HK Privat og HK Handel er lige nu i gang med at forhandle nye overenskomster til medlemmerne. Overenskomstforhandlingerne ser ud til at blive de sværeste i mange år. Dels har inflationen udhulet reallønnen for de fleste, dels lægger krigen i Ukraine en dæmper på den generelle økonomi. Der er derfor en reel risiko for, at forhandlingerne ender med en storkonflikt.

Hvis det ender i en storkonflikt, vil cirka 600.000 ansatte på det private område blive påvirket. Nogle ansatte skal i strejke, og andre vil blive lockoutet af deres arbejdsgiver.

Som medlem af HK, er du sikret løn*, uanset om du deltager i strejken, eller om din arbejdsgiver lockouter dig og dine kolleger, og du dermed ikke får løn fra din arbejdsgiver under konflikten.
Du skal dog være meldt ind i HK senest en måned før, at en eventuel storkonflikt træder i kraft.

Vi anbefaler, at du melder dig ind hurtigst muligt.
En eventuel storkonflikt vil tidligst træde den 1. marts og senest i begyndelsen af maj.


På HK Privat og HK Handels temasider om OK23 kan du læse mere om overenskomstforhandlingerne:

Vælg HK Handels temaside


Vælg HK Privats temaside

Om HK Handel: Fagforening for dig, der arbejder i butik, på kontor og lager i handelsbranchen.

Om HK Privat: Fagforening for dig, der er privatansat, fx administrativ medarbejder, laborant, it-medarbejder, grafiker, tandklinikassistent og mange andre.

Er du i tvivl om, hvor du hører til, kan du altid ringe til den lokale HK-afdeling på 70 11 45 45.

*Lønnen eller rettere konfliktstøtten svarer til din sædvanlige løn med fritvalgskonto, kvalifikations- og funktionstillæg og fast påregnelige tillæg (nattillæg, weekendtillæg, aftentillæg mm.). Der medregnes ikke merarbejde, overarbejde, ferietillæg, pensionsbidrag mm.