English

Do you want information in English? Visit our English website.
GO TO OUR ENGLISH SITE
HK.dk logo

fjern den forstyrrende støj i  storrumskontorer

 |  HK Privat

Skilt storrumskontorer

 

Om forslaget:

Støj på arbejdspladsen handler ikke kun om decibelgrænser, men i høj grad også om akustikken, og hvorvidt støjen virker forstyrrende på dit arbejde. Og risikoen for at blive påvirket negativt af støj øges, når du sidder i et storrumskontor.

Arbejdspladsen er nødt til at være mere omhyggelig, når der bliver etableret et storrumskontor. Man skal nøje at overveje formålet med det store kontor, og der skal foretages målinger af lydforholdene og følges op på resultaterne, så arbejdsbetingelserne optimeres.

- Medarbejdere, der er plaget af støj, har sværere ved at koncentrere sig og er mindre effektive. Og arbejdspladsen har pligt til at tage medarbejdernes støjoplevelser alvorligt, siger Peter Raben, næstformand i HK Stat.

I undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2012, som er gennemført for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, svarer ca. 50 % af HK’erne, at de i en fjerdedel af deres arbejdstid er udsat for forstyrrede støj. En stor videnskabelig undersøgelse fra 2013 blandt 42.700 kontoransatte i USA, (J. Kim & R. Dear), understøtter da også, at det åbne kontorlandskab ikke nødvendigvis er den optimale løsning. Undersøgelsen viste blandt, at forstyrrelse fra støj og for lidt privatsfære var den væsentligste årsag til, at medarbejderne var utilfredse med at sidde i storrumskontorer.

- Hvis der er meget støj i et storrumskontorer, så ender det ofte med, at man pakker den enkelte medarbejder ind, fx i høretelefoner. Men i virkeligheden skal man gå efter støjkilden, altså den generelle lydoplevelse i rummet og reducere støjen der, tilføjer Peter Raben.

Derfor mener HK, at der skal stilles større krav til arbejdspladsen, når der bliver etableret storrumskontorer.

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem