HK.dk logo

Deltagerliste

22. september 2016  |  HK Handel  | 

 

                       
Delegerede   Nr Bord  Plads   Fornavn  Efternavn  
    1  1  1  Per  Tønnesen  Sektorformand
    2  1  2  Kim  Simonsen  Forbundsformand/HB
    3  1  3  Mette  Kindberg  Forbundsnæstformand/HB
             
 HK Hovedstaden   4  1  4  Mette  Høgh  Sektorbestyrelse
    5  1  5  Jesper  Hansen   
    6  1  6  Annemarie  Jacobsen  
    7  2  1  Manuela  Stein  
    8  2  2  Anette  Christensen  
    9  2  3  Ann  Steckmetz  
   10   2  4  Arne  Larsen  
   11  2  5  Charlotte  Malinowski  
   12  2  6  Christina  Jensen  
   13  3  1  Erik Martinus  Jensen  
   14  3  2  Vibeke  Klit Larsen  
   15  3  3  Grethe  Ziegler Bigum  
   16  3  4  Tony  Schapiro  
   17  3  5  Hanne  Schou Rønning  
   18  3  6  Kirsten  Svensson Otskov  
   19  4  1  Leon  Scavenius Rasmussen  
   20  4  2  Lise Berit  Jakobsen  
   21  4  3  Lena  Kofoed  
   22  4  4  Maj-Britt  Wiinblad  
   23   4  5  Maria  Corfitsen  
   24  4  6  Melisa  Hotilovac  
   25  5  1  Morten  Seydel Lausten  
   26  5  2  Naya Amalie  Ulrich  
   27  5   5  Pernille  Wiinholdt Stokholm  
   28  5  4  Pernille Birgit  Tingberg  
   29  5  5  Pernille  Seeberg Züberlein  
   30  5  6  Randi  Skov  
   31  6  1  Sonni  Veggerby Bährentz  
   32   6  2  Stefan  Zimling Vedersø  
   33  6  3   Stefan  Bech  
   34  6  4  Susanne  Buch  
   35  6  5  Tina  Flowers  
   36  6  6  Annemarie  Klitfod  
   37  7  1  Rikke  Debois  
   38  7  2  Kristian  Krogh Pedersen  
   39  7  3   Hanna  Falck Bedsted  
   40  7  4  Hans-Jørgen  Larsen  
   41  7  5  Malene  Jalris  
   42  7  6  Lene  Jakobsen  
   43  8  1  Sidsel Benedikte  Johnsen  
   44  8  2  Teis Bo  Rasmussen  
   45  8  3  Tina  Bovin Burmester  
   46  8  4  Birgitta  Kajn  
   47  8  5  Claus  Solvig  
   48  8  6  Hanne Birgitte  Jønch Pedersen  
   49  9  1  Vivi Lyngaa  Bærtelsen-Bruun  
   50  9  2  Helle  E.Kristiansen  
   51  9  3  Anne Mette  Gulmann  
   52   9  4  Pernille  Stilling Reichenbach  
   53  9  5  Inger  Susanne Gorosch  
   54  9  6  Irene Marie  Høeg  
   55   10  1  Liselotte  Lund  
             
  Nr   Bord  Plads  Fornavn  Efternavn  
   56  10  2  Lone  H. Hauritz  
   57  10  3  Sabrina Maria  Fejerskov Markland  
   58  10  4  Tina  Bøggild  
   59  10  5  Charlotte Elisabet  Petersson  
   60  10  6  Michael Henrik  Scholes Goos  
   61   11  1  Jane  Pedersen  
   62  11  2  Hanne  Meldgaard Kjøng  Irma
   63  11  3  Ulla  Jensen  Irma/SB
   64  11  4  Lars  Lippert Laursen  Dansk Supermarked/SB
   65  11  5  Zascha  Lund Jørgensen  Dansk Supermarked
   66  11  6  Stine  Mikkelsen  SBL
   67  12  1  Brian  Petersen  Coop Butik
   68  12  2   Maj-Britt  Milsted  Grafisk Kommunikation
   69  12   3  Susanne  Bahne Hansen  Dansk Laborantforening
             
 Sjælland  70  12  4  Helle  Friis  Sektorbestyrelse
   71  12  5  Mette  Larsen  
   72  12  6  Birger  Hansen  
   73  13  1  Lene  Kaarup  
   74  13  2  Poul  Jensen  
   75  13  3  Kirsten  E. Lund  
   76  13  4  Svend  M. Jeppesen  
   77  13  5  Anette  Berner Jensen  
   78  13  6  Jørn  Petersen  
   79  14  1  Anita  Binger  
   80  14  2  Nina  Jean Andersen  
   81  14  3  Tove  Bay  
   82  14  4  Bettina  Lindhoff Jørsensen  
   83   14  5  Lene  Riel Glæsner  
   84  14  6  Hans-Jørgen  Jensen  
   85  15  1  Lene  Lykkestrand  
   86  15  2  Ella  Nyholm  
   87  15  3  Niels  Aggerholm  
   88  15  4  Dianne  S. Sørensen  
   89  15  5  Jeanette  Virt  
   90  15  6  Lene  Andersen  
   91  16  1  Tom  Hollenborg  
   92  16  2  Brian  Larsen Frausing  
   93  16  3  Jane  Anita Olsen  
   94  16  4  Janni  Bache  
             
 Midt  95  16  5  Pia  Thurøe  Sektorbestyrelse
   96  16  6  Rikke  Ellekjær Jørgensen  
   97  17  1  Ina  Hansen  
   98  17  2  Anette  Sejer Thrane  
   99  17  3  Finn

 Strandby Hansen

 
   100  17  4  Christina  Elisa Leth  
   101  17  5  Jørgen  Benny Madsen  
   102  17  6  Marianne  Adal Madsen  
   103  18  1   Jonna  Pedersen  
   104  18  2  Charlotte  Beese Nielsen  
   105  18  3  Nina  Sebald Nielsen  
   106  18  4  Isabella  Sandahl  
   107  18  5  Margrethe  Sparre  
   108  18  6  Anna Marie  Lyrhøj  
   109  19  1  Jens  Løkke Pedersen  
   110  19  2  Tina  Pihl Ernstsen  
   111  19  3   Jan  Villsen Eshøj  
             
   Nr  Bord  Plads  Fornavn  Efternavn  
   112  19  4  Morten  Kronborg Jensen  
   113  19  5  Susanne  Hautorp Sørensen  
   114  19  6  Signe  Orthmann Rasmussen  
   115  20  1   Jesper  Rudolf Lauanni  
   116  20  2  Annette  Wacherhagen Pallesen  
             
 Sydjylland  117  20  3  Hanne  Kærgård Mathiasen  Næstformand/sektorbest.
   118  20  4  Pia  Klint Mortensen  
   119  20  5  Erik  Grambow  
   120  20  6  Jørgen  Lindegård Madsen  
   121  21  1  Vibeke  Kjær Jespersen  
   122  21  2  Lone  Marianne Hansen  
   123  21  3  Lone  Schack  
   124  21  4  Mette  Clauslund  
   125  21  5  Angelika  Bertelsen  
   126  21  6  Jens  Alfred Sørensen  
   127  22  1  Birte  Jahn Andersen  
   128  22  2  Per  Elmer Bøgekvist  
   129  22  3  Karin  Marie Bundesen  
   130  22  4  Helle  Smidt Olesen  
   131  22  5  Carsten  Wilhelm Bagger  
   132  22  6  Allan  Ringtved Danielsen  
   133  23  1  Marianne  Gøttig  
   134  23  2  Birgit  Kristensen  
   135  23  3  Ian  Holmberg  
   136  23  4  Jimmy  Harbo  
   137  23  5  Pernille  Bergmann Jepsen  
   138  23  6  René  Hartvig Nielsen  
   139  24  1  Maj-Britt  Petersen  
   140  24  2  Verner  Boje Madsen  
   141  24  3  Lene  Vormslev Hansen  
   142  24  4  Lene  Enemark Misch Riley  
   143  24  5  Ulla  Phillip Moth  
   144  24  6  Vibeke  Friis  
   145  25  1  Karen  Østermark Nielsen  
   146  25  2  Lene  Backmann  
   147  25  3  Helle  Beck  Dansk Supermarked
   148  25  4  David  Kjær Funding  Coop Leder
   149  25  5  Per  R. N. Nielsen  SamData
             
 Østjylland  150  26  1  Cliff  Præstegaard  Sektorbestyrelse
   151  26  2  Anna-Grethe  Robertsen  
   152  26  3  Kamilla  V. Koch  
   153  26  4  Annika Johane  H. Christensen  
   154  26  5  Bente  Haumann Roed  
   155  26  6  Birthe  M. Kristensen  
   156  27  1  Eva  Ingemann Hansen  
   157  27  2  Grete  Kirk Olsen  
   158  27  3  Hanne  Thinggaard  
   159  27  4   Heidi  Dyrholm Jensen  
   160  27  5  Helle  Kjær Antonsen  
   161  27  6  Iben  Christine Dam  
   162  28  1   Inger  Jakobsen  
   163  28  2  Irene Marie  K. Kristensen  
   164  28  3   Jeanette  Faber  
   165  28  4  Jørgen  Bonde Jensen  
   166  28  5  Karina  W. Andersen  
   167  28  6  Lærke  Hedegaard Mathiasen  
             
   Nr  Bord  Plads  Fornavn  Efternavn  
   168  29  1  Mai-Britt  Halberg Navne  
   169  29  2  Marianne  Bæk Hansen  
   170  29  3  Mogens  Andersen  
   171  29  4  Palle  Laursen  
   172  29  5  Per  Jørgensen  
   173  29  6  Pernille  Max Andersen  
   174  30  1  Pia  Dyrholm Bendtsen  
   175  30  2  Susanne  Espensen Skov  
   176  30  3  Søren  Laursen  
   177  30  4  Troels  Breiner Nielsen  
   178  30  5  Vibeke  Snabe Buch  
   179  30  6  Vinni  K. H. Enevoldsen  
   180  31  1  Lea  Lund  
   181  31  2  Marianne  Olsen  Dansk Supermarked
   182  31  3   Søren   Vestergaard  Dansk Supermarked
   183  31  4  Peter  Bech Epstein  Dansk Supermarked
   184  31  5  Birgitte  Kjeldgaard Hesselberg  SBL/SB
   185  31  6  Simon  Winther Christensen  CKL
   186  32  1  Jette Lilian  Frederiksen  Magasin
             
 Midtvest  187  32  2  Susanne  Sommerlund  Sektorbestyrelse
   188  32  3  Peder  Stage Knudsen  
   189  32  4  Ulla  Larsen  
   190  32  5  Mette  Skød Kristensen  
   191  32  6  Karina  Storgaard Hansen  
   192  33  1  Jesper  Lykke Andersen  
   193  33  2  René  Justesen  
   194  33  3  Søren  Astrup Madsen  
   195  33  4  Susanne  Lunde Andersen  
   196  33  5  Kristen  Tange Mortensen  
   197  33  6  Allan  Egelund Larsen  
   198  34  1  Maj-Britt  Dalsgaard  
   199  34  2  Pia  Frølund  
   200  34  3  Lotte  Lyngby Jepsen  
   201  34  4  Mia  Persson  
   202  34  5  Joan  Leth Ottesen  
   203  34  6  Vivi  Mortensen  
   204  35  1  Gabriella  Dalby  
   205  35  2  Danni  Barslund  
   206  35  3  Frank  Agger Christensen  
             
 Nordjylland  207  35  4  Kate  Ziegler  Sektorbestyrelse
   208  35  5  Tina  Falk Mathiasen  
   209  35  6  Lisette Bell  Enevoldsen  
   210  36  1  Ane  Thomsen  
   211  36  2  Randi  Offersøy  
   212  36  3  Ellen  Agerthøj  
   213  36  4  André  Osnes  
   214  36  5  Pia  Dam Krogh  
   215  36  6  Gyde  Andersen  
   216  37  1  Lone  Pedersen  
   217  37  2  Mette  Christensen   
   218  37  3  Rikke   Frydenlund  
   219  37  4  Janne  Vinter Pedersen  
   220  37  5  Anette  Oehlenschlæger  
   221  37  6  Kenneth  Børgesson  
   222  38  1  Kim  Graversen  
   223  38  2  Jesper  Dobois Laursen  
             
   Nr  Bord  Plads  Fornavn  Efternavn  
   224  38  3  John  Thomsen  
   225  38  4  Helle  Bengtson  
   226  38  5  Peter  Skriver Nielsen  
   227  39  1  Christian  Damborg Knudsen  
   228  39  2  Mette  Lyngby  
   229  39  3  Helle  Mathiasen  
   230  39  4  Helle  Espersen  
   231  39  5  Anita  Gyldendahl Jensen  
   232  40  1  Thea  Christoffersen  
   233  40  2  Wayne  M. Planin  
   234  40  3  Elin  Smalbro Jensen  Dansk Supermarked
   235  40  4  Helle  Kaas Mortensen  Dansk Supermarked
             
 Observatører  300  41  1  Rita  C. Bundgaard  Sektorformand
   301  41  2  Bodil  Otto  Sektorformand
   302  41  3  Simon  Tøgern  Sektorformand
   303  41  4  Christian  Grønnemark  Afdelingsformand
   304  41  5  Carsten  Bloch Nielsen  Afdelingsformand
   305  41  6  Jesper  Thorup  Afdelingsformand
   306  41  7  Mette  Lyndgaard Pedersen  Afdelingsformand
   307  41  8  Ole  Kjær  Afdelingsformand
   308  41  9  Karin  Østerby  Afdelingsformand
   309  41  10  Martin  Rasmussen  Afdelingsformand
   310  41  11  Mads  Malik Knudsen

 Ungdomssekretær

   311  41  12  Tove  Kirsten Hesdam  Kongresvalgt revisor
             
 HK-gæster  400  41  13  Peter  Raben  Næstformand
   401  41  14  Mads  Samsing  Næstformand
   402  41  15  Marianne  Vind  Næstformand
   403  41  16  Henning  Pedersen  Sektorchef
   404  41  17  Jan Erik  Rasmussen

 Sektorchef

   405  41  18  Søren  Christensen  Sektorchef
   406  41  19  Villy  Dyhr  Forbundssekretær
   407  41  20  Arne  Jørgensen  Kontorchef
   408  41  21  Berit  Kjærgaard  Kontorchef
   409  41  22  Berit  Dehli  Kontorchef
   410  41  23  Torben  Dreyer  Kontorchef
   411  41  24  Jørgen  Andersen  Kontorchef
   412  41  25  Bo  Gatzwiller  Direktør - A-kassen
   413  42  25  Niclas  M. Rasmussen  Faglig chef
   414  42  24   Vivi  Rasmussen Hvid  Faglig chef
   415  42  23  Tina  Andersen  Faglig chef
   416  42  22  Kirsti  Hansen Demény  Faglig chef
   417  42  21  Claus  Gade Hansen  Faglig chef
             
 Danske gæster  418  42  20  Laurits  Rønn  Dansk Erhverv
   419  42  19  Mads  Andersen  3F
   420  42  18  Claus  Jensen  Dansk Metal
   421  42  17  Morten  Skov Christiansen  LO
   422  42  16  Ole  Wehlast  NNF
   423  42  15  Jørgen  Hoppe  HK HANDEL
   424  42  14  Herdis  Poulsen  HK HANDEL
   425  42  13  Bjarne  Petersen  HK HANDEL
   426  42  12  Sten  Lykkebo  HK HANDEL
   427  42  11  Bent   Knap  HK HANDEL
   428  42  10  Maja  Odgaard  HK HANDEL
             
   Nr  Bord  Plads  Fornavn  Efternavn  

 Udenlandske

gæster

 429  42  0  Alke  Boessiger  UNI
   430  42  1  Orhan  Akman  UNI
   431  42  2  Scott  Courtney  SEIU
   432  42  3  David  Chu  Change to Win
   433  42  4  Stuart  Appelbaum  UFCW
   434  42  5  Mia  Suominen  Servicefacket PAM
   435  42  6  Peter  Hellberg  Unionen
   436  42  7  Gudbrandur  Einarsson  LIV
   437  42  8  Trine Lise  Sundnes  HK Norge
   438  42  9  Susanna  Gideonsson  Handels
             
 Tilhørere            
             
 HK Hovedstaden  500      Sine  Højby Nielsen  
   504      Mai Britt  Tang  
   505      Trine  Heiberg  
   506      Anja Camilla  Jensen  
   507      Benjamin  Yaw  
   543      Mathias  Pedersen  
   544      Sofie  Berg Axelsen  
   545      Jakob  Dauberg  
             
 HK Sjælland  508      Lotte  Høgh  
   509      Berit  Carlsen  
   510      Gabi  Plugge  
   511      Nickie  G. Wærnskjold  
   512      Heidi  Colberg Jensen  
   513      Rikke  Z. Grøndal  
   514      Birgitte  Jepsen  
             
 HK Østjylland  515      Connie  Lassen  
   516      Mia  Vejrum  
   517      Lone  Kiel  
   518      Mia  Ravn  
             
 HK Nordjylland  521      Cecilie  Rosendal  
   522      Kristine  Lindhardt  
   523      Gitte  Eskerod  
   524      Rasmus  Jensen  
   525      Peter  Sørensen  
   526      Pau  Thorsen  
   527      Annie  Froulund  
   528      Lis  Thomsen  
   529      Frank  Nielsen  
             
 HK Sydjylland  530      Karsten  Kjeldsen  
             
 HK Midtvest  531      Irene  Kjelde  
             
 HK Midt  532      Mads  Vangsgaard  
   533      Bettina  Larsen  
   534      Henriette  Findshøj  
   535      Claus  Jon Steinhaugen  
   536      Nikita  Chawla  
   537      Ole  Pedersen  
   542      Peter  Storm Enemærke  
             
   Nr  Bord  Plads  Fornavn  Efternavn  
 Andre  538      Gert  Skov  
   539      Lars  Kristiansen  
   540      Peter  James Stark  
   541      Birgitte  Hougaard  
   546      Henrik  Hofman  
             
 Tolke        Jan  Als Johansen  
         Jørgen  Engra  
             
             
             
             
             
             
             
             

Handel


Aktuelt


Egon Olsen eller panikshopperen? Kend julens 6 kundetyper

Der er masser af udfordringer ved at arbejde i butik til daglig. Men når 24. december nærmer sig,...

Handel

Butiksansat: Arbejdstid i julen 2016

Har du tjek på, om du arbejder for meget i julen, eller om du får de tillæg, du har ret til? Se...

Arbejdstid Handel

Overenskomstkrav: Hvad vil du helst have forbedret i dit arbejdsliv?

Du kan være med til at bestemme, hvilke forbedringer af dit og dine kollegers arbejdsliv, HK...

OK2017 Overenskomst Handel

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Løft dit arbejdsliv med uddannelse

Uddannelse giver højere løn, lavere ledighed og mere attraktive jobs. Og så giver din...

Handel

Månedens tillidsrepræsentant: HK er ikke noget uden dig

Lasse Laursen fra Føtex Ballerup opfordrer andre tillidsrepræsentanter til at bruge HK noget...

Handel Tillidsrepræsentant

Månedens tillidsrepræsentant: Facebook er et godt arbejdsredskab

Gert Torstensson, formand for Landsklubben Dansk Supermarked og tillidsrepræsentant i føtex Egå,...

Handel

 Se flere artikler
Aktuelt

Egon Olsen eller panikshopperen? Kend julens 6 kundetyper

Der er masser af udfordringer ved at arbejde i butik til daglig. Men når 24. december nærmer sig,...

Handel

Butiksansat: Arbejdstid i julen 2016

Har du tjek på, om du arbejder for meget i julen, eller om du får de tillæg, du har ret til? Se...

Arbejdstid Handel

Overenskomstkrav: Hvad vil du helst have forbedret i dit arbejdsliv?

Du kan være med til at bestemme, hvilke forbedringer af dit og dine kollegers arbejdsliv, HK...

OK2017 Overenskomst Handel

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Løft dit arbejdsliv med uddannelse

Uddannelse giver højere løn, lavere ledighed og mere attraktive jobs. Og så giver din...

Handel

Månedens tillidsrepræsentant: HK er ikke noget uden dig

Lasse Laursen fra Føtex Ballerup opfordrer andre tillidsrepræsentanter til at bruge HK noget...

Handel Tillidsrepræsentant

Månedens tillidsrepræsentant: Facebook er et godt arbejdsredskab

Gert Torstensson, formand for Landsklubben Dansk Supermarked og tillidsrepræsentant i føtex Egå,...

Handel

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk