HK.dk logo

Faget i fokus: HR

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet HR arbejder med personaleudvikling, rekruttering, personalejura, aftalestof og lønadministration.

Fagområdet HR

Nicoline Nickelsen er HR-konsultent hos Frode Laursen A/S. Her tager hun sig af alt fra rekruttering af elever, administration af timelønsområdet til spørgsmål om personalejura og overenskomstregler.


Fagområdet HR kan opdeles i to grupper. Dem, der arbejder mest systemer og dermed de administrative opgaver, og dem, der arbejder med mest med medarbejderne og dermed med personaleudvikling, kompetenceafklaring, uddannelse osv.

Arbejdsopgaverne inden for fagområdet spænder fra lønadministration til rekruttering, personaleudvikling, jura, ansættelser og bogholderi.

HR- medarbejdere arbejder typisk som lønbogholdere, kontorassistenter, HR-konsulenter eller lønmedarbejdere.

Deres tilgang til jobbet
De er ordentlige og omhyggelige med deres arbejde. De er hjælpsomme og opmærksomme og står klar til at besvare spørgsmål fra medarbejderne. De sikrer at medarbejderne inden for de regler og retningslinjer, der er udstukket, får de bedste vilkår.

Sådan binder de Danmark sammen
De hjælper virksomheden med at få fat i de rigtige medarbejdere, understøtter medarbejderne i deres faglige og personlige udvikling og fungerer ofte som bindeled mellem ledelse og medarbejdere. Andre holder stram styring med lønadministrationen og sikrer, at medarbejderne får løn, feriepenge og personalegoder til tiden.

Det er jo dem, der flytter tingene ift. det daglige praktiske arbejde. De opgaver, vi typisk har, som gruppen varetager, er kundeekspedition, og så er det finansielle opgaver og regnskab. Det kræver stor know-how om virksomhedens produkter, og man skal kunne administrere vores system. Det er typisk et tempofyldt job, der har en daglig cyklus. Tid er en væsentligt faktor.

Forandringer udfordrer fagligheden

Øget effektivisering og automatisering vil udvikle og afvikle nogle af de traditionelle administrative HR-funktioner.

Traditionelle driftsopgaver såsom rapportering af løn, ferie m.m. automatiseres og frigiver ressourcer til andre opgaver. HR-medarbejdernes digitale kompetencer bliver afgørende for at de kan mestre de systemer, som bliver en stadig stigende del af deres faste arbejde.

Fremtiden kalder på færre driftsopgaver, og de driftsopgaver, der bibeholdes, forventes at kræve specialiseret viden om regler og lovgivning på området.

Fremtidens HR medarbejdere arbejder målrettet og projektorienteret og får dybde i deres faglighed. De udvikler sig i retning af at blive mere specialiserede og de indtræder naturligt i rollen som strategisk sparingspartner i udviklingen af både organisation og personale.

De har fingeren på pulsen og indsigt i forretningen og hjælper kolleger og ledelse med at få rekrutteret de rigtige medarbejdere, samtidig med at de sikrer de korrekte arbejdsgange i fx ansættelsesprocesser.

Der kommer nok mere forandring i måden at udføre opgaver på. Der bliver ikke andre opgaver, men det vil handle om, hvordan man løser dem. Der er meget ledelsesrapportering, og man vil tale optimering af det, vi gør i forvejen. Og så er der intern udvikling i forhold til systemer.

De fire jobroller inden for HR

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.


Koordinator
skaber praktiske rammer og handling i udvikling af personale og organisation
 • Sørger for planlægning og koordinering af processer og projekter med tværfaglige samarbejder i virksomheden.
 • Planlægger og gennemfører MUS-samtaler og rekruttering og bistår ved afskedigelser. Herunder jobopslag, samtaler og opfølgning.
 • Sikrer, at nye initiativer som arbejdsgange, politikker og systemer implementeres i virksomheden.

Konsulent
Strategisk sparringspartner i udvikling af organisation og personale
 • Yder rådgivning og sparring til ledelse omkring lovgivning, personalejura og arbejdsmiljø.
 • Bidrager til strategisk udvikling af ledelse, medarbejdere og organisationen med planlægning, udvalg af kurser, interne og eksterne rekrutteringer af medarbejdere m.v. 
 • Er blandt nøglepersonerne i forbindelse med udarbejdelse af personalepolitikker, fysisk og psykisk arbejdsmiljø og koncepter for MUS-samtaler. 
Drift
Styr på systemerne og rette informationer på rette plads
 • Har ansvar for arkivering af medarbejderoplysninger, ansøgere m.m.
 • Er ansvarlig for administration af personale, herunder fx personaleforhold og lønsystemer.
 • Sørger for praktisk afvikling af personale-rekrutteringsrunder.
 • Udarbejder månedsrapporter og andet overblik til virksomhedsledelsen.

Kontrollant
Sikrer systematikken og rammerne
 • Sikrer overholdelse af procedurer og politikker i forhold til løn- og personalesystemer, personale, arbejdsmiljø, overenskomster m.v. 
 • Har ansvar for kvalitetssikring af kontrakter og skriftlig kommunikation i forbindelse med jobopslag og datakvalitet i forbindelse med medarbejderoplysninger.


Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk