HK.dk logo

Lokalrådet satte kommunale visioner på dagsordenen

22. oktober 2015  |  Nordjylland

Borgmester, havnedirektør og turistdirektører fortalte på Skagen Rådhus om visioner og udvikling i kommunen.

Fra venstre turistdirektør Rene Zeeberg, direktør for Skagen Havn Willy Hansen og borgmester Birgit S. Hansen sammen med medlemmer af HK-lokalrådet i Frederikshavn-Læsø.

Af Lilly Pedersen,
medlem af HK-lokalrådet for Frederikshavn-Læsø

 

Skagen Rådhus var ramme, da HK-lokalrådet for Frederikshavn og Læsø 19. oktober havde inviteret til møde om visionerne for Skagen og den øvrige Frederikshavn Kommune.

En lille snes lokale HK-medlemmer deltog i mødet, hvor borgmester Birgit S. Hansen, havnedirektør Willy Hansen og turistdirektør Rene Zeeberg fortalte om hver deres område.

Skagen Havn – Danmarks største fiskerihavn
Willy Hansen lagde ud med at fortælle om hans visionære arbejdsplads, Skagen Havn, hold da op. Vi fik en indsigt i en arbejdsplads hvor der er utroligt højt til loftet, hvor drømmer gøres til virkelighed og hvor den enkelte medarbejder helt sikkert får muligheder for at byde ind, hvis der er noget man vil være en del af.

Skagen Havn er med sin nylige udvidelse i relation til krydstogtskibe, kommet på verdenskortet – nu kommer hele verden til Skagen - og Skagen er bare så klar til at tage imod. Den organisation der står bag og bakker op for at sikre den enkelte turist en helt speciel oplevelse, det er utroligt at høre om. Man har sat sig ind i hvilke forventninger og hvilke ønsker der er fra de respektive lander hvor gæsterne kommer fra, stor respekt for det.

Men tag ikke fejl, for den største indtægtskilde er nu stadig fiskeriet – der er i de først3e 6 måneder af 2015 landet fisk for 587 mio. kr. det er en stigning i omsætningen på 30 % jfr. 2014.

Det kan ikke siges for tit, Skagen er Danmarks største fiskerihavn, så er det sagt! Og stoltheden lyste ud af Willy Hansen.  

Turismen
Så var det turistdirektør Rene Zeeberg, der skulle fortælle os om de visioner og tanker der er for turistområdet i hele kommunen.

På trods af den korte tid Rene Zeeberg har været ansat, ja så brænder han i den grad for sit job, det kunne man tydeligt mærke.

Rene Zeeberg fortalte mange spændende ting om vores kommune og om, at vi har Danmarks stærkeste brand, nemlig Skagen. Det er noget der trækker turister til. Men et brand gør det ikke alene, vi skal samarbejde med alle de instanser vi overhovedet kan finde sammen med – det være sig lokalt som globalt.

Turismen i dag er dybt afhængig af, at vi er tilgængelige når behovet opstår. Turister i dag vil have integrerede oplevelser og det er kun fantasien der sætter grænser. Rene Zeeberg sluttede sit spændende oplæg med at sige, at event bliver en stadig større del af det at være turistmagnet i Danmark og det bliver en stadig større indtægtskilde for os.  

Borgmesteren
Som den sidste oplægsholder kom borgmester Birgit S. Hansen på banen og startede med at sige, at det har været nogle hårde år siden hun for ca. 1½ år siden tiltrådte hvervet som borgmester.

Økonomien var i bund og der var store udfordringer der skulle tackles. Men når det er sagt, så har det været fantastisk at se et Byråd der har stået sammen, om en opgave der krævede handling og mange store besparelser.

Som det er nu, ser det ud til, at der er et lille ”lys” forude. Der er kommet styr på finanserne og der er blevet tid/overskud til at se på en udviklingsstrategi. En strategi som Byrådet sammen med nogle ansatte har sammensat.  

Muligheder for vækst – muligheder for mennesker
Denne strategi kan læses i sin helhed på www.frederikshavn.dk – spændende læsning.

Borgmesteren gennemgik et par af de tanker der er i strategien og vi fik indblik i hvordan det har været at forsøge at sætte udvikling og muligheder i fokus. Alle temaer skal skabe grobund for de 4 vækstspor, Det maritime, Oplevelser og Turisme, Fødevarer og Energi.

Med dette in mente skal der nu sikres en sammenhængskraft der gør, at alle trækker i samme retning og at Frederikshavn Kommunes borgere ved, at det der gøres, sker for at sikres bedst mulige vilkår for alle.

Borgmester Birgit S. Hansen påpegede, at vi skal respektere de ressourcer og de forskelligheder der er rundt omkring.

Som en afslutning sagde Birgit S. Hansen at hun synes det er skønt at være Borgmester i den her kommune – og husk at der i fremtiden er toner der siger, at vi får tilført flere arbejdspladser og til de HK ansatte og deltagere i aften, tag ”magten” tilbage der bliver brug for jer.

Med denne positive afslutning kunne formand Pia Degn takke de tre oplægsholdere og deltagerne kunne igen drage ud i den mørke efterårsaften med tanke på, hold da op, det går da rent faktisk rigtig godt i Frederikshavn Kommune.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk