HK.dk logo

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

26. september 2016  |  Østjylland

Under uddannelsesprojektet: Fra ledig til jobkonsulent, administrativ sagsbehandler, ydelsessagsbehandler eller sagsbehandler a-kasse, erhverver deltagerne sig viden inden for følgende områder:


 • Forvaltningsret – De formelle sagsbehandlingsregler, herunder habilitet, vejledningspligt, notatpligt, partshøring, aktindsigt, begrundelse, klagevejledning og tavshedspligt
 • God sagsbehandlingsskik ved myndighedsudøvelse
 • Retssikkerhed – herunder den administrative rekurs, domstolene og ombudsmanden
 • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedslovgivningen
 • Integrationslovgivningen – den gode modtagelse
 • Behandling af personoplysninger, herunder indhentelse og videregivelse af oplysninger samt regelsættet omkring tavshedspligt

Ved modulets afslutning er det målet at deltagerne:
 • har viden om og indsigt i de centrale dele af beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag samt kendskab til centrale sagsbehandlingsregler og det forvaltningsretlige grundlag i Forvaltningslov, Retssikkerhedsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven
 • har forståelse for, på hvilket grundlag afgørelser træffes
 • har viden om relevante mål for beskæftigelsesområdet
 • har indsigt i og forståelse for hvilke værktøjer der skal/kan benyttes i forbindelse med dokumentation
 • kan anvende sin viden til at vurdere juridiske problemstillinger og opstille løsningsmuligheder
 • kan orientere sig i lovgivningen og vurdere sammenhængen i beskæftigelseslovgivningen
 • kan anvende sine handlekompetencer til i konkrete praksissituationer at foretage vurderinger af hvilken lovgivning, der skal benyttes i forskellige faser af den lediges forløb
 • kan anvende sin forståelse for hvordan relevante værktøjer på beskæftigelsesområdet kan/skal indgå i den daglige arbejdspraksis
 • kan varetage lettere sagsbehandlingsopgaver på et korrekt juridisk grundlag
 • kan handle på baggrund af en forståelse for hvornår modulets værktøjer og metoder skal/kan anvendes i forhold til relevant lovgivning og dokumentationskrav.

Den gode samtale og det positive møde med borgerne og arbejdsgiverne – et intensivt 3 dages forløb med fokus på praksisnær øvelse og træning

Det er målet at deltageren får viden om:

 • Kendetegn for den professionelle samtale
 • Vejledningsmetoder – øvelser
 • Samtalens organisatoriske rammer
 • Motivationsteori
 • Faglige og etiske problemstillinger i tilknytning til samtalen
 • Mulige udfordringer i kommunikationen med den ledige borger
 • ”Den svære samtale”
 • Konflikthåndtering
 • Samarbejde med arbejdsgivere om borgere med særlige behov

Praktikforløb

Kompetenceudviklingsforløbet for ledige afsluttes med et 4 ugers praktikforløb med fokus på udøvelse af det tillærte.

Pris

Den samlede pris for uddannelsesforløbet pr. hold á 20 deltagere: Kr. 532.400 kr.

Den samlede pris pr. deltager er 27.325 kr.

Prisen omfatter:

 • En præseance med præsentation af forløbet samt forventningsafstemning og en DiSC Person Profil med efterfølgende individuel tilbagemelding: 2.425 kr. pr. deltager. Prisen er eksklusive moms.
 • To moduler fra Akademi i beskæftigelse:
  - Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen: 11.000 kr. pr. deltager
  - Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag: 11.000 kr. pr. deltager
 • Tre kursusdage vedr. Den gode samtale: 2. 900 kr. pr. deltager. Prisen er eksklusive moms.

Job og uddannelse Efteruddannelse


Aktuelt


De gør uddannelse til hverdag

Tykke bøger og eksamen er hverdag for HK’erne på Sosu-skolen i Silkeborg. De opfordrer alle andre...

Efteruddannelse

Her har de fundet nøglen til succesfuld uddannelse

Efter- og videreuddannelse er blevet en del af arbejdskulturen for HK’erne i AU Økonomi og...

Efteruddannelse Job og uddannelse Kompetencer

Fra ledig til jobkonsulent - med HK

Stella, Merete, Tine og Nejra sagde ja tak til uddannelse med HK. Nu er de klar til at indtage...

Efteruddannelse Job og uddannelse Uddannelse

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Ydelsessagsbehandlere

Dette er netværk for dig, der arbejder som ydelsessagsbehandler. Vi håber, at du vil gå aktivt...

Ydelse og borgerbetjening Sagsbehandling og forvaltning

Opkrævningsnetværket

Netværket for dig, der sidder med opkrævning i en kommune. Find eller del inspiration til at...

Ydelse og borgerbetjening Sagsbehandling og forvaltning Administrativt kontorarbejde

HK Stat Lønforsikring under aktivering

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Løntilskud


Udbetalingskort til lønforsikring for HK Stat grænsegængere

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Løntilskud


Borgerservicecentre

Dette er et netværk for dig, der er arbejder i kommunernes borgerservicecentre, som bl.a. har tæt...

Ydelse og borgerbetjening Administrativt kontorarbejde Marketing Sprog og kommunikation

HK Stat Lønforsikring for grænsegængere

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Løntilskud


Administrator på hospital

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Sundhed og tandklinik Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning


Medarbejdere på handicapområdet

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Social og beskæftigelse Sagsbehandling og forvaltning Administrativt kontorarbejde


Musikskolesekretærer

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning


 Se mere under Netværk

Andre artikler


Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. Uddannelsesprojektets opbygning

Kompetenceudviklingsforløb med målet – Beskæftigelse som jobkonsulent, administrativ...

Efteruddannelse Job og uddannelse

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. For arbejdsgivere

Er du udfordret på beskæftigelsesindsatsen, særligt den virksomhedsrettede opgave og/eller i...

Efteruddannelse Job og uddannelse

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. For jobcentre

For Jobcentre vil kompetenceudviklingsforløbet indebære en unik mulighed for tilgang af...

Efteruddannelse Job og uddannelse

 Se flere artikler
Aktuelt

De gør uddannelse til hverdag

Tykke bøger og eksamen er hverdag for HK’erne på Sosu-skolen i Silkeborg. De opfordrer alle andre...

Efteruddannelse

Her har de fundet nøglen til succesfuld uddannelse

Efter- og videreuddannelse er blevet en del af arbejdskulturen for HK’erne i AU Økonomi og...

Efteruddannelse Job og uddannelse Kompetencer

Fra ledig til jobkonsulent - med HK

Stella, Merete, Tine og Nejra sagde ja tak til uddannelse med HK. Nu er de klar til at indtage...

Efteruddannelse Job og uddannelse Uddannelse

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Ydelsessagsbehandlere

Dette er netværk for dig, der arbejder som ydelsessagsbehandler. Vi håber, at du vil gå aktivt...

Ydelse og borgerbetjening Sagsbehandling og forvaltning

Opkrævningsnetværket

Netværket for dig, der sidder med opkrævning i en kommune. Find eller del inspiration til at...

Ydelse og borgerbetjening Sagsbehandling og forvaltning Administrativt kontorarbejde

HK Stat Lønforsikring under aktivering

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Løntilskud


Udbetalingskort til lønforsikring for HK Stat grænsegængere

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Løntilskud


Borgerservicecentre

Dette er et netværk for dig, der er arbejder i kommunernes borgerservicecentre, som bl.a. har tæt...

Ydelse og borgerbetjening Administrativt kontorarbejde Marketing Sprog og kommunikation

HK Stat Lønforsikring for grænsegængere

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Løntilskud


Administrator på hospital

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Sundhed og tandklinik Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning


Medarbejdere på handicapområdet

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Social og beskæftigelse Sagsbehandling og forvaltning Administrativt kontorarbejde


Musikskolesekretærer

...til dig Dine pligter som ledig Aktiviteter og møder Min Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning


 Se mere under Netværk
Andre artikler

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. Uddannelsesprojektets opbygning

Kompetenceudviklingsforløb med målet – Beskæftigelse som jobkonsulent, administrativ...

Efteruddannelse Job og uddannelse

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. For arbejdsgivere

Er du udfordret på beskæftigelsesindsatsen, særligt den virksomhedsrettede opgave og/eller i...

Efteruddannelse Job og uddannelse

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. For jobcentre

For Jobcentre vil kompetenceudviklingsforløbet indebære en unik mulighed for tilgang af...

Efteruddannelse Job og uddannelse

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

... eller skriv til os her

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk