HK.dk logo

HK Forbundets afdelinger

'

Forbundssekretariat

Forbundssekretariatet understøtter forbundsformanden, hovedbestyrelsen, daglig ledelse, den administrative ledelse og forretningsudvalget. Forbundssekretariatets overordnede rolle er af strategisk karakter, og de centrale opgaver er blandt andre at sikre sammenhæng mellem HK’s politiske og administrative opgaver samt udvikling af HK's politiske strategier og af HK-organisationen. Forbundssekretariatet har desuden ansvaret for relationerne til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og for at arrangere HK Danmarks kongres. Forbundssekretariatet ledes af forbundssekretæren, som ligeledes er øverste administrative chef for HK Forbundets administrative enheder.

Marianne Heide

Forbundssekretær

Analyse

Med interne og eksterne data samt forskellige analyseværktøjer rådgiver vi kollegaer og beslutningstagere om mål og aktiviteter. Afdelingen har et særligt fokus på forandringer på arbejdsmarkedet og på udviklingen i medlemmernes arbejdsliv. Vi laver lønstatistik og ledelsesinformation og følger op på udviklingen i HK's medlemstal og i vores medlemspotentialer.

Henrik Hofman

Afdelingschef

HR

HR-teamet koordinerer rekruttering og onboarding af nye medarbejdere og elever i Forbundshuset. Vi understøtter organisationen med kompetenceudvikling, personalepolitik og indsatser, der styrker husets sociale kapital og trivsel.

Lise Bach Jepsen

Chef for HR

Intern Service

Intern Service har ansvaret for forbundshusets drift. Vi sørger for god kantinemad, velkomst af gæster, godt indeklima og i det hele taget, at kollegernes arbejdsdag fungerer så smidigt som muligt.

Gitte Nielsen

Afdelingsleder

IT

IT driver og udvikler digitale løsninger til HK's medlemmer, fagforening og a-kasse i hele landet og er ansvarlig for en stabil og sikker it-drift, digitaliseringsrådgivning og udviklingsprojekter. IT har sammen med Udviklingsafdelingen ansvar for at drive den digitale omstilling i HK herunder skabe motivation og følgeskab omkring digitalisering blandt politikere, ledere og medarbejdere i HK.

Kasper Viksø Kegel

It-chef

Juridisk Kompetencecenter

Juridisk Kompetencecenter administrerer HK's medlemstilbud om gratis juridisk bistand til medlemmerne. Vi varetager arbejdsskadesager og civile arbejdsretlige sager og yder bistand til sektorerne i voldgifts- og afskedigelsesnævnssager.

Ane Lorentzen

Konstitueret juridisk chef

Kursus

Kursusafdelingen har ansvar for uddannelse af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og MED- og SU-repræsentanter. Derudover varetager Kursusafdelingen relationerne til Fagbevægelsens Interne Uddannelser.

Stillingen er vakant

Afdelingschef

Medlemskommunikation & Markedsføring 

Medlemskommunikation & Markedsføring har ansvar for HK’s overordnede branding og visuelle identitet. Det er også her, vi arbejder med markedsføring, kampagner, HK.DK, digital markedsføring, knowledge management, medlemsfordele og intern og ekstern kommunikation.

Nicoline Lang Nicolaisen

Chef for medlemskommunikation og markedsføring 

Medlemsservice

Medlemsservice har ansvar for en lang række af de områder, der relaterer sig til medlemskabet af HK og HK’s a-kasse. F.eks. til- og fravalg af efterlønsordningen, tilbagebetaling af kontingent og efterlønsbidrag, dimittender og HK’s forsikringstilbud. Herudover behandler HK Medlemsservice medlemsklager, sikrer implementering af nye regler og lovgivning og har ansvar for HK’s Medlemskontaktcenter.

Flemming Otto

Afdelingschef

Politik & Presse

Politik & Presse arbejder med presse og politisk interessevaretagelse på følgende områder: Faglige politiske emner, vækst- og erhvervspolitik, samfundsudvikling, seniorpolitik, det rummelige arbejdsmarked, beskæftigelse og socialpolitik, uddannelse og efteruddannelse, EU og globalisering.

Victoria Tepper

Afdelingschef

Udvikling

Udviklingsafdelingen er en del af Udvikling og Digitalisering og består af tre teams: Udvikling, HK Lab og HK Robotics. Udviklingsafdelingen servicerer HK og HK's a-kasse i større strategiske projekter. Medarbejderne leder projekter i tæt samarbejde med faglige ressourcer, der går på tværs af de organisatoriske enheder i HK og HK's a-kasse. Udvikling står bl.a. for lean-indsatsen og har sammen med IT ansvar for at drive den digitale omstilling i HK herunder at sikre opfølgning af og fremdrift i HK’s digitaliseringsstrategi.

Clea Hinrichsen

Udviklingschef

Økonomi

Økonomiafdelingen er ansvarlig for udarbejdelsen af HK’s samlede budget og regnskab og understøtter økonomistyringen i HK og HK's a-kasse. Vi sikrer, at fakturaer bliver håndteret og udbetaler rejsegodtgørelse til medlemmer og ansatte i HK samt løn til ansatte.

Rasmus Østrup Møller

Økonomichef

Log ind som medlem