skriftlig beretning 

Den skriftlige beretning har fokus på alt det, der er sket siden sidste kongres.