HK.dk logo

Vedtægter for ungdomsarbejdet

20. februar 2014  |  Nordjylland

§ 1: Indledning

Stk. 1:
I henhold til § 24 i HK Nordjyllands love tilrettelægges ungdomsarbejdet i HK Nordjylland af et for-mandskab under afdelingsbestyrelsen i HK Nordjylland, men samtidig under tværfagligt samarbejde med HK Ungdom Danmark, HK Nordjylland og Ungdomsnetværket HK Nordjylland.

Stk. 2:
Medlemmer af HK Ungdom Nordjylland er HK medlemmer, som enten er under uddannelse eller
er til og med 30 år.

§ 2: Formål

Stk. 1:
Formålet med ungdomsarbejdet er, at styrke ungdomsnetværket i HK Nordjylland både fagligt og socialt igennem aktiviteter, kurser og sociale arrangementer.

§ 3: Myndighed & struktur

Stk. 1:
HK Ungdom Nordjyllands myndighed er:

A. Generalforsamling
B. Formandskabet

Stk. 2:
HK Ungdom Nordjyllands struktur er:

HK Ungdom Nordjyllands struktur

§ 4: Møder & aktiviteter

Stk. 1:
Formandskabet indkalder til møder mindst 6 gange om året, hvor ungdomsarbejdet planlægges, jf. §1 stk. 1.

Stk. 2:
Møder annonceres via Facebook.

Stk. 3:
Alle i ungdomsnetværket har lov til at deltage i møder arrangeret af HK Ungdom Nordjylland, med mindre andet er offentliggjort.

Stk. 4:
Formandskabet i samarbejde med netværksambassadørerne udarbejder retningslinjer for det kommende års aktiviteter.

§ 5: Generalforsamling

Stk. 1:
Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling, inden udgangen af 1. kvartal. Afholdelse af generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse f.eks. i HK Nordjyllands nyhedsmail.

Stk. 2:
Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen.

Stk. 3:
Til generalforsamlingen har ethvert medlem af HK Ungdom Nordjylland adgang. Alle tilstedeværende medlemmer kan deltage i afstemningen med en stemme.

Stk. 4:
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 5:
Formand, næstformænd og netværksambassadørerne vælges på generalforsamlingen.

Stk. 6:
Kun medlemmer af HK Ungdom Nordjylland, der på valgdagen ikke er fyldt 30 år, kan vælges.

Stk. 7:
På den årlige generalforsamling aflægger formanden en beretning over HK Ungdom Nordjyllands aktiviteter i den forgangne periode.

Stk. 8:
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigenter
2. Konstituering
    a. Godkendelse forretningsorden
    b. Valg af referenter
    c. Godkendelse af dagsorden
    d. Nedsættelse af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg
    a. Formand
    b. 2 Næstformænd
    c. 4 Netværksambassadører
6. Eventuelt

Stk. 9:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til HK Nordjylland senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 10:
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt mindst 30 medlemmer eller et fuldtalligt enstemmigt ambassadørteam eller et enstemmigt formandskab skriftlig stiller krav med motiveret dagsorden herom til HK Nordjylland.

§ 6: Konstitution

Stk. 1:
Formandskabet har det overordnede ansvar for indkaldelse til generalforsamling samt indkaldelse til møder for HK Ungdom Nordjylland.

Stk. 2:
Formanden for HK Ungdom Nordjylland tegner Ungdomsnetværkets profil udadtil og kan udtale sig og træffe nødvendige afgørelser på vegne af HK Ungdom Nordjylland, uden forudgående rådgivning.

Stk. 3:
Næstformændene og Netværksambassadørerne konstituerer en ny formand, som overtager formandens opgaver eller dele heraf, hvis formanden pga. længerevarende sygdom eller på anden måde er forhindret i at udføre sin post.

Stk. 4:
Formandskabet kan uddelegere ungdomsarbejdet.

§ 7: Afholdelse af udgifter

Stk. 1:
HK Nordjylland afholder udgifterne vedrørende ungdomsarbejdet. Formandskabet udarbejder et budget. Dette budget følger afdelingens almindelige regnskabsår.

Stk. 2:
Der refunderes transportudgifter jf. afdelingens regler.

§ 8: Fortolkning

Stk. 1:
Alt hvad disse regler ikke klart foreskriver, underkastes formandskabets beslutning under ansvar for HK Nordjyllands afdelingsbestyrelse og ungdomsnetværket.

§ 9: Ikrafttrædelse

Stk. 1:
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det samlede forslag på generalforsamlingen.

Stk. 2:
Vedtægtsændringer skal godkendes i HK Nordjyllands afdelingsbestyrelse.


/ Vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 27. september 2016Aktuelt


Lokaldemokratiet lever i HK Nordjylland

Lokaldemokratiet lever i HK Nordjylland, også langt væk fra regionshovedstaden Aalborg. Der var...


Vi kan sagtens bruge HK'ere i Motorstyrelsen

Selv om julefreden har sænket sig, så er det måske netop nu, at du skal skynde dig at få sendt en...


Generalforsamlinger i lokalområderne

I februar holder HK Nordjylland lokalrådsgeneralforsamlinger med blandt andet valg af medlemmer...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Aktuelt

Lokaldemokratiet lever i HK Nordjylland

Lokaldemokratiet lever i HK Nordjylland, også langt væk fra regionshovedstaden Aalborg. Der var...


Vi kan sagtens bruge HK'ere i Motorstyrelsen

Selv om julefreden har sænket sig, så er det måske netop nu, at du skal skynde dig at få sendt en...


Generalforsamlinger i lokalområderne

I februar holder HK Nordjylland lokalrådsgeneralforsamlinger med blandt andet valg af medlemmer...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk