praktiske oplysninger

Tema for kongressen

”Sammen for fremtiden” er temaet for HK’s 32. ordinære kongres, der finder sted den 23.-25. oktober 2017 i Scandinavian Congress Center i Aarhus.

Under den overskrift skal de kongresdelegerede forholde sig til retningen for og prioriteringen af HK’s arbejde på 3 niveauer i perioden 2018-2021:
 
 • Hvad skal HK’s politiske holdninger og prioriteringer være i forhold til at påvirke udviklingen og reguleringen under ”den 4. industrielle revolution” og i forhold til at finde svar på spørgsmålet om, hvordan der sikres vækst og velstand i Danmark på en måde, hvor der fortsat er mange jobs til HK’eren?

 • Hvad skal HK tilbyde medlemmerne, så de føler sig hjulpet godt ind i fremtiden og så de har mulighed for at få uddannelse, kompetencer og vilkår, der gør dem til en del af udviklingen og ikke et offer for den?

 • Hvad betyder det for HK, når verdenen og virksomhederne forandrer sig?

Hvad er tidsplanen for kongressen?

Kongressen starter mandag den 23. oktober 2017 kl. 10.30 og slutter senest onsdag den 25. oktober 2017 kl. 15.00. Kongressens præcise program og tidsplan offentliggøres senere på hk.dk og kongres-app’en.

Kan jeg se kongressen derhjemme?

Vi streamer hele kongressen på HK’s Youtube-kanal, så der kan du følge med i kongressen.

Bliver der sendt kongresmateriale ud?

Kongressen er en ren ’digital’ kongres, så der sendes ikke dokumenter og kongresmappe ud inden kongressen. Alle kongressens materialer findes på den kongres-app, som alle kongresdelegerede og observatører (via e-mail) får adgang til senest en måned før kongressen. Alle kongresmaterialer vil også blive lagt på HK’s hjemmeside.

Kan jeg deltage i kongressen som delegeret, observatør eller gæst?

Delegerede, observatører (se HK’s love §16) og gæster er allerede inviteret til kongressen.

Kan jeg deltage i kongressen som tilhører?

Din enhed, afdeling eller sektor skal udfylde denne blanket og sende den til HKKONGRES2017@HK.DK.  
Tilhørerprisen er 400 kr. pr. dag for kongresdeltagelse, formiddags-, eftermiddags- og frokostforplejning. Der er ikke inkluderet aftensmad, transport eller overnatning.
 

Hvad med transportrefusion, hvis jeg er delegeret eller observatør på kongressen?

Din HK-afdeling har modtaget et ’bloktilskud’ til dækning af transport for alle delegerede og observatører fra afdelingens område, både hvis du repræsenterer afdelingen, hovedbestyrelsen, forbundssektoren, en landsforening/landsklub og HK Ungdom. Bloktilskuddet administreres efter regler udarbejdet i den lokale HK-afdeling. Du skal derfor kontakte afdelingen om transport til og fra kongressen. Forbundet refunderer ikke udlæg efter regning. 

Parkering

HK Danmark betaler parkering for delegerede, observatører og gæster i forbindelse med kongressen. Hvis du parkerer ved Scandinavian Congress Center/Radisson Blu Hotel skal du hente en udkørsels-billet i kongresbureauet. Parkerer du ved hotellerne Scandic eller Comwell, skal du henvende dig i hotelreceptionerne inden for 30 min. for at registrere din bil/aflevere din billet. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal p-pladser.

Adgangskort

Du får udleveret adgangskort og en nøglesnor til dit adgangskort, når du bliver registreret på kongresstedet på kongressens første dag. Det er vigtigt, at du bærer dit adgangskort, så det er synligt under hele kongressen.

Garderobe/toiletter

Du kan benytte den gratis og bemandede garderobe i kælderen i Scandinavian Congress Center. Toiletter finder du også i kælderen. 

Hvad med overnatning, hvis jeg er delegeret, observatør eller gæst på kongressen?

Forbundet har bestilt hotelovernatning til dig fra mandag 23. oktober – onsdag 25. oktober 2017. Du får oplysninger om hotelindkvartering i de praktiske oplysninger inden kongressen. Der er indkvartering på kongresstedet Radisson Blu, Comwell og Scandic City. Hvis du er delegeret fra HK Handel, HK/Privat eller HK Hovedstaden har sektoren/afdelingen sørget for, at du kan blive indkvarteret allerede søndag den 22. oktober. 

Overnatning

HK betaler overnatning og morgenmad, hvis du er delegeret, observatør eller gæst på kongressen.
Telefon, minibar og eventuelle andre udgifter på kongres-hotellet, skal du selv afregne direkte med hotellet. 
Du skal henvende dig i hotellets reception for at tjekke ind på dit værelse. 
Hvis du får brug for at annullere din overnatning, f.eks. ved sygdom, skal du hurtigst muligt skrive til mail: HKKongres2017@hk.dk
 • HK/Nordjylland: Comwell Aarhus
 • HK/Midt: Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus
 • HK/MidtVest: Comwell Aarhus
 • HK/Sjælland: Comwell Aarhus
 • HK/Sydjylland: Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus
 • HK/Østjylland: Comwell Aarhus (nogle bor hjemme)
 • HK/Hovedstaden: Scandic Aarhus City
 • Observatører: Radisson Blu Hotel/Comwell Aarhus
 • Forretningsudvalget: Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus
 • HK Ungdom + Trafik & Jernbane: Comwell Aarhus
 • Gæster: Radisson Blu Scandinavia Hotel Aarhus 
Radisson Blu Hotel og Scandinavian Congress Center
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus C 
Telefon: 86 12 86 65 
www.radissonblu.com/da/hotel-aarhus

Scandic Aarhus City
Østergade 10
8000 Aarhus C 
Telefon: 89 31 81 00 
www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/aarhus/scandic-aarhus-city

Comwell Hotel
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C 
Telefon: 86 72 80 00 
www.comwell.com

Hvad med overnatning, hvis jeg er tilhører?

Hvis du er tilhører, skal du selv eller din afdeling/sektor stå for din eventuelle overnatning - også udgiften. 

Kan jeg deltage i kongresfesten?

Kongresfesten holdes tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 18.30 i Centralværkstedet, Værkmestergade 9, Aarhus C. Alle delegerede, observatører og interne gæster er automatisk tilmeldt kongresfesten. Eksterne gæster er tilmeldt i henhold til egne tilmeldinger. Tilhørere kan købe billet til kongresfesten, så længe der er plads. Prisen er 1.000 kr. for ’all inclusive’. 

Forplejning under kongressen?

Hvis du allerede ankommer om søndagen, sørger sektoren for at bestille aftensmad. Afdelingerne sørger for at arrangere spisning (aftensmad) mandag aften. Tjek eventuelt med din sektor/afdeling.

Forbundet sørger for: 
 • Morgenmad på hotellerne (ved værelser booket via Forbundet)
 • Formiddagsforplejning, frokost og eftermiddagsforplejning på kongresstedet
 • Kongresmiddag/fest for de tilmeldte om tirsdagen

Hvis man har allergier eller der er andre forhold, som vi skal være opmærksomme på med hensyn til forplejningen, så giv besked på HKKONGRES2017@HK.DK.

Kaffe/bar
Der vil være kaffe/te/frugt/kildevand i foyeren samt en bar med mulighed for køb af øl, sodavand, slik m.v. Der er også en bar i foyeren på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Kan vi låne et mødelokale under kongressen?

Afdelinger, sektorer, landsforeninger mv. har mulighed for at låne et mødelokale på kongresstedet. Mødelokaler kan bookes inden kongressen på HKKONGRES2017@HK.DK og under kongressen i kongresbureauet i lobbyen.

Internet

Der er trådløst internet i hele kongrescenteret. Du skal logge på netværket "HK Danmark" og skrive adgangskoden "Kongres2017".

Kan jeg få tabt arbejdsfortjeneste?

Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste mod dokumentation af løntab til delegerede og observatører, der ikke har fået bevilget tjenestefrihed eller frihed med løn til at deltage i kongressen. HK Danmark dækker udgifterne vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Find blanketten i kongres-app’en eller få den udleveret i kongresbureauet under kongressen.

Servicefunktioner

Under kongressen er der følgende servicefunktioner og ansvarsfordeling:

Kongresansvarlig: Gert Skov

Kongressekretariat/kongresbureau: Christina Friberg

 • Sekretariat for kongressen
 • Udstedelse af tilhørerkort
 • Praktiske spørgsmål
Kontaktperson for gæster: Kitt Winther

Praktik i kongressalen: Gitte Nielsen

Presse: Birgitte Hougaard

Protokol: Dorte B. Rasmussen
 • Der udarbejdes en elektronisk protokol med billede og lyd af kongressens forhandlinger, som lægges på hk.dk. Herudover vil der blive udarbejdet en oversigt over vedtagne beslutninger, der efter dagens forhandlinger lægges i app’en og på kongressitet.
Stande: Lone Søe
 • Koordinering af standene  
Talere og kongrestema: Eske Vinther-Jensen

Teknik: Michael Matz

Underholdning og kongresfest: Jakob Feilberg Jørgensen

Afbud og kontakt vedrørende kongressen