HK.dk logo

Flere arbejdsmiljørepræsentanter

 |  HK Privat

Skilt arbejdsmiljørepræsentanter

 

Om forslaget:

HK ønsker, at vi får flere arbejdsmiljørepræsentanter. Der er brug for flere arbejdsmiljørepræsentanter i de store virksomheder, så der er flere at dele arbejdsmiljøopgaverne imellem, og der er brug for arbejdsmiljørepræsentanter i de små virksomheder, som pt. ikke har ret til en.

Arbejdsmiljørepræsentanten er medarbejdernes talerør på arbejdspladsen. Han eller hun har til opgave at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø i samarbejde med ledelsen.

- Vi ser eksempler på, at en arbejdsmiljørepræsentant skal dække helt op til 200 kolleger. Og nogle arbejdsmiljørepræsentanter står med voldsomme udfordringer, fordi den tid, de har til indsatsen for det gode arbejdsmiljø, ikke tager højde for, at de skal dække flere geografisk adskilte afdelinger. Det gør det umuligt for den enkelte arbejdsmiljørepræsentant at løfte udfylde den vigtige og forebyggende indsats, forklarer Martin Rasmussen, forbundsnæstformand og arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig i HK.

Gennem de senere år er antallet af arbejdsmiljørepræsentanter faldet drastisk. Alene inden for HK’s område er der forsvundet godt og vel 1.000 arbejdsmiljørepræsentanter siden 2010, hvor der var 4.600.

Forklaringen skal findes i en ændring af arbejdsmiljølovgivningen samme år. Her vedtog Folketinget, at man på arbejdspladserne kan aftale sig frem til, hvor mange arbejdsmiljørepræsentanter der kan vælges. Kan man ikke blive enige, bestemmer arbejdsgiveren antallet.

Modsat tidligere, hvor antallet af arbejdsmiljørepræsentanter var bestemt af, hvor mange medarbejdere der var på arbejdspladsen. Fx kunne en arbejdsmiljørepræsentant max. dække 50 kolleger, og der skulle typisk vælges en arbejdsmiljørepræsentant for hvert arbejdslederområde eller hver afdeling. På kontorområdet kunne en arbejdsmiljørepræsentant dog godt repræsentere 100 kolleger, hvis de var samlet i en og samme bygning.

- Der er grænser for, hvor store områder en arbejdsmiljørepræsentant kan have ansvaret for. Både i forhold til den enkelte kollega på arbejdspladsen, i forhold til at kunne holde øje med arbejdsmiljøforholdene, og forhold til hele forebyggelsesindsatsen. Så der er hårdt brug for flere, der kan løfte opgaven.

Kort sagt, vi skal have nogle faste grænser for, hvor mange kolleger en arbejdsmiljørepræsentant kan repræsentere.
- Og så er det vigtigt at huske, at arbejdsmiljøet altså ikke pludselig bliver mindre farligt, blot fordi der er tale om en helt lille arbejdsplads. Medarbejdere på små arbejdspladser skal igen have ret til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant. HK foreslår, at grænsen sættes ned til 5 i stedet for 10 ansatte, siger Martin Rasmussen.

Derfor mener HK, at vi har brug for flere arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne.


 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem