HK.dk logo

2000'erne

 |  TR-netværket Statslige Biblioteker og Arkiver

TR-kollegiet SBA fylder 25 år, hjemmesiden tager form, og en ny diplomuddannelse bliver udviklet.

Af Jonna Vestergaard og Hans Hebsgaard Andersen

2000: TR-kollegiet får egen hjemmeside (dengang www.bibl-ark-hkstat.dk, genåbnes april 2005 i nyt layout).

2003: TR-kollegiet for de Statslige Biblioteker og Arkiver (SBA) holder 25 års jubilæum.

2003: Ny løn indføres for HK’erne i staten som permanentgørelse af lønforsøg, herunder alle biblioteksansatte HK’ere.

2004: TR-kollegiet intensiverer brug af arbejdspladsbesøg og temamøder som middel til at møde tillidsrepræsentanter og medlemmer.

2005: Landsforeningernes decentrale hjemmesider samles på HK Stats hjemmeside i nyt design. HK Stat udarbejder en ny strategi for, hvordan de landsdækkende sammenslutningers hjemmesider skal se ud. Dette betyder, at der bliver en mere ensartet måde at bygge websiderne op på, kort sagt bliver der mere struktur på alle HK’s websider.

2005: Den ’automatiske’ oprykning til overassistent for biblioteksassistenter og få andre grupper fra 1988 udvides i overenskomsten til alle statslige HK’ere TR-kollegiet som HK’s uddannelsespolitiske spydspids

2006: Afholder vi fælles temadag sammen med de kommunale. Succesen gentages senere på året.

2007: Gennem alle årene har TR-kollegiet aflagt arbejdspladsbesøg på statens biblioteker (og arkiver). Nu udvikler vi konceptet og holder frokostmøder med arbejdspladsens HK’ere med en løs dagsorden og under uformelle former.

2007: TR-kollegiet og Biblioteksudvalget udvikler sammen med bl.a. Danmarks Biblioteksskole (senere IVA) ’Diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer’

Og målgruppen er ...

biblioteksassistenter (samt andre inden for bibliotekssektoren med tilsvarende forudsætninger), kontorpersonale på arkiver og museer og faggrupper med en professionsbachelor, der ønsker et teoretisk-metodisk kompetenceløft inden for informationssøgning, vidensorganiserende systemer og forvaltning. Uddannelsen svarer til en bacheloruddannelse og giver forudsætninger for at koble teorier og metoder inden for informationssøgning og vidensorganiserende systemer med den daglige praksis på jobbet.

 

2007: Biblioteksassistentuddannelsen revideres, modulopbygges og måles fremover i ECTS (European Credit Transfer System = fælles europæisk standard) point. Uddannelsen var ikke lovmæssigt blevet tilpasset VVU-lovgivningen, men i 2007 gav Kulturministeriet IVA en dispensation fra bekendtgørelsen til at tilrettelægge uddannelsen efter samme struktur som kommunom- og statonomuddannelsernes anden del (specialedelen).

2008: Diplomuddannelsen går i gang. 1. hold starter i januar efter at være blevet forhandlet på plads i 2007.

2008-09: HK Kommunals Biblioteksudvalg og HK Stats TR-kollegiet for de Statslige Biblioteker og Arkiver drøfter evt. sammenlægning af de to udvalg. Forskellene er dog for store, i stedet indgås en formel samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale mellem det kommunale og statslige biblioteksudvalg

I 2008 diskuteres og undersøges ligheder og forskelle mellem HK Kommunals Biblioteksudvalg og HK Stats ’TR-kollegiet for de Statslige Biblioteker og Arkiver’. Der drøftes eventuel sammenlægning af de 2 udvalg. Det sker dog ikke, men ultimo 2008 laves en formel samarbejdsaftale mellem de 2 udvalg om fortsat samarbejde inden for den nationale og internationale biblioteksverden, herunder samarbejde om uddannelsespolitiske initiativer og om planlægning og afholdelse af fælles fagkonferencer.

2009: Fælles fagkonference 24.-25. september på Hotel Fåborg Fjord: ’Biblioteket – innovation eller illusion…’ Med konferencen ønskede vi en debat om, hvordan vi, trods nedskæringer, finanskriser og økonomiske kriser, stadig kunne holde fokus rettet mod udviklingen af vores biblioteker. Udover oplæg og paneldiskussion på 1. dagen af konferencen, var der tre forskellige workshops på 2. dagen. Konferencen var en fantastisk stor succes med over 200 deltagere. 

Tilbage til Fagets historie

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk