HK.dk logo

Faget i fokus: Administration

 |  HK Privat

Medlemmer inden for Administration står for koordinering, bestillinger, mødebooking, men kan også sidde med LEAN-projekter, kvalitetssikring med mere. 

Fagområdet Administration

Inger Fog Jensen er sekretær i Viborg Håndbold Klub A/S og  har et job med mange forskellige arbejdsopgaver. Lige fra at åbne post, over kontakt med myndigheder, samarbejdspartnere og frivillige til planlægning af rejser.


Hvem er medlemmerne inden for Administration?
Hovedparten er kvinder. De udgør HK/Privats største og bredeste medlemsgruppe, og man finder dem spredt ud over hele landet. De har titler som fx sekretær, advokatsekretær eller kontorassistent.

Mange er formelt set ansat i en administrativ funktion, men har et ben i mange lejre, da de typisk har stor bredde i arbejdsopgaverne.

De arbejder ofte tæt på ledelsen, og det er ofte dem, der forbinder ledelsesbeslutninger og handlinger - dem, der knytter strategi og praksis. De er kendetegnet ved at handle og få ting fra hånden.De løser mange forskellige arbejdsopgaver, som er centrale for, og at administrationen og virksomheden som helhed kan fungere.

De har en stor stolthed omkring deres faglighed, men kan have svært ved at definere den.

Tilgang til jobbet

De er handlingsorienteret og servicemindede. De arbejder selvstændigt og har en bred samarbejdsflade. De er vant til at have mange bolde i luften og skal have overskud selv i pressede situationer. De løser mange opgaver ad hoc. De løser dem hurtigt og på eget initiativ. Det betyder, at deres rolle ikke altid er tydelig for andre i virksomheden.

Sådan binder de Danmark sammen
De er centrale i forhold til at binde fagligheder, beslutninger og processer sammen på tværs af virksomheden . Den helhed sikrer, at opgaverne løses fra a-z, og at der skabes sammenhæng og værdi i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

De løser de mange store og små opgaver, der får en virksomheds praktiske hverdag til at hænge sammen. De sørger for, at alt er på plads administrativt, så andre medarbejdergrupper kan fokusere på at løse deres kerneopgaver, hvor de skaber mest forretningsmæssig værdi.

Deres viden om kompetencer, processer og systemer - og om kunder og samarbejdspartnere - er stor. Og den er et værdifuld grundlag for virksomhedens beslutningstagere og for både store og små tiltag til udvikling og effektivisering i virksomheden.

Chef om de administratives værdiskabelse: De har en nøglerolle i virksomheden. De er servicemindede og har empati og forståelse for andre - kunder, kolleger, samarbejdspartnere.

Forandringer udfordrer fagligheden

Den administrative funktion er ikke længere en selvfølgelighed. De traditionelle administrative arbejdsopgaver udvikles eller afvikles på grund af automatisering og internationalisering.

Fremtiden kalder på administrative medarbejdere, der er opdateret på de nødvendige digitale systemer og kan kommunikere klart til mange forskellige medarbejdere (også på flere forskellige sprog).

Fremtidens administrative medarbejdere klarer mødebooking, bestillinger og indkaldelser som selvfølgeligheder og holder sig hele tiden opdateret om den nyeste viden om virksomheden.

De er bevidste om deres egen rolle og kan klæde både ledelsen og kollegerne på, så de kan løse deres opgaver bedst muligt. De evner selvledelse og spiller proaktivt ind med deres viden til udvikling og effektivisering i alle former for processer og systemer.

Chefen om de administratives fremtid: Jeg ser en fremtid, hvor der er færre ansatte, men hvor dem, der er, laver mere komplekse og fagligt krævende opgaver.

De fire jobroller inden for Administration

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.


Koordinator
Bindled, der sikrer flow, effektivitet og implementering af beslutninger
 • Er afgørende for den daglige drift og værdiskabelse. Er omdrejningspunkt, når det handler om at binde virksomheden, dens fagligheder og processer sammen internt.
 • Formår at være det praktiske, koordinerende bindeled mellem ledelsesbeslutninger og daglig praksis.
 • Er i samarbejde med ledelse og afdelinger ansvarlig for planlægningen af alle aspekter vedrørende møder og begivenheder i virksomheden.
 
Konsulent
Gør tavs viden værdiskabende og kvalificerer forandring
 • Har størst viden om organisationen og bringer denne proaktivt i spil, hvor den kan skabe værdi for organisationen.
 • Klæder virksomhedens beslutningstager på med viden og indsigter om processer, forretning og kunder.
 • Bidrager til at udfordre og udvikle arbejdsgange og processer.
 
Drifter
Får virksomheden til at hænge sammen
 • Løser de mange brede og forskelligartede opgaver, store som små, der får en virksomheds praktiske hverdag til at hænge sammen. Det gælder allround kontor- og sekretærarbejde, kalenderstyring, koordinering, mødebooking, assistance med forefaldende opgaver i andre dele af virksomheden, besvarelse af telefonopkald, kundebetjening og indkøbsopgaver.
 • Sørger for, at alt er på plads administrativt, så andre kan løse deres opgaver.

Kontrollant
Virksomhedens detektor
 • Sikrer overensstemmelse med etablerede rutiner, arbejdsgange og processer inde for eksempelvis tiltag og systemer.
 • Sikrer datakvalitet i virksomhedens systemer, såsom CRM, økonomi, business intelligence og løn.
 • Sørger for, at kvalitetsniveauer og retningslinjer opretholdes i forretnings- og kommunikationsprocesser.


Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk