HK.dk logo

1970'erne

 |  TR-netværket Statslige Biblioteker og Arkiver

Fagpolitiske kampe, nye initiativer og dannelse af netværk.

Af Hans Hebsgaard Andersen og Leif P. Jørgensen

1971: Revisionsarbejde påbegyndes med repræsentanter for forskningsbibliotekerne, det kontoruddannede personale, HK, BF og Danmarks Biblioteksskole. Resultatet blev 3 ugers grundkursus og 5 specialkurser (Interne tekniske processer, Publikumsservice, Administrativt arbejde samt et alment og teknisk kursus for medarbejdere i institutions- og firmabiblioteker).

1974: På Bibliotekarforbundets generalforsamling kræves fra talerstolen HK’erne ud af katalogafdelingerne

”Vi vidste ingenting, så vi kastede os bare ud i det!”

1974: Biblioteksudvalget dannes som en græsrodsbevægelse af Jytte Hansen m.fl. i HK’s Kommunale Landsforening. Den får navnet Støtteudvalg vedrørende bibliotekspersonalet

3 friske piger fra provinsen

1975: Første konference i Rørvig med 50 HK’ere fra hele landet: Et netværk er skabt mellem biblioteker og blandt HK’ere

Formål: kontakt og sammenhold

1976: Statens tillidsrepræsentanter kommer med i støtteudvalget. På et møde i støtteudvalget den 10. marts 1976 kom der 2 repræsentanter fra statssektoren med: Torben Hermansen, Det Kongelige Bibliotek, og Hugo Skou, Statsbiblioteket, så udvalget fra 1975-77 nu bestod af i alt 8 medlemmer.

1976: Støtteudvalget nedsætter et udvalg, der følger datidens it-udvikling, og tager kontakt til bibliotekarerne

Informationsteknologi begynder at fylde – det gør samarbejde også

1977: Konferencer med politikere og bibliotekarer – men det drejer sig om HK’erne!

Første konference bliver holdt sammen med Danmarks Biblioteksforening på Hindsgavl Slot om HK-personalets uddannelses- og arbejdsmæssige placering i folke- og forskningsbibliotekerne. I tiden derefter blev der arrangeret i alt syv konferencer, hvor omkring 700 HK’ere diskuterer deres egen situation sammen med politikere og bibliotekarer. Resultaterne danner grundlag for forslag til revideret uddannelse for biblioteksassistenter. Den går i gang på Biblioteksskolen i foråret 1980.


1977: Bibliotekarforbundet forsøger at kapre HK’ere

Bibliotekarforbundet forsøger at få HK-medlemmer i de tekniske afdelinger til at melde sig ind i deres faggruppe, hvor de vil blive medlemmer uden indflydelse. Det lykkes at opspore en liste på 56 HK’ere, som allerede har meldt sig ind i BF. Jytte Hansen skriver ud til alle og foreholder dem, hvad der efter støtteudvalgets mening foregår, og initiativet bremses.

1977: Støtteudvalgets navn ændres til Biblioteksudvalget.

1977: Der bliver lavet en detaljeret stillingsbeskrivelse for HK’ere ved forskningsbibliotekerne efter henvendelse fra Forskningsbibliotekernes Fællesråd. Biblioteksmedhjælperne opnår forbedringer i form af en tilslutningsaftale til overenskomsten. Siden bliver de en del af kontoroverenskomsten.

1978: Vandene skilles, og Biblioteksudvalget deles i 2: HK’s kommunale Biblioteksudvalg og HK’s Biblioteksudvalg – staten. Man fortsatte dog med at holde fælles møder om fælles faglige spørgsmål

Formænd gennem tiderne

1979: Biblioteksudvalget sætter klubdannelser i gang og opstiller mål for uddannelse og indflydelse

Klubdannelse, uddannelse og indflydelse

Biblioteksudvalget udsender en folder med vejledning i, hvordan man danner klubber, og lister udvalgets opgaver op.

  • Revidere og forbedre vores uddannelse
  • Få indflydelse på indførelsen af EDB i bibliotekerne
  • Være med til at definere HK-personalets arbejdsopgaver
  • Følge op på Bibliotekskommissionen.

Kilde: Om uddannelse af biblioteksassistenter – en hilsen til Kirsten Bering. Danmarks Biblioteksskole, 1991.


1979: Biblioteksudvalget udbygger sit samarbejde med andre organisationer inden for biblioteksverdenen i disse år, fx Bibliotekarforbundet og Danmarks Biblioteksforening.

Tilbage til Fagets historie

 


Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk