English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

Lovpligtig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til ledere

 |  HK Privat

Skilt Lederuddannelse

 

Om forslaget:

Ansatte mistrives, når der ikke tages hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Og - i værste tilfælde - går de ned med stress. Derfor ønsker HK, at der bliver indført en lovpligtig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere, der har personaleansvar.

En dårlig eller uvidende leder kan hurtigt ødelægge arbejdsmiljøet og trivslen på en arbejdsplads med det resultat, at medarbejderne flygter. I en undersøgelse fra 2015, som Epinion gennemførte for HK blandt 1.269 medlemmer, siger 44 %, at de har skiftet job pga. dårlig ledelse. Det koster menneskeligt for den enkelte medarbejder, som ikke føler sig anerkendt og respekteret. Og det koster for virksomhederne, som mister værdifuld viden og vigtige kompetencer.

Vi har brug for lederne bliver dygtigere, hvilket underbygges af en undersøgelse fra 2017 for Ugebrevet A4 hvor hver fjerde siger, at dårlig ledelse er en af de vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen er gennemført af Analyse Danmark.

- Som leder er det ikke nok, at du kan arbejdsgangene på fingrene eller kender produktionsmålene. I dag skal du også vide, hvordan du får dine medarbejdere til at trives bedst muligt. Det kræver indsigt og uddannelse, siger Marianne Vind, næstformand i HK/Privat.

Der er noget, som tyder på, at dårlig ledelse sammen med et generelt dårligt arbejdsmiljø og arbejdspres er hovedårsagerne til stresssygemeldinger. En undersøgelse fra Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital i 2012 viser, at 87 % af de sygemeldte på 38 undersøgte arbejdspladser angav moderat eller høj grad af dårlig ledelse som årsagen til stresssygemelding, COPEWORK-Rapporten. Derudover er der ca. 500 HK’ere, som anmelder psykiske belastninger arbejdsskade hvert år.

- Gennem de senere år har der været meget fokus virksomhedens sociale kapital, som kort sagt er et udtryk for, hvordan relationerne er i en virksomhed. Er samarbejdet præget af tillid og anerkendelse? Eller det modsatte? Her har lederne en nøglerolle i at skabe grobunden for de positive relationer, som giver tilfredse og produktive medarbejdere. Altså et godt psykisk arbejdsmiljø, forklarer Marianne Vind.

Mange ledere efterspørger da også uddannelse i ledelse. I en undersøgelse fra 2016 for hovedorganisationen FTF, siger mere end halvdelen af lederne, 53 %, at de har behov for mere viden og flere redskaber i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Derfor mener HK, at der skal indføres en lovpligtig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere.

 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem