Dagsorden

 1. Godkendelse af mandater
  Mandatfordeling
 2. Forslag til forretningsorden
  Forretningsorden 
 3. Valg af kongressens tillidsrepræsentanter
  Valg af kongressens tillidsrepræsentanter
 4. Beretning om virksomheden 
  Status på vedtagelser på kongres 13
 5. Forelæggelse af regnskab
  Årsrapport 2013Årsrapport 2014Årsrapport 2015Årsrapport 2016
 6. Vedtagelse af 4-årigt målprogram
  Forslag til målprogram 
 7. Behandling af indkomne forslag
  Almindelige forslag
  Lovforslag
 8. Fastsættelse af lønninger
 9. Valg af de i § 20, stk. 1 og 9 nævnte tillidsrepræsentanter og § 25 stk. 6 nævnte statsautoriserede revision.
  Valg af revisorer og suppleanter