HK.dk logo

Afsnit 3 - HK-afdelingsbestyrelsen

 |  Sjælland

Vedtægter for HK Sjælland - Afsnit 3 - HK-afdelingsbestyrelsen

§ 6

Stk. 1. HK/Sjælland ledes af en bestyrelse, der består af afdelingsformanden som vælges på repræsentantskabsgeneralforsamlingen, 4 afdelingssektorformænd der vælges på de respektive afdelingssektorgeneralforsamlinger og 4 afdelingssektornæstformænd som vælges på de respektive afdelingssektorgeneralforsamlinger.

Stk. 2. Valgbar til afdelingsformand, næstformand, bestyrelse eller revisor er alle medlemmer med undtagelse af medlemmer, der ikke betaler kontingent til forbund, sektor og HK-afdeling samt medlemmer, der ikke er erhvervsaktive, dvs. er på overgangsydelse, pension eller i kontingentgruppen for ikke erhvervsaktive efterlønsmodtagere. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde godkende, at erhvervsaktive medlemmer, der fritages for at betale kontingent, kan bevare deres valgbarhed. For fastlønnede tillidsrepræsentanters vedkommende kan kun vælges medlemmer, der ikke når folkepensionsalderen i valgperioden.

Stk. 3. Forudsætning for valg i henhold til afdelingslovenes § 17, stk. 2 er, at de pågældende skal være erhvervsaktive inden for faget og ikke være på frikontingent. Et medlem skal udtræde af HK-afdelingsbestyrelsen, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Formanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv af sin midte næstformand.

Stk. 5. Såfremt et afdelingsbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter afdelingsbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræde i stedet.

Stk. 6. De afdelingsansattes tillidsrepræsentant samt kontorchefen har ret til at deltage i HK-afdelingsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 7. En repræsentant for HK-Ungdom og en repræsentant for HK/Sjællands seniorklubber har ret til at deltage i HK-afdelingsbestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Stk. 8. Afdelingsbestyrelsen holder møde minimum 6 gange årligt eller efter behov. Ekstraordinære møder indkaldes, når fællesformanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen fremsætter motiveret begæring herom.

Stk. 9. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 10. Der udarbejdes et referat over afdelingsbestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Referatet skal godkendes af HK-afdelingsbestyrelsen.


Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk