English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

Arbejdspladsvurdering for seniorer

22. maj 2018  |  HK Privat

Banner til forslag om saerlig APV for seniorer
Om forslaget:
Politikerne skruer igen og igen på pensionsalderen og opfordrer danskerne til at blive på arbejdsmarkedet længere. Det stiller helt særlige krav til virksomhederne i forhold til fastholdelse af de ældre medarbejdere og tilpasninger i arbejdsopgaver, arbejdspres, arbejdstid mm. Man kan sammenligne det med de tilpasninger og forholdsregler, som også tages i forhold til gravide medarbejdere.

Men i en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har udført for LO i 2016, svarer 75% af medarbejderne på over 55 år, at de ikke er blevet tilbudt tiltag for at fastholde seniormedarbejdere, som fx nedsat arbejdstid, ændrede opgaver og lignende. Derfor mener vi, at det er på tide, at man i APV’en stiller særlige spørgsmål til netop denne aldersgruppe.

- Vi gør det allerede i forhold til de gravide, men også i forhold til fx fleksjobbere. Her er pointen at skabe vilkår, så alle kan arbejde i stedet for at blive sygemeldt, siger Marianne Vind, næstformand i HK/Privat.

I et notat fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fra 2016, der undersøger fastholdelse af ældre medarbejdere i forhold til arbejdsmiljø, konkluderer man, at selv om der kun er gennemført få danske undersøgelser af arbejdsmiljøets relative betydning for tidligt arbejdsophør, tegner undersøgelserne et samlet billede af, at arbejdsmiljøet - både fysisk og psykisk - spiller en væsentlig rolle for, om den ældre medarbejder bliver på arbejdsmarkedet. Men samtidig efterlyser man i notat mere viden om, hvilke indsatser i forhold til arbejdsmiljøet, der gør den største forskel.

- I takt med at vi alle sammen skal blive længere på arbejdsmarkedet, så må det også være naturligt, at vores ældre kolleger får vurderet deres vilkår. Så vi ikke risikerer, at for ufleksible arbejdsvilkår bliver en hindring for, at de kan fortsætte. Det har vi ikke råd til som samfund, forklarer Marianne Vind.

- Helt overordnet har vi brug for seniorpolitikker i virksomhederne, som er udarbejdet af ledelse og medarbejdere i fællesskab. Det vil betyde, at du som medarbejder kan føle dig tryg, når du kommer op i årene og måske har brug for, at der bliver taget ekstra hensyn til dig, tilføjer næstformanden.

Derfor anbefaler HK, at der bliver udviklet en særlig APV til medarbejdere over 55 år.
 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem