HK.dk logo

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. For arbejdsgivere

26. september 2016  |  Østjylland

Er du udfordret på beskæftigelsesindsatsen, særligt den virksomhedsrettede opgave og/eller i forbindelse med flygtningeindsatsen, så har HK-Østjylland sammen med VIA University College udviklet en helt oplagt løsning, uddannelsesprojektet: Fra ledig til jobkonsulent, administrativ sagsbehandler, ydelsessagsbehandler eller sagsbehandler a-kasse.

Mange ledige med HK baggrund, besidder i forvejen solide administrative kompetencer som de kan bygge videre på, og med dette nyudviklede kompetenceudviklingsforløb, er det vort ønske og håb, at kunne komme landets kommuner, jobcentre og a-kasser i møde, igennem en målrettet opkvalificering af de medlemmer, der mener at de både trives med borgerkontakt og med den efterfølgende administrative opfølgning og har lyst til at skabe gode resultater, og levere professionel service for borgerne og samarbejdspartnere.

Baggrunden for dette initiativ er forud indgående drøftelser af behovet med arbejdsgivere på området og deres ønske er først og fremmest et meget praksisrettet forløb, der direkte handler om de kompetencer de nye medarbejdere skal have, hvilket specifikt er tilgodeset i dette kompetenceudviklingsforløb.


Uddannelsesforløbet

Helt overordnet har uddannelsesforløbet fokus på tilegnelse af ny viden inden for områderne:

  • Hvordan den seneste lovgivning anvendes på beskæftigelsesområdet, herunder Integrationslovgivningen
  • Sagsbehandlingsskik
  • Hvordan problematikker og perspektiver i samtalen kan afdækkes, herunder samtale via tolk
  • Hvordan der kan udarbejdes realistiske handlingsplaner i samarbejde med den ledige borger
  • Hvordan deltagerne kan reflektere over de faglige og etiske problemstillinger der knytter an til den interkulturelle kontekst
  • Hvordan ”svære samtaler” kan håndteres og evt. konflikter der måtte opstå i samarbejdet med borgere
  • Hvordan dialogen med den ledige kan styrkes og hvordan der kan gennemføres en professionel samtale, der bidrager til motivation, forandring og udvikling
  • Hvordan virksomheder kan klædes på til at samarbejde med borgere med særlige skånehensyn

Ovenstående er blot en overordnet beskrivelse af selve uddannelsesforløbet. Måtte du ønske en yderligere uddybning vil du kunne finde mere uddybende her.


Praktikforløb

Kompetenceudviklingsforløbet for ledige afsluttes med en 4 ugers praktikperiode, med omdrejningspunkt omkring den praktiske udøvelse af det tillærte.


Udbytte 

Deltagerne får i kompetenceudviklingsforløbet redskaber til at understøtte borgerne i deres vej til job og uddannelse. De får indgående kendskab til arbejdsmarkedet – herunder lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationslovgivningen. De bliver i stand til, via gode kommunikations- og formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt, at og yde personlig rådgivning og vejledning. De bliver ligeledes klædt på til at samarbejde med arbejdsgiver om borgerne med særlige behov. Alt sammen kompetencer, der kvalificerer dem til at varetage rollen som jobkonsulent i et jobcenter.


Uden egentlige udgifter for arbejdsgiver
Uddannelsen er finansieret af hhv. Den regionale uddannelses pulje og Jobcenter, hvorfor forløbet er uden egentlige udgifter for arbejdsgiver. Dog forudsættes det, at arbejdsgiver dels forestår udarbejdelse af en case der kan være gennemgående i hele forløbet, og dels disponerer de fornødne interne ressourcerunder til afvikling af forløbet, herunder i forbindelse med kandidatudvælgelse, løbende opfølgning, og i forbindelse med afvikling af selve praktikperioden.

Casen er blot en problemstilling beskrevet på 1 A4 side, der er direkte relateret til og relevant for de arbejdsopgaver praktikanten senere skal udføre.


Præseance
Forløbet indledes med en præseance, hvor VIA University College og HK præsenterer uddannelsesforløbet for de ledige. Der forventningsafstemmes om mål og indhold, deltagelse og udbytte.


Udvælgelse af kandidater
Praktikstedet vil igennem deltagelse i en af HK-Østjylland arrangeret ”Speed-rekruttering” mellem HK-Medlemmerne og repræsentanter fra praktikstedet/arbejdsgiver, få lejlighed til at møde de enkelte kandidater fysisk, og herigennem udvælge de kandidater de ønsker at tilbyde en praktikperiode.

Praktikstedet forpligter sig på at levere en eller flere cases, som den ledige kan arbejde med undervejs i uddannelsen.

Praktikstedet har desuden samtaler med den ledige I praktikperioden.Efteruddannelse Job og uddannelse


Aktuelt


Er du en af dem, der tror at din GVU ikke kan færdiggøres?

Alt for mange har ikke færdiggjort den GVU, de er godkendt til. Men du kan nå det endnu, lyder...

Job og uddannelse

De gør uddannelse til hverdag

Tykke bøger og eksamen er hverdag for HK’erne på Sosu-skolen i Silkeborg. De opfordrer alle andre...

Efteruddannelse

Her har de fundet nøglen til succesfuld uddannelse

Efter- og videreuddannelse er blevet en del af arbejdskulturen for HK’erne i AU Økonomi og...

Efteruddannelse Job og uddannelse Kompetencer

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

Netværk for økonomimedarbejdere

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans

HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Skolesekretærer på folkeskolerne

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde

Musikskolesekretærer

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning

Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb

Grafiker og ansat i en kommune

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Grafisk arbejde Skole, bibliotek og kultur HR, økonomi, it og stab

Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Digital projektledelse

Et særligt uddannelsestilbud til medarbejdere på statslige arbejdspladser udviklet i samarbejde...

Stat Efteruddannelse

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Under uddannelsesprojektet: Fra ledig til jobkonsulent, administrativ sagsbehandler,...

Job og uddannelse Efteruddannelse

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. Uddannelsesprojektets opbygning

Kompetenceudviklingsforløb med målet – Beskæftigelse som jobkonsulent, administrativ...

Efteruddannelse Job og uddannelse

 Se flere artikler
Aktuelt

Er du en af dem, der tror at din GVU ikke kan færdiggøres?

Alt for mange har ikke færdiggjort den GVU, de er godkendt til. Men du kan nå det endnu, lyder...

Job og uddannelse

De gør uddannelse til hverdag

Tykke bøger og eksamen er hverdag for HK’erne på Sosu-skolen i Silkeborg. De opfordrer alle andre...

Efteruddannelse

Her har de fundet nøglen til succesfuld uddannelse

Efter- og videreuddannelse er blevet en del af arbejdskulturen for HK’erne i AU Økonomi og...

Efteruddannelse Job og uddannelse Kompetencer

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

Netværk for økonomimedarbejdere

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans

HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Skolesekretærer på folkeskolerne

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde

Musikskolesekretærer

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning

Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb

Grafiker og ansat i en kommune

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Grafisk arbejde Skole, bibliotek og kultur HR, økonomi, it og stab

Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Digital projektledelse

Et særligt uddannelsestilbud til medarbejdere på statslige arbejdspladser udviklet i samarbejde...

Stat Efteruddannelse

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag

Under uddannelsesprojektet: Fra ledig til jobkonsulent, administrativ sagsbehandler,...

Job og uddannelse Efteruddannelse

Kompetenceudviklings-projekt i HK Østjylland: Fra ledig til job. Uddannelsesprojektets opbygning

Kompetenceudviklingsforløb med målet – Beskæftigelse som jobkonsulent, administrativ...

Efteruddannelse Job og uddannelse

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk