HK.dk logo

Afsnit 4 - Afdelingssektorernes bestyrelser og tillidsrepræsentanter

 |  Sjælland

Vedtægter for HK Sjælland - Afsnit 4 - Afdelingssektorernes bestyrelser og tillidsrepræsentanter

§ 7

Stk. 1. I afdelingssektorerne fastsættes antallet af afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer på afdelingssektorens generalforsamling. Antallet fastsættes til minimum 9, maksimum 12 inkl. formanden. Der skal ved bestyrelsens sammensætning sikres en passende geografisk fordeling af bestyrelsesposterne.

Stk. 2. Afdelingssektorgeneralforsamlingen vælger i lige år i Stat og Privat sektor afdelingssektorformand og i ulige år sektornæstformand. I ulige år vælger  Kommunal og Handelssektor afdelingssektorformand og i lige år sektornæstformand.
Såfremt flere bringes i forslag til de enkelte poster, skal afstemningen foregå skriftligt. For at opnå valg kræves kvalificeret flertal, det vil sige over halvdelen af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Foruden afdelingssektormand og næstformand består afdelingssektorbestyrelsen af et antal bestyrelsesmedlemmer, som vælges på afdelingssektorgeneralforsamlingen. Valgbar til afdelingssektorbestyrelsen/suppleant er kun afdelingssektorens medlemmer.

Stk. 4. På samme måde vælges 4 suppleanter.

Stk. 5. Valgene i stk. 2 og 3 er gældende for to år, således at halvdelen af bestyrelsen vælges og afgår samtidig med afdelingssektorformanden. Suppleanter vælges for ét år.

Stk. 6. Alle HK-afdelingssektorens medlemmer er valgbare til hvervene i stk. 1 med undtagelse af medlemmer, der ikke er erhvervsaktive inden for faget eller er på frikontingent. Et medlem skal udtræde af HK-afdelingssektorbestyrelsen, hvis pågældende i valgperioden ikke længere er erhvervsaktiv. Afdelingssektorformanden skal til enhver tid opfylde gældende lov om myndighed.

Stk. 7.  Afdelingssektorformanden leder afdelingssektorens virksomhed i overensstemmelse med de på afdelingssektorgeneralforsamlingen trufne beslutninger. Desuden har afdelingssektorformanden ansvaret for udførelsen af de pligter, som forbundets love og hovedbestyrelsen pålægger afdelingssektoren.

Stk. 8. Såfremt et afdelingssektorbestyrelsesmedlem i forhold til sine hverv misligholder disse på en måde, der kan sidestilles med de forhold, der er nævnt i funktionærlovens § 4, og som berettiger en arbejdsgiver til at ophæve tjenesteforholdet uden varsel, kan vedkommende efter afdelingssektorbestyrelsens beslutning suspenderes og suppleanten indtræde i stedet.

Stk. 9. Afdelingssektorbestyrelsen afholder mindst 6 møder årligt, eller så ofte afdelingssektorformanden finder det nødvendigt, eller når mindst tre afdelingssektorbestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret begæring herom.

Stk. 10. Der udarbejdes et referat over afdelingssektorbestyrelsens og afdelingssektorgeneralforsamlingens forhandlinger og beslutninger. Referatet skal godkendes af HK-afdelingssektorbestyrelsen.
Referatet fra afdelingssektorgeneralforsamlingen skal underskrives af afdelingssektorformanden og dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen.


Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk