HK.dk logo

Faget i fokus: It

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet It arbejder med drift, udvikling og implementering af it-systemer.

Fagområdet it

Stig Lykke Jakobsen er edb-medarbejder hos Dagbladet Information. Hans arbejdsopgaver spænder fra vedligeholdelse og udvikling af it-systemerne til support af kunder og kolleger.


Fagområdet er karakteriseret ved at have mange, der har en videregående uddannelse. It-folkene koncentreret i hovedstadsområdet, og der er en klar overvægt af mænd inden for området.

Flertallet er ansat i store virksomheder med over 250 medarbejdere. Nogle har krævende job, hvor de har ansvar for udvikling og processtyring af it-systemer og strategier knyttet dertil. Andre varetager mere driftsorienterede it-opgaver såsom opsætning og vedligehold af hardware.

De har en klar opfattelse af deres faglighed, som de deler med deres nærmeste kolleger, der typisk har samme funktion. Mange arbejder meget selvstændigt i forhold til medlemmer i andre fagområder.

Deres tilgang til arbejdet
De arbejder fokuseret og er meget løsningsorienterede. Deres tilgang er analytisk, og de arbejder hurtigt for at kunne udbedre fejl. De er hjælpsomme og meget servicemindede både indad til i virksomheden og udad til mod kunderne.

Sådan binder de Danmark sammen
De har øje for den daglige drift og support af it-systemer, men også kan forbinde disse systemer til arbejdsgange og arbejdsprocesser på tværs af afdelinger i virksomheden.

De har oftest et godt kendskab til virksomheden, som kan omsættes til strategiske løsninger, der frigør ressourcer, der kan bruges til at bygge oven på og stabilisere den viden, som er i virksomheden.

Deres hverdag handler meget om dialog og sparring med forretningen og de forskellige fagområder i virksomheden. De har dialog med både interne og eksterne leverandører, og det er vigtigt, for de skal være brobygger mellem forretning og IT. HK-medarbejderne er mere eksponeret mod den udfordring, der ligger i den generelle udvikling; det er dem, der er teknisk administrative medarbejdere. Mange af dem skal flyttes kompetencemæssigt.

Forandringer udfordrer fagligheden

Konkurrencen er intensiveret med en fortsat øget automatisering og effektivisering. Drift og support af it-systemer outsources mange steder, hvorfor de traditionelle it-driftsfunktioner i er i fare.

Mange funktioner vil gå fra at være udførende til at være bestillende og rådgivende, hvilket kræver en højere grad af service end evnen til at dykke ned i det tekniske.

Det vil stille store krav til medlemmernes formidlingskompetencer og evne til at omsætte teknisk viden.

Kundeforståelse, kommunikation og øget fokus på kvalitetssikring og effektivt samspil i alle delprocesser bliver afgørende fremover. Og alle led vil der blive krævet bevidsthed om kundebehov, selvstændighed og ansvarstagen i forhold til kvalitetssikring af egne opgaver og leverancer i det samlede forløb.

Fremtidens medarbejdere på det her område har en dyb og bred forretningsforståelse. De spiller en selvbevidst rolle i at skabe gode kundeoplevelser, at levere værdifuld udviklingsinput og beslutningsgrundlag for it-løsningerne.

De har tjek på optimering af proceskæder og arbejdsgange, så forretningen styrkes og er konkurrencedygtig.

Udfordringerne er, at der sker et stort skifte i forhold til forventninger og behov inden for IT. Det er indiskutabelt, at der skal være styr på driften. Det er ikke der, vi kan bringe den store værdi, det er drifterne selv. Vi skal finde ud af, hvad der kan understøtte og udvikle virksomheden; hvordan kan vi flytte folks kompetencer i organisationen til at være tættere på forretningen?

De fire jobroller inden for It

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.


Koordinator
Forbinder alle vigtige processer og parter for forretningens drift og udvikling
  • Sørger for, at alle it-relaterede tekniske, kommunikative og beslutningsmæssige processer med virksomheden, leverandører, samarbejdspartnere og kunder koordineres og forbindes.
  • Styrer eller bidrager til it-udviklingsprojekter, systemer, netværk og programmer. Afklarer tekniske og brugermæssige udviklingsbehov på systemer og programmer, og implementerer udviklingstiltag i driften. 
Konsulent
Bygger bro mellem it og forretning
  • Klæder ledelse og kolleger i de mere salgs- og konsulentorienterede dele af virksomheden på til at tage beslutninger. 
  • Bidrager til udviklingsopgaver, programmer, systemer og processer med sparring og rådgivning. 
  • Klæder kolleger i ind- og udland på til praktisk-teknisk opgaveløsning i forhold til drift og udvikling.

Drifter
Nede i det daglige it-maskinrum
  • Teknisk-administrative opgaver, drift, vedligehold og fejlretning af it-systemer, programmer, servicering m.v.
  • Yder service til brugerne – supporterer og vejleder brugere blandt kunder og kolleger.

Kontrollant
Garant for systematik, sikkerhed og kvalitet i brug af it og data
  • Monitorering af systemer, netværk og programmer - løbende afklaring af behov for justering og fejlretning.
  • Overholdelse af procedurer, arbejdsgange, it-sikkerhed m.m. 
  • Sikrer, at løsninger og programmer lever op til standarder og behov.

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk