Danske pengesedler og mønter

I det følgende beskrives kriterier for tilskud til arbejdspladsklubber i HK Kommunal Sjællands dækningsområde.

Grundkriterier:

 1. Arbejdspladsklubber med selvstændig økonomi, kontingentopkrævning og anmeldt og godkendt tillidsrepræsentant kan ansøge.
 2. Arbejdspladsklubben har et indestående i et anerkendt pengeinstitut på under 7.500 kr.
 3. Klubben opkræver klubkontingent.

Forudsætninger:

 1. Der skal ansøges i forbindelse med klubbens generalforsamling eller anden relevant faglig aktivitet.
 2. Ansøgning skal være HK Kommunal Sjælland i hænde senest 14 dage før aktivitetens afvikling.
 3. Ansøgningen sendes til offentlig_sjaelland@hk.dk og skal indeholde en beskrivelse af formål, indhold og målsætning.

Tilskuddets størrelse:

Ved bevilling ydes der et tilskud på 500 kr. Det vil blive overført til klubbens bankkonto.
Det vil være formanden og teamlederen, som behandler disse ansøgninger, hvorefter der gives skriftligt svar til klubben.

Understøttelse af klubber i forbindelse med indsatser, som sektorbestyrelsen har vedtaget i deres politiske handlingsplan:

 1. Der kan blive stillet merchandise til rådighed i forbindelse med kampagner og indsatser. Det er afdelingen, der sikrer, at dette i videst muligt omfang kommer rundt på vores arbejdspladser ud fra en fordelingsnøgle.
 2. Klubberne/TR modtager årligt i november måned et katalog over merchandise, som de direkte kan bestille hos leverandøren.
 3. Hvis en klub derudover ønsker support fra afdelingen til en målrettet faglig aktivitet, skal formanden kontaktes for drøftelse af det.
  Det er formanden, som har bemyndigelse til at gennemføre og beslutte disse tiltag.

Gældende fra 1. januar 2020


Hent reglerne for klubtilskud til print Lille pdf symbol