Hvad betyder 2/3-dels-ordningen?

2/3-dels-ordningen er en fratrædelsesordning, som jf. HK’s love omfatter valgte politikere, såfremt de ikke kan genvælges pga. alder. Fratrædelsesordningen betyder, at politikerne modtager 2/3-del af normal løn frem til folkepensionsalderen. Ordningen gælder KUN for politikere, der har været valgt i 12 år eller 3 valgperioder. 

Hvem har vedtaget ordningen?

Fratrædelsesordningen blev vedtaget på HK’s kongres tilbage i 1985. Siden er reglerne blevet ændret og moderniseret flere gange. 

Gælder ordningen stadig?

Nej, tiden er en anden nu, og fratrædelsesordningen blev afskaffet på HK’s kongres i 2017. Dog ikke med tilbagevirkende kraft, fordi HK som fagforbund står fast på, at man ikke ændrer ansættelsesvilkår med tilbagevirkende kraft. Derfor overholder HK også de aftaler om fratrædelsesordninger, som allerede er indgået med de politikere, der er på ordningen.