HK.dk logo

 |  Røde Kors

Her kan du se pensionsreglerne for ansatte centermedarbejdere.

§ 7. Pension (fra fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet/Dansk Røde Kors Asylafdelingen og HK/SL):

Stk. 2:

For ansatte, der er fyldt 25 år, har mindst 4 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige og har mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse i gennemsnit indbetales et pensionsbidrag på 15% af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget, der indbetales af Asylafdelingen til Sampension, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag.

Stk. 3:

For ansatte, der er fyldt 20 år, har mindst 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige og har mindst 15 timers ugentlig beskæftigelse i gennemsnit indbetales et pensionsbidrag på 10,65% af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget, der indbetales af Asylafdelingen til Sampension, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag.

Stk. 4:

Ansatte, der er omfattet af stk. 3, overgår til pensionsbidrag efter stk. 2, når de opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 5:

For ansatte med mindre end 15 timers ugentlig beskæftigelse, som i øvrigt opfylder betingelserne efter stk. 2 eller stk. 3, indbetales - når ansættelsen har varet 6 måneder - pensionsbidrag efter stk. 2 eller 3, med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt betingelserne er opfyldt.

Stk. 6:

For ansatte, der overgår til ansættelse direkte fra en ansættelse (privat eller offentlig), som under denne har været omfattet af en pensionsordning som led i ansættelsen (arbejdsmarkedspension), indbetales pensionsbidrag efter reglerne i stk. 3, indtil betingelserne i stk. 2 er opfyldt. 30 kalender-dages afbrydelse, eller derunder, betragtes som direkte overgang."

TR-FORUMS bemærkninger:

Hvis du er blevet ansat i DRK-A direkte fra en privat eller offentlig ansættelse med arbejdsmarkedspension, så kontakt venligst Asylafdelingens HR-sektion - Jannik Boysen eller Tove Jørgensen - for en snak om, hvilken dokumentation de har brug for, så din pension kan fortsat udbetales/beregnes rigtigt.


Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk