitalisering er kommet for at blive. Men digitaliseringen kan ikke stå alene. Der skal være mulighed for personlig hjælp, så tæt på brugerne som muligt. Der er kommet en tendens til, at bare man digitaliserer, så er arbejdspladsen og opgaven så effektiv som mulig. Det har vi i HK Kommunal talrige eksempler på ikke er rigtig. Vi kan tage SKAT og vi kan tage Udbetaling Danmark. Borgerne retter fortvivlet henvendelse til kommunerne for at få hjælp. Vores kolleger bliver forstyrret af meget fortvivlede borgere, som de ikke kan hjælpe, uanset hvor gerne man end vil. Dels fordi man har flyttet fagfolkene til Udbetaling Danmark, og dels fordi det ikke er en opgave for kommunerne mere. Borgerne forlader vores kolleger i afmagt, fordi de ikke har kræfter til at kæmpe for deres rettigheder. Borgerne får simpelthen ikke de ydelser, som de har krav på. Så et er at man digitaliserer, hvilket ikke kan undgås, men at man også flytter opgaverne langt væk fra nærområdet og at borgerne ikke kan få personlig hjælp. Det er absolut ikke i orden. Derfor kæmper vi i HK Kommunal Nordjylland, med alle midler, for at undgå flytning af flere opgaver.
Vi har indrykket adskillige debatindlæg i Nordjyske og på internetavisen DK-nyt. Vi har sendt breve til alle Nordjyske borgmestre. Vi har haft møder med KKR formand borgmester Mogens Gade og næstformand borgmester Arne Boelt, samt det Nordjyske medlem af KL’s bestyrelse borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Det har udmøntet sig i at alle borgmestre i Nordjylland er enige om, at der ikke skal flyttes flere opgaver til Udbetaling Danmark. Det har også betydet, at DR Nordjylland i fjorten dage har kørt en udsendelsesrække, hvor borgmestrenes utilfredshed med Udbetaling Danmark er kommet frem. Forskellige borgere og virksomhedsledere har været i radioen og klaget over manglende ydelser, afvisninger og lang ventetid. HK Kommunal Nordjylland vil kæmpe videre indtil vi har nedkæmpet digitaliseringstyranniet. Men vi kunne også godt bruge din hjælp, f.eks gennem debatindlæg i aviser og klager til politikerne. Og endnu bedre hvis du i din bekendtskabskreds har borger, som har fået en dårlig eller forkert behandling, der vil stå frem i pressen, så lad os det vide. Sammen er vi stærk. Retfærdigheden vil sejre til sidst.

Som sagt er digitalisering komme for at blive. Lægesekretærerne vil blive ramt af digitale patient journaler. I DL er de i gang med at tænke på nye arbejdsområder for lægesekretærerne. Ligesom vi håber at I ude på arbejdspladserne selv tager del i debatten og kommer med bud på hvilke fremtidige arbejdsområder, som I ser, kan være jobmuligheder for lægesekretærerne. Jeg sidder i en gruppe af fagforeningsformænd, som har aftalt en møderække her i 2014 med Regionsformand Ulla Astman, næstformanden og den øverste ledelse i regionen. I dette forum vil jeg på Jeres vegne kunne medvirke til, hvordan Jeres fremtidige arbejdsfunktioner og arbejdsmiljø i regionen skal udvikle sig. Det handler meget om lægesekretærene og sygehusene, men jeg vil nu også forsøge at få øvrige Hk’ere, som er ansat i Regionen, med i diskussionerne om de fremtidige arbejdspladser. Jeg holder en tæt kontakt til Jeres tillidsrepræsentanter, men I er også meget velkommen til at komme med gode råd til mig.
I kommunerne er der jo en digitaliseringsstrategi, mest i retning af besparelser og effektiviseringer. I HK Kommunal Nordjylland har vi givet udtryk for at det er den forkerte måde at gøre tingene på. Man henter gevinsten før digitaliseringen er fuldt implementeret.
I det hele taget mangler der, at man forholder sig til, hvad man vil med digitaliseringen. Ud over at man tror der er en økonomisk gevinst at hente. Spørgsmålet er hvilket samfund vil man have? Er det et velfærdssamfund, hvor borgeren kan få valget mellem digital betjening eller personlig betjening i deres kommune. Eller skal borgeren være deres egen sagsbehandler?


Kompetencer.
Når man tvinger kommunerne til besparelser, effektiviseringer og digitalisering, ja så betyder det nedlæggelse af fagområder og ændrede jobindhold. Det betyder, at vi HK ‘ere skal spotte nye mulige fagområder og dermed se hvilke kvalifikationer, der efterspørges i fremtiden. Det handler om rette kompetencer til rette job. Som tidligere nævnt er der via OK 13 forhandlet midler hjem til kompetenceudvikling. Måske forhandler vi yderligere midler hjem i OK 15. Herudover er der jo afsat penge til uddannelse på den enkelte arbejdsplads. Så i fremtiden er det ikke penge til kompetenceudvikling, der er problemet. Derfor er det dig der har ansvaret for at tage den nødvendige uddannelse. Hvis der er arbejdsgivere, der bremser dig i at tage uddannelse, så kontakt din Tr eller HK-afdelingen, så skal vi nok lave en aftale omkring kompetenceudvikling. Et godt sted at starte med kompetenceudvikling, er at få lavet en udviklingsplan for dig og dit job. Sammen med din leder finder du ud af hvilke kompetencer det kræver. Så derfor kræv din ret og få lavet den årlige skriftlige udviklingsplan med din nærmeste leder.
I HK Kommunal Nordjylland har vi særlig fokus på karriereplaner. Vi har afholdt et kursus for unge under 35 år om karriereveje. Vi forventer, at fortsætte denne linje omkring karriere, men for alle uanset alderen. Når vi snakker om karriere, vil jeg godt slå et slag for vores karrieretelefon 33 30 44 60. Karrieretelefonen har også en stand her i dag – ja, I har måske allerede besøgt standen. Hver mandag mellem klokken 14.00 og 17.00 sidder flere meget kvalificerede konsulenter klar ved telefonen, for at rådgive dig om uddannelse. Der er ca. 20 opkald pr. uge. Så man må sige at HK Kommunal så rigtigt, da de besluttede at etablere denne særlige rådgivning.
Ud over temadage om karriere er det planen at afholde to temadage for HR cheferne og en uddannelseskonsulent fra hver af de Nordjyske Kommuner og for Regionen. Her vil vi sætte fokus på, hvordan arbejdspladsen kan blive bedre til at opdatere medarbejderne til de rette kompetencer, til rette job og til rette tid.

Arbejdsmiljø.
Man må ikke blive syg af at gå på arbejde, det er arbejdsgiverne i særlig grad ansvarlig for. Men selvfølgelig har du også selv et ansvar. Epinion har for nylig lavet en personalepolitisk undersøgelse for HK Kommunal. Man har blandt andet undersøgt arbejdsmiljøet. Planche 100, 101,107, 110, 111, 117, 119, 120 og 121. Vi forsøger at uddanne AMR, TR og afdelingens konsulenter, således de kan være på forkant med, at der ikke opstår et dårligt arbejdsmiljø på Jeres arbejdspladser. I HK Kommunal har vi sammen med RUC lavet nogle undersøgelse og anvisninger på tidsmiljø, som et vigtigt redskab til at man ikke bliver syg af et dårligt arbejdsmiljø. Det handler om at få mere styr på tiden. Man taler om hurtig tid, langsom tid, produktiv tid, fragmenteret tid, brutal tid og sund tid. På TR konferencen den 20 og 21 maj 2014 vil TR i Nordjylland få den nyeste viden omkring tidsmiljø. Vi vil lave arrangementer for Jer som medlemmer, hvor I får samme viden. Herudover arbejder vi i HK Kommunals miljøudvalg med at afklare, hvordan HK Kommunal kan være bedre til at fastsætte en sundhedsdagsorden, hvor din fagforening får gang i en samfunds diskussion omkring sundheden bredt. Ikke kun nogle frugtordninger eller motionsordninger, som den enkelte arbejdsplads måske har indført. Men sundhed som handler om det hele menneske, både på arbejde og i fritiden.

Øvrige.
Fra fagudvalg til digitale netværksgrupper. Jeg kalder det HK Link-in. En faglig platform, hvor man kan udveksle faglig tiltag, erfaringer, god råd, med mere. Vi vil opfordre Jer til at tilmelde Jer det netværk, som passer bedst til dig. En anden platform som vi vil opfordre dig til at bruge er MIT HK, hvor du kan hente alle relevante HK tilbud og informationer, som du efterspørger.
Ud over de digitale netværk har vi stadigvæk lokale fora, hvor man mødes fysisk, omkring faglig erfaringsudveksling og udveksling af gode ideer. Det er planen at oprettet et netværk for unge, som mødes på tværs i Nordjylland. Nu vi er ved netværk, så kan det oplyses, at Bodil Otto som er forbundsformand er blevet formand for NTR, som er et netværk på Nordisk plan af fagforeninger, som organiserer medlemmer med arbejde inden for det offentlige. Samtidig er Bodil blevet formand for OAO. OAO repræsenterer 29 medlemsorganisationer, hovedsagelig LO-forbund. OAO er medlemsorganisationernes fælles offentlige stemme i spørgsmål vedrørende de offentlige arbejdspladser.

Løntilskudspersoner inden for det offentlige er i kraftig stigning, samtidig med der bliver reduceret i det fast ansatte personale. Vi er oppe på ca. 10 % ansatte i tilskudsjob kontra fast ansatte og det må være det absolutte mætningspunkt. Vi vil da gerne hjælpe ledige med at få de rette kompetencer for et fast job, borgere som er i fleksjob, seniorjob, med videre. Men vi synes med 10 %, at vi opfylder vores ansvar. Er der behov for flere pladser må de private arbejdsgivere tage over.

Jobcentrene, hvor vi jo har en del ansatte, er et meget udskældt folk i pressen. Heldigvis er virkeligheden bedre end rygtet. Vi har faktisk nogle meget kvalificerede medlemmer som dagligt udfører et flot stykke arbejde. En kvalitet og nærhed, som nogle udtrykker, er bedre end da det hed AF. Og som Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen også har været ude og rose.

I januar måned dimitterede 12 fra det første hold adm. Bachelorer. Endnu er det ikke gjort op hvor mange der har fået job. Så tænk også på dem som HK’ere, hvis I har ledige job, hvor I sidder med i ansættelsesudvalg. Adm. Bachelorer vil i høj grad kunne gå ind og bestride AC job.

Vores lønforsikring er en succes. Der er udbetalt ca. 10 mio. kr. De penge har hjulpet 807 ledige kolleger gennem en svær periode.

At ens job kan være truet, har vi jo set under finanskrisen. Men vi oplever det jo desværre også på vores arbejdspladser på grund af økonomiske nedskæringer. Men herudover er vi og vores fagområde jo tit genstand for en politisk bølge. Og her er sygehusdebatten igen blusset op. Den tidligere Statsminister, nuværende formand for venstre Lars Løkke Rasmusen, går ind for nedlæggelse af Regionerne. Hvis der ikke var kommet et regeringsskifte, tror vi, at det allerede havde været en realitet. Nu er det ikke sådan at den nuværende regering ligefrem hjælper os i alle situationer, men lige her tror jeg vi kan være trygge. Det sidste er et eksempel på, at vi i HK Kommunal skal være politiske. Ikke partipolitiske. Men vi vil til hver en tid i HK Kommunal Nordjylland kæmpe for at bevare vores arbejdspladser. Nogle sunde arbejdspladser og spændende jobs. Vi vil kæmpe politisk for at få vedtaget de rigtige beslutninger lokalt og i folketinget, uanset farven på regeringerne.Tak til sektorbestyrelsen for det daglige samarbejde. Tak til de tillidsvalgte for samarbejdet og Jeres store indsats ude på arbejdspladserne. Tak til de ansatte for Jeres daglige hjælp og samarbejde. Og tak til ledelserne og politikerne i Regionen og kommunerne i Nordjylland for et godt samarbejde.

Tak fordi I lyttede. Jeg har på sektorbestyrelsens vegne været vidt omkring i det arbejde sektoren har udført og det arbejde som ligger foran os. Vi håber I har mange spørgsmål og gode ideer til os, enten i dag eller ved henvendelse til din TR eller direkte til sektorbestyrelsen.
Aktuelt


Kom med til DHL Stafetten i Aalborg

Kom og deltag på et af HK Nordjyllands løbe- eller gåhold i forbindelse med DHL-stafetten i...

HK-medlemmer Arrangementer

Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


Jobræs i Thisted

De nye stillinger ved Gældsstyrelsen i Thisted har medført en intens jagt i området for at komme...

SKAT Udflytning

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Aktuelt

Kom med til DHL Stafetten i Aalborg

Kom og deltag på et af HK Nordjyllands løbe- eller gåhold i forbindelse med DHL-stafetten i...

HK-medlemmer Arrangementer

Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


Jobræs i Thisted

De nye stillinger ved Gældsstyrelsen i Thisted har medført en intens jagt i området for at komme...

SKAT Udflytning

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk