HK.dk logo

Vedtægter for ungdomsarbejdet

20. februar 2014  |  Nordjylland

§ 1: Indledning

Stk. 1:
I henhold til § 24 i HK Nordjyllands love tilrettelægges ungdomsarbejdet i HK Nordjylland af et for-mandskab under afdelingsbestyrelsen i HK Nordjylland, men samtidig under tværfagligt samarbejde med HK Ungdom Danmark, HK Nordjylland og Ungdomsnetværket HK Nordjylland.

Stk. 2:
Medlemmer af HK Ungdom Nordjylland er HK medlemmer, som enten er under uddannelse eller
er til og med 30 år.

§ 2: Formål

Stk. 1:
Formålet med ungdomsarbejdet er, at styrke ungdomsnetværket i HK Nordjylland både fagligt og socialt igennem aktiviteter, kurser og sociale arrangementer.

§ 3: Myndighed & struktur

Stk. 1:
HK Ungdom Nordjyllands myndighed er:

A. Generalforsamling
B. Formandskabet

Stk. 2:
HK Ungdom Nordjyllands struktur er:

HK Ungdom Nordjyllands struktur

§ 4: Møder & aktiviteter

Stk. 1:
Formandskabet indkalder til møder mindst 6 gange om året, hvor ungdomsarbejdet planlægges, jf. §1 stk. 1.

Stk. 2:
Møder annonceres via Facebook.

Stk. 3:
Alle i ungdomsnetværket har lov til at deltage i møder arrangeret af HK Ungdom Nordjylland, med mindre andet er offentliggjort.

Stk. 4:
Formandskabet i samarbejde med netværksambassadørerne udarbejder retningslinjer for det kommende års aktiviteter.

§ 5: Generalforsamling

Stk. 1:
Der afholdes årligt en ordinær generalforsamling, inden udgangen af 1. kvartal. Afholdelse af generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig bekendtgørelse f.eks. i HK Nordjyllands nyhedsmail.

Stk. 2:
Dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles i bekendtgørelsen.

Stk. 3:
Til generalforsamlingen har ethvert medlem af HK Ungdom Nordjylland adgang. Alle tilstedeværende medlemmer kan deltage i afstemningen med en stemme.

Stk. 4:
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 5:
Formand, næstformænd og netværksambassadørerne vælges på generalforsamlingen.

Stk. 6:
Kun medlemmer af HK Ungdom Nordjylland, der på valgdagen ikke er fyldt 30 år, kan vælges.

Stk. 7:
På den årlige generalforsamling aflægger formanden en beretning over HK Ungdom Nordjyllands aktiviteter i den forgangne periode.

Stk. 8:
Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:
1. Valg af dirigenter
2. Konstituering
    a. Godkendelse forretningsorden
    b. Valg af referenter
    c. Godkendelse af dagsorden
    d. Nedsættelse af stemmeudvalg
3. Beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg
    a. Formand
    b. 2 Næstformænd
    c. 4 Netværksambassadører
6. Eventuelt

Stk. 9:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til HK Nordjylland senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 10:
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt mindst 30 medlemmer eller et fuldtalligt enstemmigt ambassadørteam eller et enstemmigt formandskab skriftlig stiller krav med motiveret dagsorden herom til HK Nordjylland.

§ 6: Konstitution

Stk. 1:
Formandskabet har det overordnede ansvar for indkaldelse til generalforsamling samt indkaldelse til møder for HK Ungdom Nordjylland.

Stk. 2:
Formanden for HK Ungdom Nordjylland tegner Ungdomsnetværkets profil udadtil og kan udtale sig og træffe nødvendige afgørelser på vegne af HK Ungdom Nordjylland, uden forudgående rådgivning.

Stk. 3:
Næstformændene og Netværksambassadørerne konstituerer en ny formand, som overtager formandens opgaver eller dele heraf, hvis formanden pga. længerevarende sygdom eller på anden måde er forhindret i at udføre sin post.

Stk. 4:
Formandskabet kan uddelegere ungdomsarbejdet.

§ 7: Afholdelse af udgifter

Stk. 1:
HK Nordjylland afholder udgifterne vedrørende ungdomsarbejdet. Formandskabet udarbejder et budget. Dette budget følger afdelingens almindelige regnskabsår.

Stk. 2:
Der refunderes transportudgifter jf. afdelingens regler.

§ 8: Fortolkning

Stk. 1:
Alt hvad disse regler ikke klart foreskriver, underkastes formandskabets beslutning under ansvar for HK Nordjyllands afdelingsbestyrelse og ungdomsnetværket.

§ 9: Ikrafttrædelse

Stk. 1:
Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af det samlede forslag på generalforsamlingen.

Stk. 2:
Vedtægtsændringer skal godkendes i HK Nordjyllands afdelingsbestyrelse.


/ Vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 27. september 2016Aktuelt


14-årige serverer alkohol i sommerlandet

Tre arbejdspladser i Hirtshals, Bindslev og Løgstør bliver nu politianmeldt

Jobpatruljen Jura

7 nye overenskomster til HK Privat-medlemmer

Overenskomsterne sikrer en stribe nye rettigheder

Ansættelse Overenskomst

Godt men hårdt

HK’ere blev socialformidlere efter mange måneders hårdt slid

Efteruddannelse Karriere Kompetencer

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Stat

HK Stat Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i staten og i statslige virksomheder


Kommunal

HK Kommunal Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i kommuner, kommunale institutioner og...


HK Handel Nordjylland

HK Handel er for medlemmer, der er ansat i detail- og engroshandel


 Se flere artikler
Aktuelt

14-årige serverer alkohol i sommerlandet

Tre arbejdspladser i Hirtshals, Bindslev og Løgstør bliver nu politianmeldt

Jobpatruljen Jura

7 nye overenskomster til HK Privat-medlemmer

Overenskomsterne sikrer en stribe nye rettigheder

Ansættelse Overenskomst

Godt men hårdt

HK’ere blev socialformidlere efter mange måneders hårdt slid

Efteruddannelse Karriere Kompetencer

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Stat

HK Stat Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i staten og i statslige virksomheder


Kommunal

HK Kommunal Nordjylland er for medlemmer, der er ansat i kommuner, kommunale institutioner og...


HK Handel Nordjylland

HK Handel er for medlemmer, der er ansat i detail- og engroshandel


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag

Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag

Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Lukket i dag
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket

A-KASSE

7010 6789
Lukket i dag
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk