English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

Bedre lovgivning om det psykiske arbejdsmiljø

22. maj 2018  |  HK Privat

Banner  til forslag om lov om psykisk arbejdsmiljoe

Om forslaget

Vi ønsker en bekendtgørelse med klare krav til det psykiske arbejdsmiljø.

I dag er væsentlige risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø ikke nævnt i arbejdsmiljølovgivningen. Det gælder de forhold, som er med til at gøre medarbejdere syge af stress.
Fx for stor arbejdsmængde, tidspres, uklare og modstridende krav og forandringer på arbejdspladsen, som ikke bliver håndteret ordentligt.

- I dag har vi ingen bestemmelser, som ledelsen og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter kan bruge i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Hverken når der er problemer på en virksomhed, eller i den forebyggende indsats, som der bør lægges større vægt på, siger Peter Raben, næstformand i HK Stat.

I vores naboland Sverige har man udarbejdet en bekendtgørelse, som tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø. De første erfaringer med den nu to år gamle lov viser bl.a.:

  • at langt flere ledere og medarbejdere tager kurser i psykisk arbejdsmiljø
  • at det svenske arbejdstilsyn giver langt flere påbud om psykisk arbejdsmiljø
  • at det er blevet tydeligt for arbejdspladser og arbejdsgivere, hvilke krav, de skal leve op til

En bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø skal være med til at sikre:

Balancen mellem krav og ressourcer: Et af de største problemer for HK’erne er, at mængden af opgaver ikke hænger sammen med den tid, der er til rådighed. Med andre ord er arbejdspresset for højt. Efter svensk forbillede skal det derfor være klart for arbejdsgiveren, at mængden af opgaver skal tilpasses arbejdstiden.

At krav og forventninger er klare: Når det er uklart for medarbejdere, hvornår de har løst en opgave, fører det ofte til stress og andre belastninger. Derfor skal bekendtgørelsen tydeliggøre arbejdsgiverens ansvar for i dialog med medarbejderne at afstemme krav, kvalitet i opgaveløsning og forventninger.

At forandringer håndteres, så de ikke skaber sundhedsmæssige belastninger: Det skal være tydeligt for arbejdsgivere og arbejdspladser, at de skal tage hensyn til det psykiske arbejdsmiljø, når de planlægger og gennemfører forandringer, fx ved virksomhedsfusioner, indførelse af ny teknologi, afskedigelsesrunder etc.

- Det er ikke den enkelte medarbejder, der skal være robust, men virksomheden, der skal være rustet til at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Lederne skal være klædt på til at håndtere stress og mistrivsel i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, siger Peter Raben, næstformand i HK Stat.

Derfor mener HK, at vi skal have en bekendtgørelse i arbejdsmiljølovgivningen, som retter sig mod det psykiske arbejdsmiljø.


 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem