HK.dk logo

 |  HK Privat  | 

Flere skal have adgang til mere uddannelse

Simon Tøgern, formand for HK/Privat, fortæller om sine politiske mål.

Flere skal være dækket af overenskomster, flere skal have adgang til efteruddannelse, og dagpengesystemet skal gentænkes. Simon Tøgern genopstiller som HK/Privats formand ved sektorens kongres i november. Læs her, hvad han vil arbejde på i de kommende fire år.

Hvad er du personligt mest stolt over at have bedrevet som formand de seneste fire år?
- Det er, at vi et langt stykke hen ad vejen er lykkedes med at placere HK/Privat langt mere centralt i politiske sammenhænge. Det gælder internt i HK, i CO-industri, LO og på hele den landspolitiske scene. Det skyldes flere successer. Vi har prioriteret at spille ud med initiativer; vi har haft en heldig hånd med at kommunikere det ud; vi har styrket medlemmernes pension med Pension for Funktionærer (PFF); vi har dokumenteret vores tyngde ved urafstemningen til overenskomstforhandlingerne og ikke mindst, at vi som det første af de store forbund i LO har knækket kurven og skabt medlemsfremgang.

Hvad er din ambitioner for HK/Privats medlemsudvikling de kommende fire år? Går det godt nok?
- Det skal gå stærkere. Vi skal fastholde vores linje og fokus på organisering i alle sammenhænge. Hvis man sammenligner med 2011, hvor der var tendenser til panik, så er der brugt mange kræfter på organisering, og vi er nået langt - ikke mindst i forhold til organisering af studerende. Øget medlemsudvikling er afgørende for vores styrke. Noget af det nye, som vi kun har set en forsmag på indtil videre, er fagstrategien. Den genererer som sådan ikke nye medlemmer, men øger kvaliteten af et medlemskab. Men det er klart, at en god fagforening også tiltrækker nye mennesker.

Hvad mener du, at HK/Privats medlemmer får ud af den nye fagstrategi?
- De vil løbende blive tilbudt aktiviteter, som retter sig direkte mod deres faglighed. Det er aktiviteter af høj kvalitet, og der vil være mange af dem. Vi snakker ikke kurser i Excel, men aktiviteter, som tager højde for de udfordringer, vi ved, at HK’erne står over for i fremtiden inden for deres respektive fagområde. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har taget alt for lang tid at nå hertil. Jeg har simpelthen ikke nogen forklaring på, hvorfor der i HK ikke har været en tradition for at beskæftige sig med den oprindelige kernegruppes faglighed.

Det lyder dyrt og ressourcekrævende. Hvad er det, HK/Privat skal lave mindre af for at få tid og råd til det?
- Der er til dels blevet prioritet om og afviklet nogle aktiviteter. Mest håndfast kan jeg pege på, at vi har nedlagt tre landsforeninger. Det var ikke så sjov en operation, men det var med til at frigøre ressourcer, hvor vi for de samme midler kan nå ud til langt flere med langt mere. Men overordnet set er HK/Privat i den heldige situation, at vi har samlet et trecifret millionbeløb ind i gode tider. Og offensive tiltag som fagstrategien, som sigter mod at øge kvaliteten af et medlemskab, kan sagtens finansieres af kassen.

Der kommer i hvert fald én omgang overenskomstforhandlinger (i foråret 2017) i den kommende kongresperiode. Hvis det står til dig, hvad kommer der så til at stå i medlemmernes nye overenskomster?
- Min personlige ambition er, at overenskomsterne kommer til at omfatte flere mennesker. Og der kommer vi ikke udenom, at 50 %-reglen er en pestilens. Der er altså ingen som helst rimelighedsforklaring på, at der alene på HK’s område skal gælde nogle særlige regler. Men vi må også bare indse, at det endnu ikke er lykkedes os at snakke os til en afskaffelse med arbejdsgiverne. Så vores tilgang er, at mange forhandlinger ikke lykkedes ved forhandlingsbordet, men mellem forhandlingerne. Og i takt med, at vi har succes med at opfylde 50 %-reglen og få tegnet flere overenskomster, så kommer vi også tættere på, at arbejdsgiverne vil droppe den. Så det arbejde skal vi fortsætte hver eneste dag.

Hvad med de medlemmer, som allerede har overenskomster - hvilke forbedringer i overenskomsten vil du gerne sikre til dem?
- Jeg synes, at kompetencefondene er det vigtigste, vi har skabt i overenskomsterne siden arbejdsmarkedspensionen. Dét, at det er blevet en ret at kunne gå ind og sige til sin arbejdsgiver, at man skal på to, fire eller måske seks ugers efteruddannelse. Det så jeg gerne blive endnu bedre, så flere kan benytte sig af det. Blandt andet ved at få fjernet noget af det bureaukratiske bøvl. Men kan man måske også forestille sig, at vi kan kombinere de individuelle rettigheder med nogle kollektive rettigheder? Hvis der fx skulle være behov for at løfte en hel gruppe medlemmers kompetencer på en arbejdsplads. Derudover forventer jeg, at arbejdsgiverne vil lægge et voldsomt pres på hele spørgsmålet om arbejdstid. Omkring de 37 timer, fleksibilitet og tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Det har der været tilløb til tidligere, og det bliver helt sikkert en diskussion. Her vil jeg gå efter, at den enkelte har reel indflydelse på sin egen arbejdstid - at det ikke bliver et diktat fra ledelsen.

Vores nye beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V), har været administrerende direktør hos modparten, Dansk Arbejdsgiverforening. Hvad er dit vigtigste budskab til ham?
- At jeg mener, at han skal prøve at gentænke hele dagpengesystemet. Et system, som i stedet for at være en fælde skal være en trampolin. Jeg så gerne, at vi fik dagsordenen flyttet fra ”Hvilken forsørgelse skal man have som arbejdsløs?” til ”Hvordan får vi folk styrket ud af systemet?”. Lad os indtage en attitude om, at måske er det godt, at folk i en periode bliver arbejdsløse - vi kan alligevel ikke undgå det - for så har de tid til at efteruddanne sig. Det kræver, at vi har et system, hvor vi går væk fra passiv venten til aktiv forberedelse til det næste job - og øger adgangen til efter- og videreuddannelse til de arbejdsløse. Her snakker vi altså hardcore og reel uddannelse og ikke noget, man lige finder på til lejligheden.

HK/Privats hovedorganisation, LO, holder også kongres i efteråret og skal have ny formand. Hvad mener du, at den kommende formand skal kunne?
- Han eller hun skal kunne håndtere to ekstremt komplicerede opgaver. At styre fagbevægelsen igennem trepartsforhandlingerne, som den nye regering lægger kraftigt op til. Det er meget interessant for HK, for vi er blandt andet enormt optaget af, at adgangen til efteruddannelse bliver bredt ud til flere. En mindst lige så kompliceret proces bliver det at skabe en ny hovedorganisation ved sammenlægning af LO og FTF. Jeg anser det som et must, at en ny LO-formand kommer i mål med det og vil personligt, gøre alt for, at HK fastholder fokus på den opgave. En ny hovedorganisation vil tale med større politisk vægt. Og set konkret fra HK/Privats synspunkt og vores mål om at udvide overenskomstdækningen for privatansatte funktionærer er det afgørende, at vi kommer i nærkontakt med de organisationer under FTF, som organiserer funktionærer.

Hvad har overrasket dig mest ved at være formand for HK/Privat de seneste fire år?
Én af de ting, jeg har erkendt, er, at mine ord bliver tillagt meget større vægt, end da jeg var afdelingsformand (Simon Tøgern var formand for HK It, medie & industri Hovedstaden indtil 2011, red.) Når jeg siger noget, så bliver der sat flere ting i gang, og flere medarbejdere kaster over det. Jeg ved ikke, om det er en overraskelse, men man skal opleve det for at forstå det. Samtidig må jeg tilslutte mig den gamle erkendelse, at den revolutionæres største dyd er tålmodighed. De erkendelser, jeg er nået frem til og synes er de rigtige, dem skal andre måske bruge lige så lang tid på at nå frem til. Men sådan er det med politik.Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk