Kom og få et netværk til de andre laborantarbejdspladser i vores område. Få inspiration fra andre arbejdsmiljøarbejde, løn- og ansættelsesvilkår.

Efter generalforsamlingen er der spisning, og vi afholder vores berømte banko :-)


Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning
 4. Økonomi
 5. Valg til bestyrelse
  • Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
   Christa Persson, RUC (modtager ikke genvalg)
  • Valg af 2 suppleanter for 1 år
   Marianne Lauridsen, RUC (modtager genvalg)
   Marianne Poulsen, CP Kelco (modtager genvalg?)
 6. Valg af revisorsuppleant for 1 år
  På valg er revisorsuppleant Ulla Kling
 7. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være brancheklubben i hænde senest 8 arbejdsdage før generalforsamlingen, dvs. senest fredag d. 16.10.2020.
 8. Idéer og forslag til kommende arrangementer
 9. Valg af delegerede til kommende delegeretmøde
 10. Eventuelt

Hvis du vil stille op til bestyrelsen eller delegeretmødet og ikke kan deltage i generalforsamlingen, så send en fuldmagt til sjaelland@dl-f.dk. Skriv venligst navn og arbejdsplads.

Tilmelding:

Af hensyn til spisning og begrænsninger i forhold til COVID-19 bedes du tilmelde dig senest onsdag den 21. oktober 2020 på mail: sjaelland@dl-f.dk.