HK.dk logo

Beretning

 |  Nordjylland

Beretning til generalforsamlingen 2013

Claus henrik Nedermark, formand for HK/Privat Nordjylland, aflægger beretning

Vi lever i interessante tider med store udfordringer. Det er et paradoks at samtidig med at vi mister medlemmer er der mere brug for os end nogensinde før. Vi har nogle arbejdsgivere som har vejret morgenluft med hensyn til at gøre os svagere. Det er lykkedes dem at stille spørgsmålstegn ved vores berettigelse samtidig med at de roser sig selv og deres holdning til den Danske model. Vi har nogle modparter som kalder sig selv fagforeninger, men i virkeligheden er fagforretninger, hvis formål dels er at tjene penge, dels er at, sammen med de borgerlige politikere i folketinget, at stille spørgsmålstegn ved vores motiver.

Alene det at vi får flere og flere sager som drejer sig om forskels- og ligebehandling viser at der er mere brug for os end nogensinde før. Selv om de fleste arbejdsgivere opfører sig godt, bevidner 11 millioner indkrævede kr. om et arbejdsmarked med udfordringer for vores medlemmer. De 6. millioner er indkrævet via LG og knap 5 millioner direkte fra arbejdsgivere.

Når man ser på alle disse udfordringer kan det undre at vi også bruger energi på at slås indbyrdes – Vi stiller spørgsmålstegn ved vores medlemskab af LO. Vi har i overenskomst regi diskussioner med 3F og Metal i forhold til hvem der skal sidde i det snævre forhandlingsudvalg når vi forhandler med DI. Og sidst men ikke mindst bruger vi tid på at diskutere hvem der skal gøre hvad – Forbund /Sektorer/ Afdelinger /Branchesektioner /Landsforeninger/ Landsklubber/ Politikere eller medarbejdere.

Tiden er nu til at stå sammen og bruge alle gode kræfter på at forklare alle potentielle medlemmer vigtigheden af at stå sammen i HK og dermed vise omverdenen at vi stadig er det eneste alternativ til ragnarok på det danske arbejdsmarked. Derfor er det også vigtigt at det kulturforandrings projekt Hovedbestyrelsen har lavet startskuddet til i sidste måned, bliver udbredt til alle led i organisationen. Projektet går i al sin enkelthed ud på at vi kun laver handlinger og initiativer som enten tiltrækker eller fastholder medlemmer ved at give medlemskabet værdi og styrke det faglige fællesskab. Vi anser alle medlemmer som ambassadører for HK, derfor skal vi involvere medlemmerne i det faglige arbejde og prioritere en tæt dialog højt. Vi skal understøtte medlemmerne med relevante faglige tilbud og altid være opmærksomme på eventuelle behov hos medlemmet og deres kollegaer

Vi skal indgå professionelt og proaktivt i relationerne med arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige institutioner

Vi er i HK Nordjylland enige om at bakke 100 % op om det projekt og jeg håber og så at det vil falde i god jord hos jer og resten af vores medlemmer.

Både 2012 og starten af 2013 har været udfordrerne og spændende. Selv om vi stadig får mange indmeldelser, har det desværre vist sig at det har været mere end svært at holde på de nyindmeldte medlemmer, selvom vores fastholdelses team gør et kæmpe arbejde med at forsøge at fastholde de medlemmer som vil meldes ud. Alle der ønsker at bliv udmeldt får en opringning så vi er sikre på at de ved hvad de går glip af ved ikke at være medlem.

Vi forsøger forskellige tiltag for at gøre medlemmerne mere loyale. Vi har indført opkald til nye medlemmer for at høre om der er noget vi kan hjælpe dem med. Vi laver også opkald, hvor vi spørger ind til antallet af ansatte, så vi kan skaffe dem en overenskomst, som vi jo kun kan kræve hvis vi har 50 % af de der kunne være medlem som medlemmer. Ved de sidste overenskomstforhandlinger fik vi indført at vi for første gang måtte tage ud og besøge de arbejdsgivere som er medlem af en arbejdsgiverforening men ikke har overenskomst og forsøge at få dem til at indgå en frivillig ordning omkring en overenskomst. Vi har allerede været ude og besøge en del virksomheder indenfor DI. Vi blev godt modtaget, men indtil videre er der ingen der har ønsket at lave overenskomst med os. Det får os dog ikke til at stoppe med at besøge dem og her i foråret tager vi endnu en runde, hvor vi besøger DE virksomheder. Selv om vi ikke får dem til at indgå aftaler, så har vi vist flaget både overfor chefen og ikke mindst de medarbejdere som er medlem hos os.

Der er 2 andre vigtige opringninger, nemlig den der foregår når handelsskole medlemmerne er færdig på skolen og når eleverne er udlært. Begge opkald er vigtige og vi kan se at de virker, da mange af medlemmerne fortsætter hos os efterfølgende

Her, i 2013 laver vi, sammen med resten af LO forbundene lave en kampagne hvor vi ved hjælp af den lille grønne OKmand gøre opmærksom på vigtigheden af at have ordnede forhold på arbejdspladsen. Det kommer til at foregå ved hjælp af gade aktiviteter, både i Aalborg og ude lokalt i de større byer i Nordjylland. Og i sammenhæng med denne OKKampange var det meget fint, at 3F vandt sagen omkring Vejlegården og dermed fortsat har ret til at lave en blokade.

Vi har også, på initiativ fra KMD, aftalt i hovedbestyrelsen at HKprivat kan forsøge sig med dobbelt medlemskab i specifikke virksomheder som en forsøgsordning. Forsøget går ud på at medlemmer hos f.eks. AC kan vælge at blive medlem hos os, som den overenskomstbærende fagforening, uden at behøve at melde sig ud af djøf og uden ekstra udgift for den enkelte. Det er en ordning som jeg personligt tror meget på.

Det vigtigste nye initiativ vi har sat i gang er ansættelsen 1. Marts 2013 af en ny organisator, Pia. Vi har som i sikkert godt ved haft 2 ansat i en lignende stilling forrige år. På det tidspunkt var vi ikke godt nok klædt på til at hjælpe dem med at finde de potentielle medlemmer, som de skulle organisere. Denne gang har vi lavet en aftale med HKService Hovedstaden, som er dem der har haft størst succes med at organisere, om at lade Pia, være føl hos en af deres dygtige medarbejdere. Grunden til at det har kunne lade sig gøre at ansætte Pia er at forbundssektoren har lovet at betale halvdelen af hendes løn.

Tillidsrepræsentanter – Arbejdsmiljørepræsentanter og kontakt personer er alle rygraden hos os. Jeg vil gerne herfra udtrykke min tak for det kæmpe arbejde i gør. Det er jer der virkelig gør en forskel med jeres store frivillige arbejde. Hvem er det der er tættest på kollegaerne? Det er jer. Det er jer der ved hvor skoen trykker og det er jer der ved hvor i henter hjælpen når der er behov for den. Det må og skal være et erklæret mål at få så mange engagerede tillidsrepræsentanter som det er muligt og de steder hvor vi ikke har mulighed for at vælge en TR. Håber jeg at vi kan få oprettet et kontaktpersonnetværk som kan hjælpe os med at videre bringe de oplysninger som kan hjælpe medlemmerne. Det er meningen at jeg en gang om året skal have en Trus (Tillidsrepræsentant udviklings samtale) med samtlige TRere. Jeg har ikke været ude ved nok i det forløbende år, men det er en af de ting der vil blive prioriteret højt i 2013. Den faglige der står for alt relateret til AMR gør også et kæmpe arbejde for at sætte Arbejdsmiljøet højt, både internt i organisationen og i kontakten til AMRerene.

Vi har gennem det seneste år fået et rigtigt godt samarbejde med Teknisk Landsforening og deres formand Peter Tyregod, både når det drejer sig om fælles arrangementer men også i forhold til Siemens, hvor vores faglige konsulent indenfor området har et godt samarbejde med deres faglige konsulent. Det er mit håb at vi kan finde andre områder hvor vi kan lave fælles tiltag til fordel for vores medlemmer og skaffe flere nye medlemmer til begge forbund.

Der er lavet flere gode tiltag i afdelingen det forløbende år. Jeg vil komme nærmere ind på tre af dem – samt et helt nyt tilbud til opsagte medlemmer.

Voksenlærlinge, rotationsprojektet og spot på job.

For at tage det svære først – Voksenlærlinge – Vi i HK har lovet regeringen at vi vil skaffe et antal voksenlærlingepladser – I HKnordjylland drejer det sig om 33. Det er kun lykkedes os at skaffe 4 så hvis i har hørt om eller mener at i kan finde en plads til en voksemlærling, er vi meget interesserede. Det eneste i behøver, er at give os et navn på en virksomhed som måske kunne være interesseret i at få en lærling, så klarer vi resten. Med hensyn til jobrotations projekter, så har vi i noget tid stået ude på sidelinjen mens jobcentrene og beskæftigelsesregion nord har prøvet at få virksomhederne til at sende folk på efteruddannelse. Efter 2 arrangementer lavet af beskæftigelsesregion nord, hvor Akasserne var inviteret med er der kommet gang i samarbejdet. Jeg var inviteret til at komme med et kort indlæg om fagforeningernes syn på jobrotation og efterfølgende er jeg blevet inviteret til et møde hos beskæftigelsesregionen hvor vi har fået sat nogle initiativer i gang som gerne skulle betyde at vi får langt flere medlemmer sendt på efteruddannelse og mange ledige ind som vikarer. Sidst men ikke mindst har vi i Hknordjylland lavet en aktivitet som gerne skulle forkorte vores ledige medlemmers vej til nyt job. Tiltaget hedder spot på job og det går ud på at vi inviterer ledige medlemmer ind til afdelingen sammen med en inspirerende foredragsholder og vores konsulenter fra job og vejledning, som så står parat til at hjælpe med råd og vejledning. Her vil jeg også gerne reklamere for et nyt tilbud til opsagte medlemmer. Hver måned vil vi afholde et møde for de af vores medlemmer som er blevet opsagt, så de i opsigelsesperioden kan få hjælp til at komme videre. 1. månedsmøde er d. 11/3 kl 16.00 Det har været en kæmpe succes med masser af medlemmer til de første møder. Jeg vil også gerne rose HKUngdom for det kæmpe arbejde de har udført sammen med 3F i forbindelse med Jobpatruljen. Vi var mange som frygtede for Jobpatruljens fremtid da den blev flyttet fra LO til de 2 forbund, men det har vist sig at være en stor succes i hvert fald i Nordjylland – godt gået.

Vi har i bestyrelsen, sammen med medarbejderne lavet en handleplan for 2013. Det andre år har vi forsøgt at lave en stor forkromet plan som var meget detail orienteret og ikke altid lige realistisk, så denne gang har vi lavet en mere overordnet plan som lægger sig op af forbundssektorens handleplan.

Det er også i år vi har HKdanmarks kongres. Det foregår fra den 24. – 26. oktober.

En af de ting vi skal debattere er tilhørsforholdet til LO eller om vi skal melde os ind i FTF. Jeg synes at det er vigtigt at vi bliver i LO og kæmper for at få vores meninger igennem. Jeg forstår godt HKkommunals frustration og ønske om et skifte til FTF men nogen gange må man se på helheden og et samlet HK i LO vil alt andet lige være stærkere end hvis vi er splittet. Simon og Marianne vil komme mere ind på hvad der sker på kongressen i deres korte indlæg.

Jeg ville meget gerne kunne stå her oppe og rose den Socialdemokratiske ledede regering for et godt stykke arbejde, men så ville jeg lyve. Jeg ved godt at vi har krisetider i Danmark, men der er flere måder at håndtere den på og jeg må tilstå at den jagt der foregår på arbejdsløse dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er under al kritik. Forestillingen om at bare vi tager menneskers forsørgelsesgrundlag fra dem, skal de nok finde et job er en liberal tankegang som ikke stemmer overens med den måde jeg opfatter god socialdemokratisk politik.


Aktuelt


Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


Jobræs i Thisted

De nye stillinger ved Gældsstyrelsen i Thisted har medført en intens jagt i området for at komme...

SKAT Udflytning

Sommerferietid med jyske medlemsfordele

Ta’ familien med i Legoland, Jesperhus eller Jyllands Park Zoo. Sommeren er fyldt med oplevelser...

Medlemsfordele Kultur

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Aktuelt

Overraskelse og glæde da bedste elev og elevpladser blev kåret

Mange blev overraskede, enkelte blev paf, og ingen blev sure, da HK Privat Nordjylland dukkede op...


Jobræs i Thisted

De nye stillinger ved Gældsstyrelsen i Thisted har medført en intens jagt i området for at komme...

SKAT Udflytning

Sommerferietid med jyske medlemsfordele

Ta’ familien med i Legoland, Jesperhus eller Jyllands Park Zoo. Sommeren er fyldt med oplevelser...

Medlemsfordele Kultur

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk