Som medlem af HK får du indflydelse på dit arbejdsliv, og du er sikret, både når du oplever modgang i dit job, når du vil udvikle dig i jobbet.

Du får:
Indflydelse nu og i fremtiden

Som medlem stemmer du om de nye overenskomster. Jo flere stemmer HK har, jo stærkere står vi i forhold til arbejdsgiverne. Og næste gang vi skal forhandle overenskomster, kan du være med til at bestemme, hvilke krav vi skal stille til arbejdsgiverne.

Overenskomsterne på industriens område, som lægger niveauet for hele det private arbejdsmarked, er faldet på plads.

Industriforliget indeholder blandt andet:

  • Fritvalgs Lønkontoen stiger fra 7 til 9 %.
  • Arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag stiger fra 8 til 10%, mens medarbejders falder fra 4 til 2 %.
  • Barselsorlov med fuld løn udvides med 4 uger.
  • Elevlønningerne stiger i alt 8 %.
  • Tillidsrepræsentanter styrkes.

Din fagforening
Medlemskab handler selvfølgelig først og fremmest om dine løn- og arbejdsvilkår og dine rettigheder som lønmodtager. Og vi har din ryg, hvis du får problemer i dit ansættelsesforhold. Men du kan også få råd og vejledning om indretning af arbejdspladsen, hjemmearbejde, karriere, trivsel, stress mm.

Lige nu
Skulle overenskomstfornyelsen ende med en storkonflikt, så behøver du som medlem ikke bekymre dig om, hvorvidt du kan betale dine regninger. Hvis du bliver konfliktramt - enten fordi du bliver udtaget til strejke, eller fordi din arbejdsgiver lockouter dig - så kan du få konfliktstøtte*, hvis du opfylder betingelserne.

Du skal være betalende medlem af HK mindst en måned, inden en eventuel storkonflikt bryder ud, for at kunne få konfliktstøtte. Vi anbefaler, at du melder dig ind senest 24. marts 2023.

På HK Privat og HK Handels temasider om OK23 kan du læse mere om overenskomstforhandlingerne:

Vælg HK Handels temaside


Vælg HK Privats temaside

Om HK Handel: Fagforening for dig, der arbejder i butik, på kontor og lager i handelsbranchen.

Om HK Privat: Fagforening for dig, der er privatansat, fx administrativ medarbejder, laborant, it-medarbejder, grafiker, tandklinikassistent og mange andre.

Er du i tvivl om, hvor du hører til, kan du altid ringe til den lokale HK-afdeling på 70 11 45 45.

*Lønnen eller rettere konfliktstøtten svarer til din sædvanlige løn med fritvalgskonto, kvalifikations- og funktionstillæg og fast påregnelige tillæg (nattillæg, weekendtillæg, aftentillæg mm.). Der medregnes ikke merarbejde, overarbejde, ferietillæg, pensionsbidrag mm.