Tema for kongressen

”Sammen for fremtiden” er temaet for HK’s 32. ordinære kongres, der finder sted den 23.-25. oktober 2017 i Scandinavian Congress Center i Aarhus.

Under den overskrift skal de kongresdelegerede forholde sig til retningen for og prioriteringen af HK’s arbejde på 3 niveauer i perioden 2018-2021:
 
  1. Hvad skal HK’s politiske holdninger og prioriteringer være i forhold til at påvirke udviklingen og reguleringen under ”den 4. industrielle revolution” og i forhold til at finde svar på spørgsmålet om, hvordan der sikres vækst og velstand i Danmark på en måde, hvor der fortsat er mange jobs til HK’eren?

  2. Hvad skal HK tilbyde medlemmerne, så de føler sig hjulpet godt ind i fremtiden og så de har mulighed for at få uddannelse, kompetencer og vilkår, der gør dem til en del af udviklingen og ikke et offer for den?

  3. Hvad betyder det for HK, når verdenen og virksomhederne forandrer sig?