HK.dk logo

Vedtægter

 |  Sydjylland

V E D T Æ G T E R for Seniorklubben under HK’s Aabenraa afdeling

§ 1. Navn: HK’s Seniorklub. 

§ 2. Formål: At bevare forbindelse til vor faglige organisation HK. At afholde møder, foredrag, filmforevisning, udflugter, virksomhedsbesøg og andre aktiviteter af almen interesse. 

§ 3 Som medlemmer kan følgende kategorier optages: a) frikontingent medlemmer b) efterlønsmodtagere c) Pensionister, der i deres erhvervsaktive år har været medlem af HK. 

§ 4. Singlemedlemmers ledsager/ven (M/K) er velkomne til at deltage i klubbens arrangementer. De skal betale den fulde pris, som fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen for deltagelse i arrangementer, hvor klubben giver tilskud til medlemmerne. Det samme gælder for medlemmers ægtefælle (M/K). Når et medlem afgår ved døden, kan efterlevende ægtefælle/ven fortsat deltage i klubbens arrangementer mod at betale den fulde pris. Kun medlemmer af klubben har stemmeret. 

§ 5. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af: a) formand b) 4 bestyrelsesmedlemmer c) 2 suppleanter Bestyrelsen konstituerer selv næstformand, kasserer og sekretær hvert år efter generalforsamlingen. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsgang under ansvar overfor afdelingens forretningsudvalg. – Formanden vælges på ulige årstal, 2 bestyrelsesmedlemmer på lige og 2 på ulige årstal. 2 suppleanter vælges for 1 år. Yderligere vælges der 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. 

§ 6. Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed, afholdes hvert år i januar kvartal og er beslutningsdygtig med de fremmødte medlemmers stemmer. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Aabenraa Ugeavis og Ugeavisen Tønder. På generalforsamlingen aflægges beretning, protokol forelægges, og der foretages valg i henhold til vedtægternes § 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 1/3 af medlemmerne begærer dette skriftligt overfor bestyrelsen. Motiveret dagsorden skal foreligge. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal.  Medlemmerne kan forlange skriftlig afstemning, der herefter skal efterkommes. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

§ 7. Alle afstemninger om personvalg, bortset fra valg af dirigent, foretages ved skriftlig afstemning. 

§ 8. Klubben er tilsluttet Faglige Seniorer for derigennem at varetage medlemmernes samfundsmæssige interesser.

§ 9. Såfremt det på generalforsamlingen besluttes at ophæve klubben, skal dette vedtages med ¾ af de tilstedeværende på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. Ved opløsning tilfalder klubbens midler afdelingen.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. april 1983, med navneændring vedtaget på generalforsamlingen den 29. januar 2003, klub i klub ophør på generalforsamlingen den 28. januar 2004, ændringer af indkaldelses- og opløsningsbestemmelse vedtaget på generalforsamlingen den 9. februar 2010 samt ændring af § 4 vedr. deltagerkreds i arrangementer vedtaget på generalforsamlingen 8. februar 2011. Vedtaget med ændringer på generalforsamlingen 4. februar 2014. Vedtaget ændring i § 6 den 6. februar 2018.

 Aktuelt


Får du nok? Lad os tjekke din lønseddel

Der er fejl på mange lønsedler, og måske er du én af dem, der ikke får udbetalt, hvad du har krav...

Løn Overenskomst

Når enden er god

Der skulle to møderækker, en opsigelse og en genansættelse på andre vilkår til, før Sisse Mensel...

Stat Fleksjob

Det spørger I os om i august

Der er gang i nyansættelserne her efter sommerferien, og det kan mærkes på de spørgsmål, vi får....

Karriere Ferie

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Gratis billede til dit CV

Mangler du et billede til dit CV, så kig forbi HK Sydjylland.

Karriere Arrangementer


HK Medlemsservice

Der er ingen robotter i røret, når du ringer til HK Sydjylland. Telefonen bliver taget af et...


 Se flere artikler
Aktuelt

Får du nok? Lad os tjekke din lønseddel

Der er fejl på mange lønsedler, og måske er du én af dem, der ikke får udbetalt, hvad du har krav...

Løn Overenskomst

Når enden er god

Der skulle to møderækker, en opsigelse og en genansættelse på andre vilkår til, før Sisse Mensel...

Stat Fleksjob

Det spørger I os om i august

Der er gang i nyansættelserne her efter sommerferien, og det kan mærkes på de spørgsmål, vi får....

Karriere Ferie

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Gratis billede til dit CV

Mangler du et billede til dit CV, så kig forbi HK Sydjylland.

Karriere Arrangementer


HK Medlemsservice

Der er ingen robotter i røret, når du ringer til HK Sydjylland. Telefonen bliver taget af et...


 Se flere artikler

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8-17

Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8-17
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8-17

Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8-17
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8-17
Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8-17
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8-17
Fredag 8-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8-17
Tirsdag 8-17
Onsdag 8-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk