Ring til HK's fagforening

Når du har spørgsmål til ansættelsesvilkår, kontingent, medlemskab samt samtaler i Job og vejledning

7011 4545

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

Skal vi ringe dig op?

Bestil et opkald, så ringer vi til dig i det ønskede tidsrum

Bestil opkald

Ring til HK's a-kasse

Når du har spørgsmål til dagpenge, feriedagpenge, efterløn, jobsøgning i EØS og selvstændig virksomhed

7010 6789

Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00

Skal vi ringe dig op?

Bestil et opkald, så ringer vi til dig i det ønskede tidsrum

Bestil opkald

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os

Oplever du tekniske problemer med hjemmesiden ring: 4437 1563 - åben: 6.00-24.00

HK.dk logo

Vedtægter for ungdomsarbejdet

20. februar 2014  |  Nordjylland

§ 1: Indledning

Stk. 1:
I henhold til § 24 i HK Nordjyllands love tilrettelægges ungdomsarbejdet i HK Nordjylland af et for-mandskab under afdelingsbestyrelsen i HK Nordjylland, men samtidig under tværfagligt samarbejde med HK Ungdom Danmark, HK Nordjylland og Ungdomsnetværket HK Nordjylland.

Stk. 2:
Medlemmer af HK Ungdom Nordjylland er HK medlemmer, som enten er under uddannelse eller
er til og med 30 år.

§ 2: Formål

Stk. 1:
Formålet med ungdomsarbejdet er, at styrke ungdomsnetværket i HK Nordjylland både fagligt og socialt igennem aktiviteter, kurser og sociale arrangementer.

§ 3: Myndighed & struktur

Stk. 1:
HK Ungdom Nordjyllands myndighed er:

A. Generalforsamling
B. Formandskabet

Stk. 2:
HK Ungdom Nordjyllands struktur er:

HK Ungdom Nordjyllands struktur

§ 4: Møder & aktiviteter

Stk. 1:
Formandskabet indkalder til møder mindst 6 gange om året, hvor ungdomsarbejdet planlægges, jf. §1 stk. 1.

Stk. 2:
Møder annonceres via Facebook.

Stk. 3:
Alle i ungdomsnetværket har lov til at deltage i møder arrangeret af HK Ungdom Nordjylland, med mindre andet er offentliggjort.

Stk. 4:
Formandskabet i samarbejde med netværksambassadørerne udarbejder retningslinjer for det kommende års aktiviteter.

§ 5: Generalforsamling

Stk. 1:
Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling, inden udgangen af 1. kvartal. Afholdelse af generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse f.eks. i HK Nordjyllands nyhedsmail.

Stk. 2:
Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen.

Stk. 3:
Til generalforsamlingen har ethvert medlem af HK Ungdom Nordjylland adgang. Alle tilstedeværende medlemmer kan deltage i afstemningen med en stemme.

Stk. 4:
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 5:
Formand, næstformænd og netværksambassadørerne vælges på generalforsamlingen.

Stk. 6:
Kun medlemmer af HK Ungdom Nordjylland, der på valgdagen ikke er fyldt 30 år, kan vælges.

Stk. 7:
På den årlige generalforsamling aflægger formanden en beretning over HK Ungdom Nordjyllands aktiviteter i den forgangne periode.

Stk. 8:
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigenter
2. Konstituering
    a. Godkendelse forretningsorden
    b. Valg af referenter
    c. Godkendelse af dagsorden
    d. Nedsættelse af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg
    a. Formand
    b. 2 Næstformænd
    c. 4 Netværksambassadører
6. Eventuelt

Stk. 9:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til HK Nordjylland senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 10:
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt mindst 30 medlemmer eller et fuldtalligt enstemmigt ambassadørteam eller et enstemmigt formandskab skriftlig stiller krav med motiveret dagsorden herom til HK Nordjylland.

§ 6: Konstitution

Stk. 1:
Formandskabet har det overordnede ansvar for indkaldelse til generalforsamling samt indkaldelse til møder for HK Ungdom Nordjylland.

Stk. 2:
Formanden for HK Ungdom Nordjylland tegner Ungdomsnetværkets profil udadtil og kan udtale sig og træffe nødvendige afgørelser på vegne af HK Ungdom Nordjylland, uden forudgående rådgivning.

Stk. 3:
Næstformændene og Netværksambassadørerne konstituerer en ny formand, som overtager formandens opgaver eller dele heraf, hvis formanden pga. længerevarende sygdom eller på anden måde er forhindret i at udføre sin post.

Stk. 4:
Formandskabet kan uddelegere ungdomsarbejdet.

§ 7: Afholdelse af udgifter

Stk. 1:
HK Nordjylland afholder udgifterne vedrørende ungdomsarbejdet. Formandskabet udarbejder et budget. Dette budget følger afdelingens almindelige regnskabsår.

Stk. 2:
Der refunderes transportudgifter jf. afdelingens regler.

§ 8: Fortolkning

Stk. 1:
Alt hvad disse regler ikke klart foreskriver, underkastes formandskabets beslutning under ansvar for HK Nordjyllands afdelingsbestyrelse og ungdomsnetværket.

§ 9: Ikrafttrædelse

Stk. 1:
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det samlede forslag på generalforsamlingen.

Stk. 2:
Vedtægtsændringer skal godkendes i HK Nordjyllands afdelingsbestyrelse.


/ Vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 27. september 2016


Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk