HK.dk logo

Alt om overenskomst-forhandlingerne 2017

29. november 2016  |  HK Handel  |   |   | 

Urafstemningen er slut, og medlemmerne stemte JA. Tusind tak til alle jer, der har stemt. I har været med til at skabe urafstemningshistorie i HK Handel med en historisk høj stemmeprocent på 40,1.

HK Handels urafstemning 2017 er slut. Tak for din stemme!
Det blev et ja til de nye overenskomster. 80,6 procent af HK Handels medlemmer har stemt ja til de nye overenskomster, 19,4 procent har stemt nej. 

Tusind tak til alle jer, der har stemt til urafstemningen. I har været med til at skabe urafstemningshistorie i HK Handel med en historisk høj stemmeprocent på 40,1.

Formand for HK Handel, Per Tønnesen, er begejstret over, at det er lykkedes at hæve stemmeprocenten:
”Det er et resultat, der overgår vores forventninger, og det viser, at der er stor interesse for arbejdsvilkår og lønforhold ude på arbejdspladserne. Samtidig sender en høj stemmeprocent et vigtigt signal til arbejdsgiverne om, at medlemmerne engagerer sig og tager stilling til deres løn- og arbejdsvilkår i de kommende tre år,” siger Per Tønnesen

Se det nye i overenskomsterne: (Links er forældet) 

 

Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

 

Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

 

Butiksoverenskomsten med DIO II

 

Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service med DIO II

 

Virksomhedsoverenskomsten med FTZ Autodele og Værktøj A/S

 

Servicestationsoverenskomsten med Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA)

 

Kontor- og lageroverenskomsten med Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA)

 

Scandlines Catering overenskomsten med HORESTA

 

Funktionæroverenskomsten med Dansk Industri

 

Dansk Byggeri, Autobranchens Arbejdsgiverforening, 
Glarmesterlauget, Danske Malermestre, DS Håndværk & Industri,
Grafisk Arbejdsgiverforening og Danske Mediers 
Arbejdsgiverforening

 Mæglingsforslag fra forligsmanden

Mæglingsforslag fra forligsmanden

Medlemmer omfattet af butiksoverenskomsten mellem Coop Danmark A/S/Irma skal stemme inden den 7. juni klokken 10.00.

Medlemmer omfattet af overenskomsten mellem Storbutikkernes Forhandlingsudvalg (SFU) og HK HANDEL og overenskomsten mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening (BA) og HK HANDEL kan se mere her. (Linket er forældet) 

Medlemmer omfattet af følgende overenskomster skal stemme senere, når disse overenskomster er forhandlet færdig:
 • Mellemlederoverenskomsten mellem Coop Danmark A/S og HK HANDEL
 • Kontor-/lageroverenskomsten mellem Coop Danmark A/S og HK HANDEL

Er du dækket af overenskomsten mellem HK HANDEL og Danske Slagtermestre, så klik her for at stemme og se resultatet.  (Linket er forældet)

Torsdag 16. marts 2017: Medarbejderne hos FTZ har nu også fået en ny overenskomst med klare forbedringer. Blandt andet får FTZ-medarbejderne en fordobling af fritvalgslønkontoen, børnefamilierne og seniorerne får bedre forhold, og medarbejderne får et uddannelsesløft. Ansatte på servicestationerne har også fået nye overenskomster. Medarbejderne på servicestationerne kan blandt andet se frem til en fordobling af den særlige opsparing, og børnefamilierne og seniorerne får bedre forhold.

Fredag 10. marts 2017: Godt 5.000 medarbejdere, der er dækket af Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service med DIO II har fået ny overenskomst.

Mandag 6. marts 2017: Butiksansatte, der er omfattet af Butiksoverenskomsten med DIO II, har også fået ny overenskomst. Nattillæg, højere mindsteløn og en fordobling af fritvalgslønkontoen. Det er nogle af resultaterne i den aftale, HK Handel og DIO II netop er nået frem til.

Fredag 24. februar 2017: Fredag eftermiddag er der indgået nye overenskomstaftaler for i alt 186.000 medarbejdere på butiks-, kontor- og lagerområdet. Aftalerne indeholder forbedringer på blandt andet løn, seniorordninger, forældreorlov, uddannelse, børns sygdom og vikararbejde.

- Vi har fået en aftale om Butiksoverenskomsten, der imødekommer vores ønske om, at medarbejderne skal have en mærkbar økonomisk kompensation for natarbejde. Derudover er det meget tilfredsstillende, at vi er enige med Dansk Erhverv om at oprette et fælles sekretariat, der skal analysere og afdække, hvordan digitalisering, automatisering og e-handel forandrer branchen – og ikke mindst hvilke kompetencer medarbejderne skal have for at imødekomme virksomhedernes krav, siger Per Tønnesen, formand for HK Handel.

Torsdag 23. februar 2017: Et nyt forsøg på at nå en aftale om nye overenskomster til 186.000 medarbejdere på butiks- kontor- og lagerområdet endte torsdag aften uden resultat. Der er ikke aftalt nye forhandlinger.

Onsdag 22. februar 2017: HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver er blevet enige om at genoptage forhandlingerne om overenskomster for i alt 186.000 handelsansatte. Forhandlingerne genoptages torsdag 23. februar.

Lørdag 18. februar 2017: Efter mere end halvandet døgns forhandlinger er HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver gået fra hinanden uden et resultat. Det er endnu ikke aftalt om - og i givet fald hvornår - parterne mødes igen.

Fredag 17. februar 2017: HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver går i gang med at forhandle Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 

Fredag 16. december 2016: HK Handel udvekslede krav med Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Følg med her på siden, som vi løbende opdaterer med al info om forhandlingerne og urafstemningerne. 

Derfor er det vigtigt at have en overenskomst


I Danmark har vi ingen generel lønmodtagerlov, så hvis det ikke var for overenskomster, skulle du blandt andet selv forhandle mindsteløn, arbejdstid og barns første sygedag med din arbejdsgiver.

Det kan du blandt andet takke overenskomsten for:
 • Mindsteløn
 • Ekstra løn ved overarbejde og skæve arbejdstider
 • Ret til en sjette ferieuge hvert år
 • Pension
 • Ret til lønforhandling
 • Fri med løn på barnets første sygedag og under hospitalsophold
 • Ret til selvvalgt uddannelse, 37 timers arbejdsuge og sikring af weekendfrihed
 • Løn under barsel

Det har overenskomsten skaffet dig

HK HANDEL har gennem overenskomsten skaffet medlemmerne grundlæggende forbedringer i arbejdslivet. Her er nogle af højdepunkterne:

Årstals GIF

Illustrationer: Stine Spedsbjerg


 • 1971: Overtidsbetaling
 • 1973: Ens lønsatser for mænd og kvinder
 • 1983: Barns første sygedag
 • 1987: 37 timers arbejdsuge
 • 1991: Ret til minimum en uges efteruddannelse
 • 1993: Arbejdsmarkedspension
 • 1997: Løn under barsel
 • 1997: Faglært minimalløn
 • 2000: 5 ekstra feriefridage med løn
 • 2004: Barselsfond
 • 2007: Fritvalgs Lønkonto
 • 2007: Ret til en uges selvvalgt uddannelse
 • 2007: Kompensation til tillidsrepræsentanter
 • 2010: Ret til to ugers selvvalgt uddannelse
 • 2012: Erstatningsfri på helligdage til butiksansatte
 • 2014: Ekstra uddannelse og vejledning ved opsigelse, ekstra procent på fritvalgslønkontoen og længere forældreorlov


HK Handel OK17

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem