HK.dk logo

2010'erne

 |  TR-netværket Statslige Biblioteker og Arkiver

Temadage, innovation og undersøgelser ... og en helt ny biblioteksassistentuddannelse ser dagens lys!

Af Jonna Vestergaard og Hans Hebsgaard Andersen

2010: TR-kollegiet afholder op gennem 00’erne og 10’erne temadage – selv eller sammen med andre landsforeninger i HK Stat eller sammen med Biblioteksudvalget. Fx holdt vi fælles temadag 'Fokus på uddannelsesmuligheder, udvikling og motivation'. Dagen handlede om, hvilke kompetencebehov der var i fremtidens bibliotek …

2010: TR-kollegiet afholder op gennem 00’erne og 10’erne undersøgelser omkring bibliotekernes brug af it, herunder medlemsundersøgelser.

2010: TR-kollegiet og Biblioteksudvalget udvikler og påbegynder en række innovationskurser. Et forrygende forløb om innovation i praksis, hvor kurset er lagt an på, at man deltager sammen med en kollega, og at man aftaler med sin ledelse en opgave, man gerne vil have løst på en innovativ måde. Der har foreløbig været afholdt to af disse kurser, og flere vil følge efter.

2011: Fælles fagkonference 12.-13. september på Munkebjerg Hotel i Vejle: ’Biblioteket! - Hvad snakker du om?' Vi kunne byde 290 deltagere velkommen til en faglig konference, der satte gang i videndeling, erfaringsudveksling og netværk med kolleger. Konferencen handlede om forandringsledelse, fremtidsudsigterne på vores biblioteker, uddannelse, innovation og et forrygende oplæg af Torben Wiese: 'Hvis din hest er død, så stå af'.

2012: Biblioteksassistentuddannelsen nedlægges, flyttes fra IVA og videreføres inden for rammerne af Kommunomuddannelsen og Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Vi har sammen med HK Kommunals biblioteksudvalg, uddannelseskonsulenterne i HK Stat og HK Kommunal, Uddannelsesaktørerne i COK og Metropol, repræsentanter fra IVA, samt en lederrepræsentant fra hvert af Folke- og Forskningsbibliotekerne fået udviklet og oprettet en helt ny biblioteksassistentuddannelse. Der er herefter udviklet 2 nye valgfri moduler: 'Borgerkommunikation' og 'Digital Service og Innovation' Uddannelsen blev sat i gang pr. 1. januar 2013 på henholdsvis COK's og Metropols undervisningssteder rundt om i landet.

2012: Landskonference den 24.-25. oktober på Nyborg Strand.

2012: Ny formand Belinda Nissen  

Tilbage til Fagets historie

 

 


Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk