HK.dk logo

Mere tid til arbejdsmiljøarbejdet

22. maj 2018  |  HK Privat

Banner til forslag om mere tid til arbejdsmiljørepræsentanterne

 

Om forslaget:

Arbejdsmiljørepræsentanterne skal have ret til et fast timetal, hvor de kan passe deres hverv.

I arbejdsmiljøloven står der, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have den fornødne tid til at passe sit hverv. Tid, de skal bruge på fx møder i arbejdsmiljøorganisationen, på kurser, på evaluering af APV, sammen med kollegerne, på tjek af arbejdsforholdene mm.

Men hvad er fornøden tid?

I en endnu ikke offentliggjort rapport fra LO om arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene svarer 34 % af HK’s arbejdsmiljørepræsentanter, som deltager i undersøgelsen, at de ikke har tid nok til arbejdsmiljøarbejdet, og at det er det største problem i deres hverv som arbejdsmiljørepræsentant.

- Vi hører desværre, at der i nogle virksomheder ikke er forståelse for, at det tager tid at være en god arbejdsmiljørepræsentant. Du skal have tid til at sætte dig ind i regler og lovgivning, og du skal opdateres, når der sker ændringer i reglerne. Og så skal du have tid til at kunne se dine kolleger i øjnene, så du ved, hvor det er, der skal tages fat, hvis fx kollegerne mistrivses, eller der er noget galt med de fysiske forhold, siger Marianne Vind, næstformand i HK/Privat.

38 % af deltagerne i undersøgelsen siger, at mere tid til arbejdsmiljøarbejdet vil kunne styrke deres position som arbejdsmiljørepræsentant.

- Hvis du beskæftiger dig med arbejdsmiljø som faglig organisation, som politiker eller på forskningsniveau, så ved du, at der, hvor det virkeligt batter i forhold til et sundt arbejdsmiljø, er på forebyggelsesdelen. Vi skal ikke sidde og vente på, at medarbejdere bliver syge eller kommer til skade. Vi skal netop forebygge, så vi undgår, at så mange bliver syge af deres arbejde. Arbejdsmiljørepræsentanten har en vigtig opgave her. Og så er det jo trist, at næsten 4 ud af 10 arbejdsmiljørepræsentanter oplever, at de har meget mere at byde på, end tiden giver dem mulighed for. Her er virkelig et uudnyttet potentiale, siger Marianne Vind.

Derfor ønsker HK, at arbejdsmiljørepræsentanterne skal have ret til et fast timetal til arbejdsmiljøarbejdet.


 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem